Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "Kennis en Wetenschap" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Op drie jaar tijd heeft hij de inbreng van film en van televisie in Avignon sterk vergroot en hij blijft zich permanent vragen stellen over de toekomst van het theater tegenover die andere media en...Woyzek, De Opdracht, Clavigo, De Idioot en de Dood en Leonce en Lena gaan als opvoeringen allemaal over het verlies van alle idealen, over stuurloosheid, over het uitzichtloze...Het plan om de vijf lesbrieven, Scholen in Toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs, uit te geven, ontstond na een enquête bij leraren in het noorden van Nederland

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Caroline doemt op) Vader, vergeef het haar, want zij weet niet wat zij doet... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken, rijk versierd met goud, edelgesteenten en paarlen ... En zij had in haar hand een...Het is immers zijn doel alle geografische, geologische, fysische en astronomische kennis die de moderne wetenschap heelt verzameld, samen te vatten en in de aantrekkelijke vorm die hem eigen is, de...En het meisje waarvoor ge in uw dagdromen armen en benen hebt willen breken is gewoon voorbijgewan-deld ergens naar waar gedanst werd en gelachen, en waar een roekeloze pummel zijn hete

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Sabine "Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld en haar kinders, het gaat daar en boet vol geduld de zonden aller zondaars : I Iet gaal daar zwakjes en kapot en wordt geleid naar het schavot...eens en voorgoed de gespleten God herkend ik heb de bloedige val in de hemel genoemd Ariman en Ormuzd voorste en achterste God en de ontzetting verloor haar gezicht Flechsig en zijn beulsknechten...van de mensen en vergeet U niet dat elke voorstelling onzin is Freud ik geef graag toe kennis bezit waarvoor psychiater zou kunnen benijden U mag mij vertrouwen Daniël Paul

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Deze zeer jonge solist van het Nationaal Orkest van België (hoorn), die ook optrad in Reeds gewond en dE demonstratie, is nu enkel bij het voorbereidende stadium van het werk betrokken, en dan nog los...die productie wou ik het vooral hebben over liefde en over de kwetsbaarheid van iemand die op een po- Simone Moesen, Jan Lauwers, Linda Gaethofs, Mark Willems en Erick Clauwens -De Struiskogel...Pas als je met die kracht en die kennis klassieke teksten, zoals b.v

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ik praat 45 kilogram boeken en videotapes door de douane en na goed en wel een half uur sta ik in de Newyorkse vrieskou...Ailey of Harlem dance Theater) en een kassucces uit Broadway (Cats of On your Toes). Die formule blijkt minder en minder efficiënt en het is net de BAM-elite die deze gaten in deze culturele markt van de...Ik twijfel ook aan de bereidheid van het hedendaagse universitaire milieu om evenveel aandacht aan de dag te leggen voor spitsonderzoek in het culturele domein als voor wetenschap en technologie

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
de verhouding tussen ervaringsgericht onderwijs of het opdoen van theoretische kennis, in de klemtoon op het docentschap of op regie en acteren, in het maatschappelijk engagement, enz...bestaande leef- en werkstijlen en daarbij proberen aan te knopen". (4) De docentenopleiding die Tiem in Antwerpen organiseert bestaat sinds 1982 en werd opgezet uit een dubbele overweging...Wetenschap kan uitleggen en beschrijven, maar de ervaring en de sensatie kan je enkel in theater meemaken, ontbreekt zelfs voor een groot stuk in het maatschappelijke leven

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Daarnaast bestaan ze (ook dat is bekend) bij de gratie van verschuivingen tussen verheven en plat, tussen subliem en banaal en ga zo maar door...Giselle is een zeer veeleisende, maar tevens erg knappe choreografie, afwisselend en vaardig, zonder leemtes, met een rijke schat aan passen en bewegingen, originele vondsten en zeer mooie duo's. Het...Theater dat vormgeeft aan zoiets raadselachtigs als menselijk gedrag, daarin verheldering aanbrengt en tevens raadselachtigheid kat bestaan, wekt verwondering en eist aandacht Geen dwingende en

Nr. 24, December 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hij was schrijver en daarnaast weliswaar arts, maar de geneeskunde is verre van een exacte wetenschap en als dusdanig beschouwde hij ze ook niet...nerveus en overspannen is. En de eerste woorden van bedrijf 4 komen van Masja en luiden: "Konstantin Gawrilowitsj". Dit aan het begin van een overspannen scène tussen haar en haar echtgenoot Medwedjenko...enerzijds en onervaren, jeugdig en niet door grote zelfkennis of kennis van het leven gehinderd enthousiasme anderzijds, afgezien daarvan wordt hier ook de kern van het drama gelegd: de ketting van

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Nadenken over iets en de vrucht van dit denkwerk opnieuw in de praktische activiteit investeren kan alleen maar een bron van vooruitgang en verdieping zijn...Enerzijds is er nood aan een kennis van de geschiedenis, aan het doorgeven van inzichten en vaardigheden die een discipline in haar historische ontwikkeling heeft verworven...Maar anderzijds zijn er ook vernieuwende bewegingen in de kunstwereld, die de traditie af en toe onderuit halen en die hun vragen en principes ook in een andere aanpak van de opleiding vertaald willen

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
mogen hopen dat de bekommernis of de noodzaak om de kennis over het theater te verzamelen en uit te breiden aan de grondslag ligt van zoveel universitaire belangstelling...Tussen droom en werkelijkheid staan beperkte budgetten en universitaire wetgevingen (op de titulatuur van vakken en het veranderen daarvan bijvoorbeeld) in de weg én het spel van beschikbare en...Het idee van gedeelde kennis en middelen is niet nieuw en geïnterviewden zijn er, behalve bij de RUG, naar eigen zeggen voor te vinden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Regie: Dominique Serron; decor en kostuums:: Hélène Kufferath en John Bogaerts; lichtregie: Jan Darden; muziek: Paul Lefèbvre en Gauthier Lisein; actrices: Mart Gevers, Rita Smets, Kristin Arras, Els...En dan niet op een ouderwetse, vaak arrogant zelfbevestigende manier, maar op en top hedendaags: reflexief, kwetsbaar en onzeker...Rust creëren en tegelijk onrust stoken, een continuïteit verzekeren en tegelijk voor vernieuwing zorgen, concentreren en tegelijk meer mogelijk maken, dat zou nu de prioritaire taak van de overheid

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Zoals de acteur vandaag vaak zijn vooraf vaststaande kennis of zijn professionele verworvenheden wegsmijt om tot essentie en eenvoud in zijn werk te komen, zo ontdoet ook de filosoof voorzichtig zijn...Zijn zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verraden veel warmte en liefde voor de filosoof en wat die vertelde...De Italiaanse neuro-biologe en Nobelprijswinnares Rata Levi-Montaleini komt in haar autobiografie 'In Praise of Imperfection' tot het besluit, dat wat telt ín de wetenschap niet zozeer intelligentie

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Hij is veel simpeler geworden dan we dachten, we moesten steeds meer weglaten, en het ging veel meer om het muzikaal-atmosferische en de pauzes, dan om datgene dat er werd bedoeld...Bij Tulpen Vulpen vraag je je af of onze sociale en persoonlijke omgang met elkaar precies in die richting gaat, terwijl Kras - en ook Bernhard - zoek ze maar eens, de broers uit Der Schein trügt...Bij mij is die oorlog nogal expliciet aan de orde geweest in mijn opvoeding en met Thomas Bernhard maakte ik relatief vroeg kennis

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
geneigd te vergelijken met en af te zetten tegen wat reeds bekend en vertrouwd is. Allerlei namen doemen dan op : Norén en Claus, Art en Pro en The Wooster Group, David Hockney en Munch, Amerikaanse...Het op bekentenis gerichte spreken, waarin kennis en macht met elkaar verenigd zijn, staat in fel contrast met de Oosterse ars erotica die teruggaat op een geheim weten en gericht is op een bewuste...Dat van Cyriel Buysse met zijn mengeling van Frans en Vlaams; dat van Claus met zijn Pattinis, Vermeerschen en Van Daeles; dat van Van Lerberghe (Pan) met zijn pastoors en burgemeesters

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Nu bleek het werk helder geslepen en verfijnd, harmonisch en anarchistisch, intrigerend en verwarrend, subtiel komisch en stiekem subversief te zijn, stonden er drie grote persoonlijkheden op de scène...van Fellini en Rota, vrolijk en uitbundig, mysterieus en duister, slapstick en agressiviteit, Malaparte en Manara, kijkdoos en surrealiteit...Aan de hand van gesprekken met choreografen, verlucht met - hoe kan het anders ? - opnamen van hoofdzakelijk werksessies, poogt men een doelgroep van jongeren tussen 16 en 18 jaar kennis te laten

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
De religie geeft antwoord op alle vragen en daarom is zij een goede therapie: zij plaatst de mens terug in een zinvol en harmonisch geheel van schuld en boete...Dit is het einde van de Ring: Hegel (Feuerbach en Bakoenin) en Schopenhauer (en Nietzsche) verenigd in één contrapunt...Het is 'een gesloten systeem', 'kennis die macht geeft' en de macht van de goden bedreigt, de 'magie', het 'aura' kapot maakt

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
van het ideaal om door middel van uitleg, beschrijving of een voorbeeld een toeschouwer te helpen vormen die intelligent en gevoelig is en die kennis van zaken heeft...Volgens hem vereist de kunst van de criticus een emotioneel geheugen, kennis en persoonlijke kwaliteiten...Hij moet sensitief zijn en moet een brede kennis hebben van de literatuur en de wetenschap

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Thuis gekomen maakte ik propaganda voor de enige manier om met Ritter Dene Voss kennis te maken, en dat was de Maatschappij Discordia-versie van het stuk...Onlangs mochten we de dames Ritter en Dene en de heer Voss nog eens in Antwerpen meemaken in het naar hen genoemde stuk; en ook toen kon iedereen zien en horen hoe zij de tekst dienden...kritische tekst, cultuurbeleid en kunstenaar, lezer en recensent, cultuurcentra en kunstencentra, cultuurcentra en sommige theaters,... Van al die spanningen, in vervagende fragmentatie, in professionalisering

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Over verre en minder verre landen kunnen journalisten, etnologen en antropologen relatief ware dingen vertellen: feiten en analyses, die dan door andere feiten en analyses geverifieerd...Want kunst en filosofie hebben nu eenmaal die intrinsieke utopische kwaliteit, die meer is dan een louter vrijblijvend wensdenken, zoals de geschiedenis van wetenschap en technologie heeft bewezen...Vandaag hebben we een enorme en dringende behoefte aan mensen die tegelijkertijd autonoom denken en leven en voldoende begrip kunnen opbrengen voor de zoektocht van verschillende bevolkingsgroepen en

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
En rond de produktie ligt het theater en rond het theater ligt de stad en rond de stad zo ver we kunnen zien ligt de hele verdere wereld en zelfs de hemel met zijn sterren...westerse democratieën is er nog voldoende vrijheid voor kritisch denken en artistieke creativiteit om op zijn minst opnieuw stil te staan bij reflectie, kennis en codes van politiek en moraal...Een dramaturg is een bruggenbouwer, is constant bezig met theorie en praktijk, kunst en wetenschap, emotie en ratio met elkaar te verbinden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK