Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "KunstenFESTIVALdesArts 1994"Nr. 46, Januari 1994 • Inhoudstafel
02/ 767 94 14, fax 02/ 767 5115 Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 12, nummer 46, oktober 1994 3 Redactioneel De toekomst van Etcetera 4 Portret van de...16 KunstenfestivaldesArts Reza Abdoh's overkokende vaudeville...23 KunstenfestivaldesArts Christoph Marthalers afvalcollages

Nr. 46, Januari 1994 • Etcetera JAARGANG 12, NR 46, OKTOBER 1994
THEATER / DANS / OPERA JAARGANG 12 , NR 46, OKTOBER 1994 Afgiftekantoor Gent X EXTRA DIK NUMMER Dar A Luz' Tight Right White Een overkokende vaudeville...Wim Van Gansbeke Portret van de recensent als provocateur State of the union De toespraken van Marianne Van Kerkhoven en Janine Brogt KunstenfestivaldesArts Mag de keuze ietsje

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Stoeprand (1984), Glas (1986), Trein (1987), Zandbak (1990) en onlangs Regen (1994) met 22 mensen op de scène, in een circuit van 5000 liter water, op een grote draaiende toneelschijf...Op het kunstenFestivaldesarts oogstte I Wan Jan Puppet Troupe van Thien-Lu, 'The Puppetmaster' van de gelijknamige film, veel succes...Theater Instituut Nederland, Amsterdam 1994

Nr. 50, Juni 1995 • Marianne Van Kerkhoven, Agna Smisdom • In memoriam
Toen ze in 1931 terugkeerde naar België, richtte ze een privé-school op aan de Frankrijklei te Antwerpen; in diezelfde lokalen zou ze blijven lesgeven tot in 1994...Zij waren eenmaal te gast in België: zij speelden Tight Right White tijdens het KunstenFESTIVALdesArts in 1994

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Theater Instituut Nederland, Amsterdam, 1994, nr 48 p 37 Banes, Sally, Writing Dance in the Age of Post-modernism, hoofdstuk Dancing in Leaner Times (over improvisatie), Hannover and London...KunstenFESTIVALdesArts, nr 52 p 7 Monologenfestival (Monty en deSingel), nr 49 p 14 Theaterfestival, nr 51 p 10 Gezelschappen en organisaties ae Jeux Interdits, nr 53 p 27 Alibicollectief, nr 53 p 27...1989), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Onder de torens (1994), nr 50 p 55 De Graef, Peter, Et Voilà, nr 52 p 14 De Graef, Peter, Ombat, nr 52 p 14 De Graef, Peter, Hun

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Deze vraag vormde het uitgangspunt voor een conferentie tijdens de eerste editie van het KunstenFESTIVALdesArts in 1994...Naar aanleiding van het KunstenFESTIVALdesArts 1994 werd dan ook de conferentie City of Cultures georganiseerd...waren op de podiumplanken van het KunstenFESTIVALdesArts

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Compagnie, nr 58 p 36 KunstenFESTivALdesArts, nr 56-57 p 4 en 11 Koninklijke Vlaamse Schouwburg, nr 56-57 p 4, nr 58 p 22 en 51 Los Cojones del Toro & Cie, nr 56-57 p 65 Mallemuze, nr 54 p 39 Maten, nr...Kritak (Leuven), 1994, (door Geert Opsomer) nr 55 p 12 MartiniMartini, Yang, Kritak, Sun en het KunstenFESTivALdesArts, 1996, (door Eric Min) nr 56-56 p 11 Verschaffel, Bart, Figuren/Essays, Vlees

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Marleen Baeten volgde de groeiende dialoog tussen het culturele en het sociaal-culturele veld In 1994 werd het Algemeen Verslag van de Armoede gepubliceerd...1994 formeel in werking trad...Onder de titel Paradox(e) organiseerde Kunst en Democratie op 11 mei 1996 - in de schoot van het KunstenFESTIVALdesArts - een eerste publieke gespreksdag, met als thema de paradox tussen de autonomie

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
use indexical to refer to signs that bear a physical trace of what they refer to, such as fingerprint, X ray, or photograph).' (Nichols 1994) Omwille van deze indexicale kwaliteit worden...Questions in Meaning in Contemporary Culture, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1994 • Pinxten, Rik, De artistieke samenleving...Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/SAP, Vlaamse Gemeenschaps-commisie/SIF, KunstenFESTIVALdesArts

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
1994 De kns keert na de restauratiewerken terug naar de Bourla...Op tijdelijk niveau gebeurt dit bijvoorbeeld tijdens het KunstenfestivaldesArts in Brussel of het Time Festival in Gent

Nr. 108, September 2007 • Pieter Verstraete • Het exces in het luisteren. Performativiteit van...
Filmtheoreticus Michel Chion heeft de meeste bijdragen geleverd over de effecten van ‘akoesmatisering’, van geluid in relatie tot beeld in film, zoals in zijn Audio-Vision (1994). Chion vergelijkt...Deze recente voorstelling was in mei 2007 te zien, zowel op het Brusselse KunstenFestivaldesArts in het Kaaitheater als tijdens de Operadagen in de Rotterdamse Schouwburg...door Walter Murch & Claudia Gorbman, Columbia University Press, New York, 1994


Development and design by LETTERWERK