Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


893 document(en) met "leven" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Daan Bauwens Financies, zei u? Het culturele leven in het Gentse wordt georganiseerd en gecoördineerd door zo'n 340 ambtenaren waarvan slechts 160 in vast...De stad stelt tegen relatief goedkope tarieven de eigen gebouwen ter beschikking van het culturele leven...Voor het culturele leven is de huur van die gebouwen, in private exploitatie, onbetaalbaar

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Ik kom erop terug: elke activiteit is gebaseerd op een reflectie van wat je meemaakt in je leven of een emotie

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Zijn lichaamsbewegingen onderbreken soms het werk, en symboliseren zijn verheerlijking van de verscheidene facetten van de kunstenaar, met Marcel Duchamps leven als voorbeeld...Hij mag dan nog met essentiële zaken in zijn leven en in dat van het publiek bezig willen zijn, de wonden waaruit kunst ontstaat blijven noodzakelijkerwijze open...Hierin probeert Fabre concreet gebeuren, gegrepen uit het werkelijke leven, en acteursconventies te verwerken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Binnen die tien jaar heeft hij zijn leven zo samengebald tot één brok expressie dat hij zich moest terugtrekken...Ik kan daar een oude droom realisereren: een spektakel over het leven en het werk van Jules Verne...Ik wil later nog iets opzetten rond het leven van Wagner

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
hardnekkigste illusies van de talige mens en van het theater dat woorden en gebaren dingen in het leven roepen; zo moet het theater, net zoals de kritiek, 'verschillen leren onderscheiden om historisch- en

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Het amateuristisch-jachtige van het dagelijkse leven meer en meer

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Enerzijds gaat het over het dagelijkse leven, over onze eigen bewegingen en gebaren die zoveel verraden en zoveel verbergen...Door het dagelijkse leven van de kunstenaar (vrouw, danser, choreograaf) als referentiekader in de voorstelling in te voeren, wordt Rosas danst Rosas een produktie over wat kunst met het dagelijkse...leven doet en stelt het zich lijnrecht tegenover die andere aanpak van de realiteit in kunst, die pretendeert dat leven in kunst zijn gelijkenis vindt, dat ze ergens kunnen samenvallen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kent: patriottisch braaf, deugdzaam, dom ogend maar slim handelend, hardnekkig principieel, maar ook: gevoelig, Kent komt niet door een of ander procédé tot leven, tenzij dan door de totale

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Een paar seizoenen geleden wist Jean-Pierre De Decker Midzomernacht droom tot leven te wekken, nadat hij in München een goed voorbeeld had geserveerd gekregen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Een paar seizoenen geleden wist Jean-Pierre De Decker Midzomernacht droom tot leven te wekken, nadat hij in München een goed voorbeeld had geserveerd gekregen...Kent: patriottisch braaf, deugdzaam, dom ogend maar slim handelend, hardnekkig principieel, maar ook: gevoelig, Kent komt niet door een of ander procédé tot leven, tenzij dan door de totale...leven doet en stelt het zich lijnrecht tegenover die andere aanpak van de realiteit in kunst, die pretendeert dat leven in kunst zijn gelijkenis vindt, dat ze ergens kunnen samenvallen

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Uit het raam springen moet als nutteloos beschouwd worden Een speelse blik op het leven in een bejaardentehuis...Dat beweren we. Een kritische dialoog tussen makers en publiek is de enige manier om theater als militant inspirerende en niet-geTsoleerde kunstvorm te doen leven

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
verscheurende twijfels), dat de acteurs met wisselend succes de tekst enig leven inblazen, en dat het geheel niet veel verder komt dan een regie-oefening...Deze ontmoeting fungeert als sleutel voor het karakter van Katia: hier heeft ze als kind het radicaal andere ervaren, en ze blijft haar leven lang naar deze dimensie verlangen...Hij creëert ruimte onder de tekst en in die ruimte zie je waar het hem echt om te doen is: het heen en weer zwalpen tussen verleden en toekomst, dood en leven, wanhoop en hoop

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Zij werden echt wel aangesproken op een vitaal onderdeel van hun leven...Die eerste vijf jaren blijven heel belangrijk in mijn leven, ook al vind ik nu dat het anders moet

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Dans: een uitnodiging tot het leven Cage noemde Cunninghams werk ooit "an introduction not to a specialized world of art, but to the open, unpredictably changing world of everyday living...bekommernis in hun kunst een weergave te bieden van het leven en de werkelijkheid

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Ik onderzoek mijn leven constant; dat moet politiek zijn

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De personages verwijzen nergens naar mensen die leven of geleefd hebben omdat ze in feite elke realiteit tegenspreken...Ik onderzoek mijn leven constant; dat moet politiek zijn...tussen het theater en het leven erbuiten

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De personages verwijzen nergens naar mensen die leven of geleefd hebben omdat ze in feite elke realiteit tegenspreken

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Heimwee is verlangen / Daaruit kiemden wentelende gedachten, 't Werd zwaar leven op 't eiland...Lamme Gij werkt, ik speel... 't Leven is zalig... 't Galjoen verschijnt...II 't Leven is 'n droom... III Mogen geen antiquairs worden... Nele Nee

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
circuseffect, naar de 'overkant'. De grens tussen illusie en realiteit is broos en valt samen met die tussen leven en dood

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Bovendien hoeft het onvermogen om in harmonie te kunnen leven of de dood die volgt op een moeizaam verworven hereniging met de geliefde niet negatief te worden uitgelegd...Op een ongemeen brutale manier gebruikt hij clichés uit het dagelijks leven, die in de theatrale uitwerking uitgroeien tot citaten van die werkelijkheid waarmee hij in feite commentaar levert op


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK