Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "In het moeras" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Anne Ubersfeld somt alle pleziertjes op: het plezier van het kind dat luistert naar het verhaal; het plezier van het begrijpen ; het plezier van de reiziger die meegaat met een ander personage; het...Het hoofdpersonage, Hij, is een dichter, die uit de vruchteloosheid van zijn papieren dagen een uitweg hoopt te forceren, teneinde aan de trivialiteit (het moeras, de stofwolken) te kunnen ontsnappen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
een jood Freud hoe komt U daarbij Daniël Paul dat zie je toch Freud echt Daniël Paul aan de benen Freud meent U dat Daniël Paul daarenboven woelt U in het moeras Freud U overdrijft Daniël Paul...asjeblieft Daniël Paul overigens zou het precies jou duidelijk moeten zijn waar het begrijpen niet het verstand ophoudt begint het terrein van het geloof Sabine ik ben alleszins in tegenstelling tot jou...weet dat God bestaat Het meisje kan je hem dan zien Daniël Paul ja Het meisje ik heb Hem nog nooit in het echt gezien Daniël Paul wees blij Het meisje

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Maar de eigenzinnige koning verkoos het moeras...behandeld als de Rozenoorlog: het Sihanouk-epos en het Gandhi-verhaal, waarvan het laatste nog doorloopt...instantie betekent: het instandhouden van het eigen instituut wordt het belangrijkste en op termijn zelfs het enige objectief

Nr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
JE BENTEEN GAT AAN HET GRAVEN VOOR DAT VLAMMETJE EN JE BEGRAAFT HET STEEDS MAAR DIEPER EN DIEPER...GEEF HET VLAMMETJE WAT LUCHT EN KIJK HOE HET OPVLAMT...keer doodt het een stukje van je ik...dat is waar...ik ben de tuin in brand aan 't zet-ten...onder water aan 't zetten...HET ONKRUID ZAL OVERLEVEN EN JE VERSTIKKEN ALS JE HET NIET ERUIT RUKT...WIED HET WEG...MEER KERST...WAAROM ZOU IK HIERMEE DOORGAAN HET VOLGEND JAAR EN HET JAAR DAAROP EN IEDERE DAG EN IEDERE MI-NUUT...NIET BEETJE BIJ BEETJE STERVEN...DOE HET NU... Dan daal ik aL.PRECIES DAT IS HET...NERGENS

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog...door de critici (die zijn produkties en Decorte erbij het liefst het moeras willen insturen), de overheid (die dat al deed) en een deel van het publiek (die geen blijf weten met het hen voorgeschotelde...Dat men hiermee grandioos onrecht deed aan de impact van dit imponerende werk van Jan Fabre met het Frankfurt Ballett op het Duitse publiek én op het gezelschap (en niet te vergeten aan het medium

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
Julien Schoenaerts) Driemaandelijks, nummer 3 3, jaargang 9, maart 1991 IN DIT NUMMER Majeur Sinds het verschijnen van het vorige nummer van Etcetera werd de wereld...Johan De Boose, die tot op het einde nauw betrokken bleef bij het werk van Kantor, schreef een indringend in me-moriam.. Pag...Kroniek : Het Kind van de Smid van Josse De Pauw en Peter Van Kraaij, De man aan het raam van Niek Kortekaas, Het Offer van De Tijd/deSingel, het hogervernoemd La Cifra, In het Moeras van Jan Decorte

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
Het betreft fraaie kleurenaffiches met het SABAM-logo waarop u enkel nog de gegevens omtrent de geplande opvoering moet laten drukken...voorstellen in te sturen voor het realiseren van een theaterproductie in het seizoen 1992/1993...Langs de duistere wegen des Machtswellusts, gekruid met een overdosis ontoelaatbare Sex, getooid met de wulpse gewaden der Hypocrisie, doorheen het geparfumeerde moeras der Menselijke Intelligentie

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
Dat wordt het belangrijkste onderzoeksveld van deze enscenering...22, 23, 24, 25 april '92 in Ancienne Belgique Jan Decorte + Cie In het moeras 28 en 30 april, 1 en 2 mei '92 Jan Decorte + Cie Meneer, de zot & het kind...Reservering: 02/512.14.82 Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Het woord repertoire-toneel roept bij mij net zulke intense emoties op als het woord rooms-katholiek: het verenigt alles waarvan je houdt en wat je haat...Meteen nadat de ambtenaren de vraag gesteld hadden, raakten ze in het moeras...Nederlandse Toneelgezelschappen wordt genoemd, wil dat het nutsbedrijven worden als het waterleidingbedrijf, het electriciteitsbedrijf en het gasbedrijf

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Alleen zullen de deelnemers aan de jurygesprekken dan vlug merken dat de vanzelfsprekendheid van het eigen oordeel verzinkt in het moeras van tegengestelde opvattingen, onvermoede verwachtingen...Neen de andere pool wentelt zich in het troebele,het plezier, het exces, de grote emoties, het retorische: zij koestert de verboden vruchten van haar tegenpool...De cultuur is het eigene, niet als teken van het enige, of het superieure, maar als een teken van getuigenis hoe het leven ergens geleefd wordt (ook al is het aberrant). Niet het Europa van de

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
Het getuigt vanwege het Kaaitheater en regisseur Peter Van Kraaij van veel moed om juist Exiles te willen opvoeren, in plaats van het bij dramaturgen populaire Circe-hoofdstuk uit Ulysses bijvoorbeeld...Zijn première in het Engels kreeg Exiles in New York: het werd in 1925 41 keer opgevoerd door het Neighborhood Playhouse, met wisselend succes...De kritieken hekelden het gebrek aan actie, de droge dialogen en het intellectueel gebabbel over seksuele relaties ('een moeras van woorden'), de intelligente analyse die echter dramatisch niet werkt

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
Het Stuk Stuk, Inondertussendoor, Naar Vulvania, In het moeras, Meneer, de zot en het kind, Titus Andonderonikustmijnklote; iedereen in de zaal zong mee...dicht), institutionele bruggen opgeblazen (het veelbelovende theaterschooltje in de Beursschouwburg mislukte en de verstandhouding met de theatercritici verzuurde), het publiek werd op het podium gehaald en...het program van de voorstelling staat: 'Die Dunkelheit, aus der ich stamme, ich liebe dich mehr als die Flamme'. Het klinkt als het duivelspact uit Faust, maar het kan evengoed een Duitse vertaling

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Denken we maar aan het recente kassucces Speed, waarin een schitterende Keanu Reeves een agent van het Los Angeles Police Department vertolkt die een multiraciaal bevolkte bus redt uit de handen van...ideologisch gewauwel ten dienste van het 'algemeen belang'. Die figuur richt zich regelmatig met lege blik tot het publiek dat zwijgend terugblikt vanuit de anonimiteit van een donkere zaal...Vercruyssen klinken dan ook vals: 'We moeten alles vergeten en maar aan één ding denken: het gezin is de veilige haven.. Het gezin, dat is onze burcht, onze verdediging tegen alle vijanden

Nr. 48, Februari 1995 • (advertentie)
320,- BF ker der Lage Landen, vormge- 450,- BF geven door de auteur zelf: 'Kleur is alles', 'Het Stuk-Stuk', Vier Mannen 'Et voila...!'/ Ombat 'In Ondertussendoor...Elvis Peeters Peter De Graef 'Naar Vulvania', 'In het moeras', De zoektocht van vier avon- 'Een juweel van een theater- 'Meneer, de zot & tkint', turiers naar een zin voor hun monoloog' en...Narratieve poëzie in drie van vertelkunst'. 1350,- BF Stemmen' (Jürgen Pieters in De Morgen) (Wim Van Gansbeke in De Morgen) Met de steun van het Vlaams Theater Instituut, het

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Massacultuur' rijmt op 'mondiaal' en 'economisch verspreid'. Om het zo ver te laten komen is het regionale afgeschaft, of anders gesteld: massacultuur is verknocht aan het internationalisme van het...die een kunstenaar daarin inneemt; het subject van het plezier geniet zodanig van het werk dat het er sprakeloos van wordt en de juiste woorden niet vindt om te zeggen waarom het iets mooi vindt; een...Demets: 'ze hebben ogen in het achterhoofd'. Interessant is dat Barthes in zijn teksten de term 'kunst' niet gebruikt, maar hij duikt wel op achter het begrip 'het nieuwe'. Het 'nieuwe' staat

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
Er zitten autobiografische elementen in, maar meestal zijn het associaties, beelden, resten van hoe het verleden zich manifesteert in klanken en geluiden, een muzikaliteit van het verleden...Mère knipt het af en kleeft het voor het gezicht van het Verleden...Naar Vulvania', 'In het moeras', 'Meneer, de zot & tkint', 'Titus Andonderonikustmijnklote'. 1350,- BF Met de steun van het Vlaams Theater Instituut, het Ministerie van de Vlaamse

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
zijn verwoed getrappel hem nog meer tot het moeras van de afwijzing zal veroordelen). Is de krenterigheid van de hedendaagse criticus met andere woorden niets anders dan een reactie op zijn al te vaak...het verleden.. Het heden waarin de criticus bedrijvig is, is voor hem, naast een ruimte waarin het 'nieuwe' zich kan manifesteren, ook een kristallisatie van het verleden...ons om dragen geworden, nog wel ombuigen naar andere en zonnigere oorden en een 'terugkeer' eisen naar het serieuze (maar niet het zware), naar het ernstige (maar niet het verstikkende), naar het

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Waarmee we zijn aangeland in het moeras dat stijl heet, door de Britse acteur John Gielgud ooit omschreven als: 'Style is: knowing which play your'in.' Dat weet Gerardjan Rijnders als geen ander...Rijnders' antwoord wees streng maar rechtvaardig naar de grond, naar geaardheid, naar geheimen ook: 'Het mooiste interview dat ik ooit met een actrice had, was tevens het kortste...Via de gratieuze, zuivere dans van de twee beren uit het verhaal van Heinrich von Kleist, was Rijnders 'terug' bij wat hij voor zuiverheid en gratie in het theater hield (en houdt), als het ware

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Dirk Vanhaute • Signaal '96 uit de bocht
En het moet gezegd, journalist Peter Jacobs heeft goed geluisterd naar wat er op de Signaaldag allemaal gezegd is. Sprekers (vooral Johan Thielemans) hadden het moeilijk met het kindertheater, het...Zij mogen het zout in de soep zijn, maar het is wel de kok die het voor het zeggen moet hebben...Zo werden zij het moeras ingestuurd

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Zowel op het niveau van de choreografie als op dat van de uitvoering lijkt het alsof men niet al te ver heeft willen afwijken van de motorische mogelijkheden van het kleuterpubliek...Ook in Bernadetje (Victoria) is het niet de scootertent die de voorstelling tot een feest maakt, maar het ritueel van het opzetten van de tent, het spel erin en errond, de bewegende lichamen in de...Als een ware magiër tovert regisseur en scenograaf Niek Kortekaas een immens grote draak met oplichtende ogen, een uit het moeras oprijzende reuzenschildpad, een etherische paleistoren en nog heel wat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK