Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Le Cargo"



Nr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
Met Langlais als co- directeur wordt het huis omgedoopt tot Le Cargo

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Kaaitheater Brussel Trio in mi-bémol In 1987 schreef de Franse cineast Eric Rohmer zijn eerste toneelstuk Le trio en mi-bémol...dit een groot en duur spektakel, resultaat van een samenwerkingsverband tussen Le Cargo/Maison de la Culture de Grenoble/théâtre Varia...produktie: Cargo/Maison de la Culture Grenoble en Théâtre Varia

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Walpurgis, nr 49 p 43 Xi Ju Che Jian, nr 52 p 7 Yurgen Schoora, nr 50 p 35 Manifest Fragment uit Paroles sur le mime van Etienne Decroux, ingeleid door Lukas Vanden...Alexander Baervoets, nr 49 p 30 Blauw Blauw - Theater Zuidpool, nr 50 p 50 Blindeman - Koninklijke Nederlandse Schouwburg, nr 50 p 50 Cargo/Montage - Piet Rogie, nr 49 p 30 Could Can Be - Karin

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Jan Mast en Lieve Laporte, OnLine) 578 CARGO is een werkplaats in Oostende voor onderzoek naar nieuwe vormen van creatieont­ wikkeling met media...Sinds januari 2006 wordt cargo als werkplaats structureel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid...www.kunstonline.info Cargo: beeld: Cargo f0AM: beeld: f0AM FLACC: beeld: Paul Casaer; Maquette: Ann Clicteur en Paul Casaer, Head & Shoulders, 2006

Nr. 111, April 2008 • Wouter Hillaert • Brussel-Beiroet retour
Zo nodigde Leysen The Monkey Trial van Tg Stan uit omwille van de denkende speelstijl in deze voorstelling over geloof en schepping, en de camionvoorstelling Cargo van Rimini Protokoll omwille van...het vergeten, een eigen ‘in memoriam’-geschiedschrijving, een zoektocht naar officiële mediastrategieën en hoe die binnenstebuiten gekeerd kunnen worden






Development and design by LETTERWERK