Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "Melancholie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Marquise 'k Weet, lieve, wát je melancholie bedoelt

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Men moet dus een moderne invalshoek vinden om deze stof een gewicht te geven, dat overeenkomt met de melancholie en de omfloerste pijn die achter de actie schuilgaan

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
wanneer je gewoon een broodwinning verdedigt ? Melancholie heeft haar limieten

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Men is aangetrokken door de melancholie die uit zijn ensceneringen walmt

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Een toonaard komt alvast vrij duidelijk naar voren bij deze opvoering, die van de rustieke, landelijke melancholie

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Johan Verminnen in een interview met Dirk van den Eede, "Droefheid en zin om te lachen, dus melancholie" in Intermediair, 30 november 1984, blz

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Daniël Paul dat ben jij niet Gustav die smeerlapperij die poëzie zij was schuldig aan jouw ongeluk Daniël Gustav niet poëzie melancholie heeft mij...graf gebracht Daniël Paul poëzie is melancholie ziekelijk dat heeft vader je al gezegd Gustav waarom doe je het mij telkens weer aan Daniël Gustav en hebben

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Ook op hun verhaal drukt tere melancholie

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
het midden houdt tussen film noir-melancholie en nauwelijks verholen homo-erotiek

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Ik ben niet gediend van de romantische idee van de monoloog als fixatie van de melancholie

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
En daar een zin aantreft uit Büchners Léonce und Lena: "Godzijdank begin ik met de melancholie in het reine te komen

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
melancholie, alhoewel met het tónen van deze emoties op de scène zeer zuinig omgesprongen wordt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
het algemeen lovend ontvangen Wie Troost Muu overheerst een toon die balanceert tussen een melancholie om je aan te koesteren en een mysterieuze sfeer vol pakkende gevoelens

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Meer nog: Peyskens opent zelf ook met een Hamlet-fragment: koning Claudius' terechtwijzing bij Hamlets melancholie, het tweede toneel

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
bezigheid: een element van goedkope melancholie, of plat estheticisme

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Ofwel melancholie die door alles en iedereen verlaten zichzelf het graf ingrübelt - minder koud dan de kilte van de koninklijke eenzaamheid - ofwel verwaande idioten, die, dom als ze zijn

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Scherper had het Buiten in het Binnen niet aangeduid kunnen worden : de bodemloze melancholie van het alledaagse...Aan de melancholie ontkomt niemand, evenmin als aan de banaliteit...De milde melancholie van Botho Strauss, in : "Toneel Teatraal", november 1989, p 41-42

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Ondanks de gebruikelijke melancholie in de straten licht de hoop knarsend op rond de dicht met vodkaglaasjes bezaaide tafels

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
De country-melancholie van mondharmonica en het gespannen, quasi verveelde gezicht van Decorte bij dat hele beeld gooien onmiddellijk een vage spanning op

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
meedogenloos op de toeschouwer afstevende, terwijl uit alle hoeken van de ruimte de melancholie van een tango of een vertraagde mars weerklonk...dezelfde ellende, dezelfde melancholie, dezelfde smeerlapperij !". Rond deze personages, die bijna voortdurend de scène bevolken, ontstaan assemblages van andere personages, oorlogsherinneringen...Uitdaging, ja, maar angst ook, en immense melancholie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK