Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Justitie"Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Genoot een opleiding als onderwijzer aan de katholieke Normaalschool te Mechelen, studeerde talen in het Technisch avondonderwijs en criminologie bij het Ministerie van Justitie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Garde Ja maar... Abt Wat hij vooral moet weten, is dat het hem ten allen tijde verboden is, op straf van onmiddellijke onderwerping aan de justitie, mirakels te brengen, of zich te gedragen op

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Het is nogal dunnetjes te beweren dat Muller door vast te houden aan de grootsheid van het socialistisch project 'voorziet in de door de Stasi en justitie gewekte legitimeringsbehoefte' . Potsierlijk

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Hopelijk mogen de recente corruptieschandalen, de te glad gebleken justitie en de politieke jachttaferelen de ultieme testcase zijn voor een waarachtig theater in de toekomst

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
De geborgenheidsmachine omvat vormen van ruimtelijke ordening en stedebouw, praktijken van ordediensten en bewakingsbedrijven, van politie en justitie, maar evenzeer de werkzaamheid van sociaal

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
Prompt wordt het echtpaar dan maar uitgeroepen tot slachtoffer van justitie...En het gaat hier niet over de protserige toga's die rechters nog dragen, of de ouderwetse gebouwen waarin justitie vaak gehuisvest zit, of het gebrek aan computers waarmee het gerechtelijk apparaat te

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Lucht van de stallen
Van Agt was toen nog minister van Justitie en zou in het volgende kabinet premier worden

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
En is een wetenschappelijk onderzoek, in opdracht van de minister van Justitie, naar de relatie tussen criminaliteit en etnische afkomst ook geen vorm van symbolisch geweld, dat alleen al door zijn

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
paramedici of de minister van justitie voor de opleiding van juristen

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
Door een tekort aan magistraten - vermoord of gevlucht in 1994 - en door een tekort aan middelen voor de Rwandese justitie, zowel vanwege de nationale overheid die liever 30 tot 40% van haar budget...De Verenigde Naties hebben het Tribunaal impliciet opgedragen om de topfiguren van het Rwandadrama te berechten en de 'kleine garnalen' over te laten aan de nationale justitie in Rwanda zélf...Dit allereerste proces voor het Internationale Rwanda Tribunaal was allesbehalve een voorbeeld van smetteloze justitie

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
de aanwezigheid van justitie) of de kleinhandel, overigens de enige echte economische parameter

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Vermeersch en vertegenwoordigers van Justitie, Ambte­na­ren­zaken, enz

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
vanzelfspre- kend in hun positie - wonderlijk open nunded, de man die het project mee opvolgde vanuit de gevangenis onschatbaar, en de toestemmingen van Justitie kwamen - dankzij bemiddeling van een fijnbesnaard

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
De huidige minister van Justitie besliste, net als al zijn voorgangers, dat het onderzoeksrapport geheim moet blijven

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
interviews en voorbeschouwingen benadrukken de makers de maatschappelijke context, de rol van de justitie: 'Men slaat zich voor het hoofd en vraagt: Hoe is het mogelijk

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
En waarom niet naar justitie, denk je dan

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
32 OOO etcetera 89 OPEN KOLOMMEN een moeilijke economische context, waarin de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie prioritair zijn inzake budgettaire

Nr. 90, Februari 2004 • Loek Zonneveld • TIM: Tim Van Athene (Gerardjan Rijnders/ zt...
De geplaagde premier Balkenende en zijn minister van Justitie Donner zetten in het najaar van 2003 een offensief in tegen satires over het Nederlandse koningshuis

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Rwanda is er in de zomer van 1994, als het RPF na de volkerenmoord het bestuur van het land overneemt, simpelweg geen economie meer, geen administratie, geen justitie


Development and design by LETTERWERK