Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


89 document(en) met "Kunst en Democratie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Een reden tot opluchting, of spijt ? Paul De Bruyne sprak met ex-artistiek leider Rik Hancké over democratie in de kunst, de neergang van de sociale beweging en het artistieke failliet van Proloog...Hoewel ik de jaren voordien Proloog een enkele keer vond swingen als Rod Stewart, en met bewondering zag hoeveel energie de groep kon opwekken in vermolmde kunst- en arbeidersmilieus...En ook in onze productiewijze voerden wij de democratie door

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Een aantal gezelschappen ontbreken in dit overzicht: Arena (Gent), Fakkel- en Meirtheater, RVT, EWT, Raamtheater en Bent (Antwerpen), Teater 19, Korrekelder en De Kelk (Brugge). Van hen ontving ik...Shaw) zal nog moeten blijken, en de Theater Heute-invloed (Reigen, Dantons Tod en vooral Eduardo de Filippos De kunst van de komedie) is een beetje te opvallend...En de rest Er zijn groepen, vooral niet-gesubsidieerde, die dit beter aankunnen, omdat hun artistiek overleven precies bepaald wordt door deze eenheid tussen intentie en resultaat en deze

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1903 sticht de pianist, componist, dichter en criticus Herwarth Walden, de echtgenoot van de schilderes en dichteres Else Lasker-Schüler, er een Verein für Kunst om daar de jongste stromingen op het...Hier ligt de klemtoon veeleer op individuele gevoelens en wordt, voor het eerst in literatuur en kunst, de invloed van Nietzsche en Freud (wiens Uber Trau-me und Traumdeutungen in 1900 verschenen was...Bij zijn bezoek ontmoette hij Kandinsky, Lissitzky, Marinetti, Moholy-Nagy en andere kunstenaars en werd hij medewerker van het tijdschrift Der Sturm dat in 1924 zijn artikel Die flämische Kunst der

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
het eerste gevecht met hiërarchische structuren van een theaterfabriek en de eerste nederlaag, Hetzelfde scenario speelt zich af in Bremen en Zurich: Stein wordt ingehaald ais nieuwe belofte maar wordt...Er is inspraak in de keuze van de stukken en men werkt samen aan de voorbereiding, Een en ander vergt een grotere inzet van alle medewerkers, werkdagen van 14u zijn normaal, met daarbij nog nawerk en...Deze hindernissen, die eigen zijn aan de oefening in democratie, hebben niet belet dat de Schaubühne uitgroeide tot één van de best functionerende en meest stabiele groepen van West-Duitsland

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
met dat wezenlijke gevecht van elke kunst om zich niet tot gestandardiseerde patronen te laten verleiden, kiest een groep als het MMT bewust en resoluut voor een zuiver reproducerende bezigheid...Er zijn natuurlijk artistieke ambities aanwezig, waarbij kunst echter als een maatschappelijke en minder als een formeel-esthetische term begrepen wordt, en in die zin kan je heel streng oordelen over...Ik vind Anatomie geen grote kunst, maar heb af en toe toch erg genoten

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Indien deze principes in de praktijk worden omgezet, dan zullen we voor het eerst geslaagd zijn om democratie en cultuur met elkaar te verzoenen...Kunst bestaat omdat er kunstenaars zijn; niet omdat er een publiek voor is. Een goed cultuurbeleid geeft carte blanche aan de kunstenaars en helpt hen bij hun zoektocht naar...Een democratie die zich beperkt tot referendums en zijn minderheden negeert ("omdat ze nu eenmaal een minderheid zijn

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Leuven en rijzende ster aan het economenfirmament, wijdt in zijn pasverschenen boek De zichtbare hand een volledig hoofdstuk aan 'Cultuurpolitiek in een democratie'. Marianne Van Kerkhoven en Theo Van...Ziet u hierbij niet over het hoofd dat theater nooit een massale kunst geweest is en het dat tot op zekere hoogte ook nooit zal kunnen worden...de theaterwereld worden die ideeën van het Ancien Régime nog steeds overgenomen en vergeet men dat een politieke democratie heel anders werkt

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Als losgeld vragen zij: 10 % meer staatssubsidie voor kunst en een jaarlijkse wedstrijd voor jonge kunstenaars waaraan ook een geldprijs verbonden is. Bij niet-inwilliging van hun eisen, dreigen zij...willen hiermee niet vooropstellen dat kunst en democratie altijd moeten samengaan: in de kunst geldt er slechts één regel, nl...Moet niet, in de eerste plaats, de vraag beantwoord worden wat kunst en syndicalisme dan wel met elkaar te maken hebben

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
disciplines (toneelspeelkunst, enscenering, grime, kostuumleer). Vanaf de jaren dertig komt ook bewegingsleer op het programma, gegeven door Elza Darciel in Brussel (1935) en door Lea Daan in Antwerpen (1948) en...En wie geeft er allemaal toneel en voordracht in de academies...Dat de combinatie van vastbenoemde en gastdocenten, van gelande en geplande medewerkers, van verplichte en vrije vakken ook een degelijke opleiding zou waarborgen, hangt dus meer van het toeval af dan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Het theater in het algemeen leek na de oorlog als levende kunst veroordeeld, uitgepraat, maar deze Fransman pleitte voor het toneel als "publieke dienstverlening, net zoals gas en electriciteit...Politisering Het TNP, het Piccolo Teatro en de RSC zijn typische exponenten gebleken van de sociaal-democratie van de jaren '50 en '60...Het definiëren van de verhouding tussen theater en stad, theater en repertoire, theater en ('breed') publiek blijkt telkens maar een resultaat van korte adem op te leveren: althans in de mate dat dit

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
zoveel mensen in deze wereld en ook in de kunst...Als de voorstelling jou voorblijft, als je dus steeds moet blijven communiceren en deduceren en analyseren, dan heb je jezelf vol laten lopen...Dan zie je de paarden en de jockey's kriskras door elkaar lopen, op zichzelf en geconcentreerd en met de honderd meter voor zich

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Wie - en dit klinkt beslist als een cliché - met kunst bezig is, gaat in tegen deze teneur...Ik bedoel daarmee het conserveren en beschermen van een aantal mensen die we in de loop der jaren waren tegengekomen en hen ook binnen de materiële en logistieke middelen een zekere rust willen geven...Wat op dit ogenblik vastligt is Hamlet en Duizend en een nacht

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Maar de politiek maakt in dit, eigenlijk al wat achterhaalde, interview met Hilmar Thate, ook nog even plaats voor de kunst, de kunst van Mozart en de Herrmanns...Uit hun 'bananenroes' kan zich een eigen politiek en economische DDR-democratie ontwikkelen...Deze bevolking, de derde generatie na het fascisme, moet ook democratie leren, en verdraagzaamheid en nabuurschap

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
De wetenschap interesseert zich vandaag voor de creativiteit als methode; een onderzoek waarin zij wellicht een en ander van de kunst zou kunnen leren...die tussen een officiële en een marginale kunst...Maar aan de andere kant maken precies de grootheid en de monumen- taliteit van opera deze kunst bijzonder geschikt om te beantwoorden aan de huidige druk tot complexiteit

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Hij sprak over rechtvaardigheid en de strijd voor rechtvaardigheid, over het lijden der arbeiders, over het altijd moeten werken en over hen die hongeren, en over de rijken die...HIJ ...en over de rijken die dit alles niets kan schelen... en toen hij mij aankeek zag hij tranen in mijn ogen en glimlachte blij, denkend dat ik voelde de haat die hij voelde...de politiek: Totale afschaffing van de idee van democratie conform de Franse Revolutie, volgens welke idee twee mensen harder hollen dan één, hetgeen onjuist is. In de kunst: Totale

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Ten slotte is hedendaagse dans misschien meer dan welke andere kunstvorm een uiting van en over vrijheid en van en over democratie...Het grote, administratief zware Gulbenkian wou met ACARTE ook wel 'een nieuw en meer verlicht publiek bereiken voor de galerijen en collectie van het museum voor moderne kunst', maar zei in de eerste...plaats ACARTE op te richten om 'een publiek voor (hedendaagse) kunst te ontwikkelen, om artistieke creatie te stimuleren en om aan opvoeding te doen door kunst'. Nog sterker is paragraaf één van het 'hoe

Nr. 37, April 1992 • Inhoudstafel
30 maart 1992 4 Editoriaal Het theater en de wilde loop van de wereld 5 Opinie: Sluiswachters Een standpunt van Johan Thielemans over de kunstencentra 7 Opera...Tosca en King Priam, Vlos De Vlaamse Opera op dreef io Dans: Erts, Rosas Anne, Teresa De Keersmaeker zoekt naar nieuwe synthese 13 Dans: Immer das Selbe gelogen, Ultima Vez...Maandag Compagnie 24 Kunst & politiek La Muette de Portici was geen goede opera, zegt Ludo Abicht 27 Kunst & politiek Klaas Tindemans over kunstenaars, ideologie en democratie

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Vervang 'filosofie' door 'kunst', en de onrust van Bert van Roermund loopt perfect evenwijdig met mijn ongenoegens over de plaats die de boeiendste theatermakers (in Vlaanderen en elders) zichzelf...Dat vernieuwende stromingen in de kunst, en in het theater met name, zich op 'authenticiteit' beroepen om hun kunstwerk te vergelijken met de verstarde codes (die, in deze redenering, niet authentiek zijn...Kunst en kunstbedrijf is niet slechter, maar zeker ook niet beter dan de rest van de samenleving - wat geldt voor de politiek, is ook waar voor de kunst

Nr. 40, Februari 1993 • Paul Goossens • Het belang van het belangeloze
Nee, in een tijdgeest die gefascineerd wordt door rendement en marketing en waar de markt steeds meer het ultieme vonnis over waarheid, kwaliteit en bestaansrecht uitspreekt, is de kunst geen...politicus die de kunst niet kan gebruiken om de kloof met de burger te dichten; ze stoort de aan actualiteit en vluchtigheid verslaafde media, want kunst gokt op duurzaamheid, le dur désir de durer...Toen werd in München de tentoonstelling Entartete Kunst geopend en boven de werken van Chagall, Kandinsky, Klee, Lehmbruck, Kokoschka en zoveel anderen had Hitier rode kleefbandjes laten plakken, met

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Antonis: In ieder geval moet kunst een plaats zijn waar je vrij kan denken, nieuwe ideeën kan formuleren en afstand nemen van clichés en vastgeroeste zekerheden...Etcetera: Is er dan geen verschil tussen kunst die in dienst staat van een partij en kunst die opkomt voor waarden...Etcetera: Vreest u niet dat al het gemeier over het burgerverdriet de democratie steeds verder van de cultuur en steeds dichter naar het triviale en het populistische zal drijven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK