Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


265 document(en) met "MOET ALLEEN NOG KIEZEN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Je moet jezelf alleen de tijd gunnen voor ontdekking, voor je eigen fantasie, voor verveling, ontroering en ergernis...ingebed in een postmodern bewustzijn, dat zich een bepaalde alternatieve toekomst moet kunnen voorstellen en deze moet kunnen projecteren...Als Lahaut roept 'Ie socialisme n'est pas un rêve, c'est une certitude,' dan klinkt dit alleen nog cynisch

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Je hebt je in die wetenschap erg verdiept, Eleonore, zegt me dingen die bijna alleen mijn oor raken en nauwelijks nog in de ziel overgaan...Die alleen moet oordelen en belonen...Prinses En pas leek je nog zo goed te voelen, dat held en dichter voor elkaar leven, elkaar zoeken en dat niemand de ander moet benijden

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Hij zei: doe er nog een schepje bovenop, het is nog niet walgelijk genoeg, of: het is schitterend, zo walgelijk als dat is, het is een wonder, een meesterwerk, een giftige bloem, eindelijk begint de...Guy Deleuze) Bij Muller lees ik eenzelfde 'Lust am Untergang', waar je alleen nog waanzinnig kan om lachen, net als bij Beckett...Om het verhaaltje hoef je dit stuk niet te kiezen: alle gegevens zijn van bij het begin bekend, de afloop ligt vast

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Cabotinage In het tweede bedrijf gaat de Beaumarchais, schijnbaar geïnteresseerd in diens artistieke arbeid, maar in feite om hem te dwingen voor Marie te kiezen, Clavigo opzoeken...Maar Clavigo wil (nog) geen ruzie maken en loopt weg...Het narcisme van Herman Gilis... Klaas Tindemans Clavigo wordt nog gespeeld van 23 tot 26 maart in Brussel Beursschouwburg en op 31 maart in Leuven Stadsschouwburg

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Bij Decorte is deze proloog een bewuste betekenisloosheid: de ridiculiteit van de vertoning moet precies beletten dat de toeschouwer aandacht gaat schenken aan een specifieke historisch te situeren...Het publiek moet nu kiezen of het zich voor Decortes zieleroerselen - want dat dit het interpretatieve thema is, is klaar - interesseert...De schijnoplossingen waarmee Leonore en Antonio komen aandragen verwerpt hij, hij doet alleen moeite om zichzelf nog meer te overtuigen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het Gezin van Pamel blijft een van mijn lievelingsstukken omdat ik nog steeds overweldigd raak door de berg simpele, maar precies daarom zo indringende waarheden die Buysse over de boerenstand bij...Als die toeschouwer daar nog een stuk bovenop krijgt waarin aforismen, bon mots en gevatte opmerkingen geen moment van de lucht zijn, dan staat hem een amusante avond te wachten...Je moet dat volkje behagen want op het einde moeten ze overeind veren en juichen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Maar Vlaanderen zat toen al niet op grensverleggingen te wachten, Onder ons werd in dank aanvaard, en tien jaar later wordt Verheezen nog steeds verwezen naar dat eerste succes...Daarom moet allicht een matte Dertiende nacht afgevoerd worden en blijft het publiek storm lopen voor Eindspel'. En dan wordt er nog altijd wel ergens een goede film gedraaid, een medium dat voorheeft...Etcetera getuigt niet van een up to date informatie, over de Bron wordt alleen gesproken van een produktie die een jaar voorbij is, die dan nog niet gezien werd door de redakteur, die zich is komen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
deze opvoering verschijnt ze met een ingewikkelde machine op de rug, die niet alleen voor kleine ontploffingen kan zorgen, maar ook nog wierook blijkt voort te brengen...Wie het stuk niet kent, weet niet goed of hier nog een vervolg op komt...Opnieuw staat hij alleen op de scène, opnieuw bedient hij zich van een bijgeschaafd Antwerps taalidioom, en je krijgt de indruk dat hij nog jaren, met een even enthousiast publiek, met dit procédé kan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Maar dit soort humor klinkt alleen nog door in de 'scheve fanfare' (het Metastatisch Notenkrakersensemble) die het einde van het stuk begeleidt; in de hele vertoning die daartussen ligt wordt een...Dat hier echter nog een tweede laag moet aanwezig zijn, waarbij we zien hoe de twee lichamen elkaar zoeken, van elkaar bewust worden, voor elkaar onbegrijpelijk blijven, ontgaat Versyp, nochtans...Ze verstomt langs om meer, kan tenslotte alleen nog om whisky roepen, voor ze zichzelf voor de kop schiet

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma nu binnen:) Hoeveel keer moet ik u dat nog zeggen...Ik wilde het mama uitleggen, maar die zag alleen maar mijn kapotte jas, hoorde zelfs niet wat ik probeerde te vertellen... Hilde Je moet er eens doorheen...Hij weet dat ik van 's morgens tot 's avonds in de garage werk en toch moet ik nog drie oefeningen maken: twee facturen en een postwissel

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Ik moet bekennen dat er nog elementen zijn, die zich niet laten vatten...Nero staat nu voor de keus, verwoord door Burrhus: "U moet kiezen u hoeft maar voor te schrijven/Deugdzaam tot hiertoe kunt u dat altijd blijven/De weg is uitgestippeld u kan niet anders handelen...Men moet dus een moderne invalshoek vinden om deze stof een gewicht te geven, dat overeenkomt met de melancholie en de omfloerste pijn die achter de actie schuilgaan

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
het meest realistische stuk in die zin dat je je kan voorstellen dat het misschien inderdaad nog een keer plaatsvindt...Maar dat verwijzen moet dan maar in de breinen van de toeschouwers gebeuren...Het is alleen maar moeilijk om te werken met mensen die niet flexibel zijn, of die heel goed in hun hoofd hebben dat ze alleen maar op dié manier theater willen maken en op geen andere

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Wie een volwaardig alternatief voor een traditionele opleiding wil opbouwen, moet zich over veel meer buigen dan de acteursmythe alleen : zij is immers slechts 'een gevolg van'. De vraag naar het...een vermoedelijk grotere ruimte, een vleugelpiano staan; er zijn ook nog: een spiegel, twee zetels, twee ramen en twee andere deuren, waarvan één rechts naar het kleine kamertje van Iwanow leidt; de pick...Ook het geraamte van Tsjechovs stuk wordt volledig overboord geworpen : er zijn nog wel flarden van zijn tekst; er zijn ook nog relaties die verwijzen naar relaties uit Iwanow, maar ze lopen nergens

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Tweede Bewoner Ik wou je nog éénmaal zien, alleen maar om te zien hoe het met je gaat...Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen ? Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, het duurt niet lang...Tweede Bewoner Doe open, ik ben het ! Eerste Bewoner Wat wil je nog meer ? Heb je me nog niet genoeg bestolen, waarom kan ik niet van je afgeraken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
gericht, dan denk ik dat theater die begrippen moet helpen herwaarderen en een ethische herijking moet bewerkstelligen...Wat ik ook nog bij Botho Strauss herken is het gevaar van het eindeloos relativeren, het niet meer kunnen kiezen...totale destructie, niets blijft nog overeind, alleen 'het niets' heerst nog

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Lea Daan, schuilnaam van Paula Gombert, geboren in 1906 en nu nog steeds bedrijvig als pedagoge in haar privé-school in Antwerpen...Ik herinner me een voorstelling gezien te hebben van het Vlaamse Volkstoneel Toen was ik nog bitter jong en ik dacht: zo moet men niet bewegen; bewegen moet anders gebeuren...Ik vind vooral dat de choreograaf zich moet omringen met mensen van dezelfde bodem; ik denk daarbij niet alleen aan de muziek, maar ook aan de schrijvers

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Er ontbreekt alleen nog een teken om deze zuivere theaterruimte een zin te geven die overeenkomst met Tsjechovs desiderata...Voor deze rol kiezen Karge en Langhoff een jonge acteur, Michel Cassagne, die de rol dan duidelijk moet 'componeren'. Hij doet dit door krom te lopen (van het dienen, denkt men daarbij). Deze moeilijk...Het opruimen wordt beklemtoond door het wegschuiven van theaterpanelen, maar dit is 'toneel' en het publiek ziet alleen een nog cleanere ruimte verschijnen, en geen achtergelaten landgoed

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne Aangenaam kennis te maken, maar hoelang moet ik hier nog blijven zitten...Maar waarom zit ik hier dan ? Omen Je moet hier nog wat blijven om te rijpen...Ik kijk hen aan, één na één... neen, ik betreed hen, gelijk de kamers van een huis dat reeds voorgoed gesloten is, dat alleen nog bestaat uit een verbleekte herinnering -- schemer en stof, en wat

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
Je kan dat best vergelijken met een oude wagen die jaar najaar naar de controle moet: op de duur zit de kaart vol gaatjes...Er wordt geen reis gemaakt die veel verder gaat: dat gebouw wordt niet gebruikt omdat er nog altijd gekozen wordt voor een ouderwets repertoire, waarin alle aandacht moet gaan naar de aankleding...Maar als je een 'salonnetje' moet bouwen omdat ze een 'salon-stukske' kiezen, dan heeft die machine geen nut

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
effect nog eens hebben aangedikt door een trager ritme te kiezen dan Mozart oorspronkelijk op het oog had...Het is de zoveelste proef die nog eens bewijzen zal hoe sterk zijn aantrekkingskracht is. En ja, zijn stem alleen al lokt de vrouw het balkon op...Op het einde wordt hij door Da Ponte ook netjes op zijn nummer gezet: als hij bij de finale hoopt de geliefde Donna Anna te krijgen, zegt ze koeltjes: u moet nog een jaar wachten --Don Giovanni


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK