Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Kindje wordt Koning"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
De buitendeur wordt opengebeukt en daar «rijdt» binnen Saturé de Bel-Esprit grotesk-preutsch ' op 'n stokpaard, Hij hangt z'n draver met den '. toom aan 'n nagel spiegelt zich, legt z'n pet...De arme marquis komt geleidelijk meer en meer onder de geweldige suggestie van TijTs woord en daad Finaal wordt ie bang als 'n proefkonijn, bang, bang... Tijl Toen ik herwaarts rende, rende...Lamme Kindje, kindje... Belly zucht

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Daniël Gustav al dc niet geweende tranen De verpleger snap je niet senaatspresident of niet je wordt verplaatst gesticht voor ongeneeslijken Herr Doktor...verafgood wordt Daniël Paul houdt U van uw beulen Freud beulen Daniël Paul die man heeft me vervolgd Freud de minnaar wordt door zijn gevoelens vervolgd Daniël Paul zo...zon zou verbleken Daniël Paul ik heb niet gezegd verbleekt maar wordt bleek zoals een meisje rood wordt en niet verroodt Sabine Paul

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Bij de eerste vage zonnestralen wordt het lichaam bevrijd uit de greep van de Scor-Pioen en ondergebracht in het 4de huis van een ascendant...Hij Waarin... Je geeft me je hand en je belooft: Ik zal een zin aan je leven geven, ik zal je koning maken...Wordt hiermee de volmaakte vorm van ons talent bereikt

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Coste Met Paumier als hun koning... Guérin (fijntjes) Een koning die niet opgewassen is tegen z'n koninklijke taak ... wordt gedood...Het gewone volk moet z'n geld geven voor een oorlog waardoor het zelf gemmeerd wordt, Laigle De adel krijgt vrijheid van belasting in baar geld omdat zij als krijgslieden de koning met hun bloed...Hij wordt tot koning van de patrijs gekroond en uitbundig toegejuicht Laroche staat op het punt iets te zeggen, wanneer Paumier en Caseneu-ve ten tonele verschijnen, gevolgd door Koot Caseneuve

Nr. 81, Februari 2002 • Peter Anthonissen • Jungle in een wijdzittend theaterjasje: Olie op...
Pas 11a een tijdje traden de toneelspelers als solist naar voren om het verhaal van 'Kindje wordt Koning' te doen

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Meisjes in de hoofdrol
De deur wordt voor je opengedaan en zo gauw die zich achter je sluit, bekruipt je een iinheimlich gevoel: een immense, duistere ruimte was wel het laatste dat je verwacht had...Elke kamer heeft zijn eigen sfeer en wordt bepaald door een sterk beeld en dito materialen, waarin het bed telkens een belangrijke plaats inneemt...Nadat ze door de piraten in het water gesmeten wordt, komt ze terecht in een olifantenpaleis, waar ze kennismaakt met de olifant Suzy wiens kindje gestolen werd en waar ze verliefd wordt op de olifant

Nr. 88, September 2003 • Patrick Jordens • 'Autobiografische fictie,: ja, dat vind ik een...
Maar de basis van haar (vertel)voorstellingen wordt gelegd aan de computer, daar krijgen haar fascinaties en fantasieën hun eerste vorm...Er wordt vaak gerefereerd aan mijn sterke Gentse tongval, en dat is logisch, ik ben van Gent, hé...Ik denk wel dat ik als volwassene nog graag 'het kind' uithang, en dan bedoel ik zeker niet 'het kindje spelen' maar juist datgene doen wat volgens de norm niet gepast is, iets stouts en anarchistisch

Nr. 90, Februari 2004 • Geert Six • Zèn in't volk geschôtn: Geert Six i.s.m....
Maria dit en Maria dat Hun kindje leeft mee, ze voelt dat het kriebelt stillekes zijn gedacht in haren buik Blijf staan mama, blijf staan voor papa Toont ze maar een keer wat dat is, koppigheid, wat...gij Ge moet op uw tanden bijten, Maria Ik heb courage, 't is Jean die ne lafaard is En meneer wordt kolerig Het zijn geen normale tijden, Maria, het zijn geen soep of patatten het...zou wel ne keer willen weten waarom da kik zo moet afzien Paspoort Robert ROBERT ERNEST VEREECKE STAMVADER LICHTBRUIN HAAR, BLAUWE OGEN BLOEDRODE LIPPEN KONING FEESTVIERDER


Development and design by LETTERWERK