Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


136 document(en) met "Kunst en Wetenschap" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Hij raast niet boos heen en weer van de ene borst naar de andere, hij hecht zich niet bedrieglijk aan schoonheid en gestalte en boet niet voor de snelle roes met walging en narigheid...Als vrienden en broer en zussen samen blij waren bij feest en spel, hield ziekte me vast op mijn kamer en in gezelschap van veel lijden, moest ik vroeg leren ontberen...De dienst, waarmee jij je aan je vorst en je vrienden aan jou bindt, is werkzaam en levend, en dus moet het loon ook werkelijk en levend zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Waarom zus en zo en dit en dat...vang ik echo's op: waarom die Hollandse carnavalschlagers, en ze roken sigaretten en die Engelse songs en dit en dat...En dan die laserstralen en die nachtmerrie en onder haar Victoriaans bed ligt een lijk... Nee

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
leven doet en stelt het zich lijnrecht tegenover die andere aanpak van de realiteit in kunst, die pretendeert dat leven in kunst zijn gelijkenis vindt, dat ze ergens kunnen samenvallen...vang ik echo's op: waarom die Hollandse carnavalschlagers, en ze roken sigaretten en die Engelse songs en dit en dat...onbepaaldheid, discontinuïteit en decentralisatie: en door een vaak anti-theatrale want anti-illusoire kunst

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Woyzek, De Opdracht, Clavigo, De Idioot en de Dood en Leonce en Lena gaan als opvoeringen allemaal over het verlies van alle idealen, over stuurloosheid, over het uitzichtloze...fungeert de komische ondertoon als alibi voor een omlijnde stellingname tegen de hypocrisie, het verstikkende puritanisme en de inhoudsloze kunst eigen aan het Victoriaans tijdperk...Het plan om de vijf lesbrieven, Scholen in Toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs, uit te geven, ontstond na een enquête bij leraren in het noorden van Nederland

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hij was een soort 'homo universalis', een synthese van wetenschap, kunstenaarschap, wijsgerig denken en menselijkheid, die de VN&S-ers vertrouwelijk 'Hegen' of 'Menonkel' noemden...Van de Wagneriaanse held die de hele kosmos betrekt binnen de grenzen van zijn krachtige persoonlijkheid en die contradicties tot synthese brengt op het hogere niveau van de doorleefde kunst blijft...Vermeylen, "De Kunst in de vrije Gemeenschap", in Van Nu en Straks (Eerste Reeks), 6-7 (1894), pp

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
hebben, over het drama van de acteur die zijn geheugen verliest; over zijn razende belangstelling voor fysica, biologie en de medische wetenschap; over het afscheid van Robert Marcel, die na de laatste...zijn spel concretiseert zich een geven aan en nemen van het publiek, een balanceren tussen het recht naar de ziel spelen en de pedagogische taak die hij zich stelt; geen platte inleving, noch het...Maar de oudere generatie en haar speelstijl sterven af en de nieuwere generatie heeft dit erfgoed niet kunnen opvangen en reproduceren in een hedendaagse context

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Precies in die spanning ligt het verschil tussen kunst en kitsch...Kunst stelt voortdurend vragen en geeft nooit antwoorden...zo in de war bracht, was dat kunstcritici, filosofen en wetenschappers het welzijn van de kunst en haar publiek gingen bepalen

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ik praat 45 kilogram boeken en videotapes door de douane en na goed en wel een half uur sta ik in de Newyorkse vrieskou...Het heeft alles te maken met het verschil tussen klassieke en hedendaagse kunst, met de graad van organisatie, met de politieke context (Kirov was het eerste gezelschap dat de USA aandeed na de...Ik twijfel ook aan de bereidheid van het hedendaagse universitaire milieu om evenveel aandacht aan de dag te leggen voor spitsonderzoek in het culturele domein als voor wetenschap en technologie

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Kunst vergt kunde en talloos zijn diegenen die het theatervak van dichterbij willen leren kennen...Wetenschap kan uitleggen en beschrijven, maar de ervaring en de sensatie kan je enkel in theater meemaken, ontbreekt zelfs voor een groot stuk in het maatschappelijke leven...Het is een moeilijk en interessant terrein, het onderwijs en de kunst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
tuinen of bergachtige landschappen en komen ze moeilijk los uit het systeem van steracteurs en "emplooien" (minnaarsrollen, kokette- en karikatuurrollen,...). De intellectuelen en de culturele elite heeft het...Toneel was voor hem een drie-dimensionele sociale kunst (in zijn eigen jargon: een ceremonie als uitdrukking van de "getalsziel" en bestemd voor het "getal" of de gemeenschap). Toneelspreiding...Men kan de sociale functie van het repertoiretheater ook herdefiniëren vanuit de wetenschap dat de kracht van het moderne theater niet langer ligt in de homogeniteit, maar in heterogene speel- en

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De kunstenaar begrijpt niet dat zijn kunst kunst-matig is, en enkel wrevel veroorzaakt, dat er voor authentieke appreciatie in deze wereld van wanhopige arrivisten (Hamiets Deense hof, Tsjechovs...theaterlandschap in Vlaanderen sterk uitgezet en worden allerlei grenzen overhoop gegooid: tussen professioneel en amateur, tussen auteur en bewerker, tussen dans en theater, enz...En theaterjaarboeken zijn het geheugen van de kunst

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Tussen droom en werkelijkheid staan beperkte budgetten en universitaire wetgevingen (op de titulatuur van vakken en het veranderen daarvan bijvoorbeeld) in de weg én het spel van beschikbare en...Carlos Tindemans geeft zijn definitie: "Aan theaterwetenschap zitten twee aspecten vast: wetenschap en theater...Wat doe je met performance, wat vervat zit tussen theater en beeldende kunst

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
De Mompelaar en de Liefde is een voorstelling gebouwd op de extremen van fysieke en gevoelsmatige krachten, en het is daardoor een tegenpool van het louter intimistische Wie troost Muu...regisseur afwezig, hij laat met name Dirk Buyse en Luk D'Heu schaamteloos caboti-neren, en laat André Simon en Ro-lande Van Der Paal -- soms even gered door haar stem -- verdrinken in een functieloze chaos...Eén en ander werd doorkruist door de sluiting van het operagebouw in Gent en herstellingswerken in Antwerpen waardoor de zaal- en financiële planning van de VLOS overhoop gehaald werd

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Ironie en schaterlach, clownerie en cynisme, grijns en weemoed, nonsens en doordenker...Hij speelt de dood uit zoals hij in taal de kunst afscheidt van en beschermt tegen een kunstvijandige maatschappij...Radikaal weigert hij elke wederzijdse doordringing van kunst en werkelijkheid

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
zoveel mensen in deze wereld en ook in de kunst...De kinderen in Het Heengaan zijn geconcentreerd zonder fixatie, ze kijken met interesse naar ogen, naar haartjes, naar wenkbrauwen, naar mond... en dat steeds met de wetenschap dat ze zelf ook...Dan zie je de paarden en de jockey's kriskras door elkaar lopen, op zichzelf en geconcentreerd en met de honderd meter voor zich

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Hij beschrijft en bespot de mensen waar hij mee leeft, en hij is daarbij voornamelijk geïnteresseerd in de laagste klasse, de ouden van dagen, de mensen die een beetje eigenaardig zijn (Pantagleize...van bewust is. JJL: "In Praag en in Brno stond jarenlang West Side Story op de affiche, en iedereen zong luidkeels mee I want to be in America...zijn memoires schrijft Goethe over het theater in Weimar - en dat was toch heel bijzonder: een elitair publiek, een speciale omgeving, met al die hoog opgeleide mensen in de buurt - en dan hoor je

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
De wetenschap interesseert zich vandaag voor de creativiteit als methode; een onderzoek waarin zij wellicht een en ander van de kunst zou kunnen leren...Maar aan de andere kant maken precies de grootheid en de monumen- taliteit van opera deze kunst bijzonder geschikt om te beantwoorden aan de huidige druk tot complexiteit...de kunst stelt zich een gelijkaardig probleem tussen de 'voorhoede' en de rest van het milieu

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Naast zijn mooie vrouw bezat hij een verzameling inheemse en uitheemse bloemen die hij kweekte in serres en waar hij bijzonder trots op was...Okee, beaamde von Schleissinger en hij trok een prachtige roodgloeiende ballerinabloem met wortel en al uit haar bloempot...Ik spiegel mij aan vele gezichten en vele gezichten spiegelen zich aan het mijne en altijd en door ieder oog kijkt de eenzaamheid ons aan

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Decouflé houdt in ieder geval nog een reeks kostumes en ideëen in petto om routine en verveling te voorkomen, want het maken van levende kunst staat bij Decouflé voorop...Maurice Béjart die in 1988 de Munt verliet en in Lausanne een eigen balletgroep oprichtte, werd door de franstalige gemeenschapsminister van onderwijs en wetenschap Yvan Ylieff benaderd om terug te...Economen hebben zich wel eens op de kunst gestort en geprobeerd iets te ontdekken op grond waarvan je zou kunnen zeggen : vijfhonderd miljoen voor de kunsten en nou is het afgelopen met het debat

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
er in het huis van vader econoom plaats voor kunst ? Zo ja, krijgt kunst de voorkeursbehandeling van de eerstgeborene of dient ze zich als een verloren en verlopen dochter te verstoppen in een...kunst hebben; kunst is het onderwerp dat aan de economie voorligt en dat naar een economische wetmatigheid zal worden getoetst...de discussie over kunst en economie dienen, me dunkt, twee extremen vermeden te worden : het ene extreme standpunt zou ervan uitgaan dat kunst geen uitstaans heeft met economie; het andere zou betogen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK