Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Het Onrecht In Deze Wereld" • Resultaten 21 tot 39 worden getoondNr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Eigenlijk was het heel eenvoudig; het toneellandschap vertoonde op dat ogenblik de aanblik van een woestijn: je had de kns in Antwerpen en in Gent, de kvs in Brussel en het kjt...Hij trekt een eerste keer naar de usa, hij ontdekt Kongo en Zuid-Afrika en ervaart er het onrecht van rassenscheiding en onderdrukking...ik zie dat het verkeerd gaat in de wereld

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Terwijl engagement en betrokkenheid bij Het Onrecht In Deze Wereld al te vaak een gemakkelijke paraplu wordt waar theatermakers gezellig mee onder kruipen, is deze toneelschrijver echt de man van de...Zoals er niet gesproken wordt zoals de mensen spreken, maar zoals Arne Sierens het geschreven heeft, zo is de wereld in zijn toneelstukken niet de wereld waar wij in rondlopen, maar degene die zich...Het is Mouchette die buiten zinnen in haar flamencodans de wereld vertrapt; Boste die het op een hallucineren zet als hij zijn opera en zichzelf ten onder ziet gaan; Ramon die ritualistisch voorbereid

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Terzelfder tijd beschouw ik deze tekst als een poging om het verband aan te tonen tussen deze vier voorstellingen en de verering door de oude Grieken van de god Dionysus, zoals beschreven door de 27...Zo is er in Wie... een prachtige scène zonder woorden, waarin de verlaten kinderen het plots op een hardlopen ter plaatse zetten en een stroboscooplamp deze vlucht het schokkerige, orgiastische ritme...Bij Nietzsche wordt het belang van deze Dionysische, schijnbaar ongestructureerde overrompeling bevestigd door zijn afkeer voor het nieuwere drama, de opvolger van de oude tragedie maar dan met een

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Het is echter niet alleen het toeval van deze vondst dat me bevalt maar vooral de ironie...Deze Wettlauf durch die Wüste in sieben Etappen (een door INS overgenomen titel) plaatst het stuk in een sportarena met het publiek in de tribune en beide karavanen als tegenstanders in een...Daarmee stelt deze publicatie zich expliciet in het verlengde van de uitgangspunten van deze bijdrage

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Kantor wist via het medium theater alle uithoeken van de wereld te verkennen...Hoewel je toen al zeer vertrouwd was met het werk van Kantor, is deze procedure in Het Vermoeden nog totaal niet aanwezig...Zo ben ik bij Kantor gekomen: hij toonde me aan hoe ik het hyperformalisme van het Japanse theater tegenover het realisme kon zetten

Nr. 82, Juni 2002 • Gert Verschraegen • De wereldmedia en de grenzen van het...
tijd en ruimte door elkaar gehaspelde gebeurtenissen worden de kijkers voorgeschoteld als een stukje van het grote, onbegrijpelijke mozaïek van deze wereld...De hele wereld is onze Balkan geworden, iedereens conflict gaat ons aan omdat het, wordt ons verteld, ons ook bedreigt, elke verwijderde, maar toch op het scherm vertoonde gebeurtenis...Voor ééns krijgen deze flitsen echter de tijd om te stollen tot beelden (het schuilende lichaam, het beschermende lichaam,...), ‘tot live stills waarin er nog wel wordt bewogen maar het bewegen

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
Het zijn geen verdwaasde revisionisten die deze geschiedenis herschreven willen zien, maar kabinetschefs, hoge ambtenaren, senatoren, ministers...binnen de diplomatieke wereld, waar ook enkelen het aandurfden om hun koloniale verleden niét te verzwijgen...Voor de enen moet na deze halve schuldbekentenis de boetedoening volgen, volgens anderen moet maar meteen het volledige verhaal bovengespit worden, ook dat van de mislukte dekolonisatie waarbij

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
Het stuk is duidelijk een verwijzing naar deze middeleeuwse liefdesballade die het kwaad van de mens aanklaagt...Deze joodse cultuurfilosoof volgde het proces in 1924 en stelde het volgende: 'Als je de slang hebt gevangen kun je die meteen doden, maar je kunt ook gaan kijken naar het moeras dat haar gevoed heeft...Ik vind het wel jammer dat het weerwolfthema in deze zaak voor een groot deel uit de voorstelling werd geschrapt, niettegenstaande het feit dat de bewonderde Lessing zijn Haarmann-analyse de titel

Nr. 88, September 2003 • Annie Declerck • In memoriam Joseph Chaikin (1935-2003)
Hun politiek en sociaal engagement opent zijn ogen voor het onrecht in de wereld...publiek dat het beu is het doek te zien opgaan op interieurs en op feiten die hun eigen wereld weerspiegelen...De meeste projecten uit deze periode reizen door Europa: Endgame, The Mutation Show en Nightwalk, dat in 1973 de laatste performance van het Open Theater wordt

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Het engagement van het woord Paul Kuyper Deze beschouwing zoekt een antwoord op de vraag of het theater 'een factor van belang' is in de Nederlandse cultuur...Die keuze was ook gericht op een sociale doorbraak, op een positionering van het theater in de emancipatoire beweging voor een andere wereld, voor de bevrijding van het volk en de werkende klasse...Het ligt voor de hand de behoefte aan engagement te zien als een reactie op het toenemende geweld en het onrecht in de wereld en het introverte onvermogen van het theater onr zich met de politieke en

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven, Pieter De Buysser • Het 'buiten' verbeelden
Ik ben niet in staat om fundamenteel iets te veranderen aan het onrecht in de wereld, tenzij ik in de politiek zou gaan en daar langzaamaan... Maar ik heb de keuze gemaakt om met kunst bezig te zijn...over de macht van de media en het ontbreken van bronnenonderzoek, over het verlies aan kwaliteit in het algemeen en in het literatuuronderwijs in het bijzonder... We zijn ingegaan op het manipuleren van...Het buiten de wereld, het buiten de oevers van het zijn, dat daar, dat aftappen

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Politiek is het conflict over het bestaan zelf van dit ervaringsdomein, de werkelijkheid van deze gemeenschappelijke objecten en de capaciteit van deze subjecten...Maar tegelijkertijd creëert het beeld deze belofte doordat zijn vrijheid -of onverschilligheid- een andere vrijheid of onverschilligheid belichaamt: die van het Griekse volk dat het beeld maakte...Wat in deze politiek op het spel staat, is niet zozeer het bewaren van de grens tussen hoge kunst en lage of populaire kunst, als wel het bewaren van de heterogeniteit zelfvan twee zintuiglijke

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
De voorstelling, gemaakt met Kroatische vluchtelingen, zigeuners en asielzoekers, geeft een stand van zaken in het hedendaagse ex-Joegoslavië door het woord te geven aan deze ‘stemlozen’. Hij doet dat...Het is precies van deze nostalgie dat Groupov zich wél bevrijd heeft, hoewel rehabilitatie door middel van symbolen en kunst ook hier de kern vormt, niet in het minst in de voorstelling Rwanda 94...Het zijn vooral deze Afrikaanse stemmen die op de scène rechtvaardigheid eisen voor die ‘één miljoen keer een dode’. De voorstelling heeft ondertussen de hele wereld afgereisd, om voor de laatste keer

Nr. 97, Juni 2005 • Filippo Tommasso Marinetti • TERUGBLIK: Het manifest van het Futurisme
Het samengaan van onversneden politiek activisme en jongensachtige romantiek in deze tekst doen vandaag haast naïef aan...Willen jullie dus al je beste krachten verspillen aan deze eeuwige rusteloze bewondering van het verleden, waar jullie dodelijk uitgeput, vernederd en vertrapt uit tevoorschijn komen...Wij willen niet begrijpen!... Wee degene die deze roemloze woorden tegenover ons zal herhalen!... Hoofd omhoog!... Recht overeind op de top van de wereld, dagen wij nog éénmaal de

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Iets te kort door de bocht: het zijn de Kinepolissen en de Clouseau's van deze wereld die binnen het investeringsfonds voor een verzekerde inkomstenstroom moeten zorgen...cultuurminister - is overgeschakeld op 'culturele industrie'. Waarbij ook op het pleonastische karakter van het begrip 'creatieve industrie' dient te worden gewezen: elke industrie, om het even of het nu cultuur...Ten eerste doet dat onrecht aan de kleinschalige initiatieven, waarvan de laboratoriumfunctie ver weg ligt van het Broadway-gehalte van de grote broers, en ten tweede zijn die 'grote broers' in de

Nr. 100, Februari 2006 • Jacob Wren • Families are formed through copulation / Families...
MOEDER Dat is nu het wonderlijke van deze wereld...Zullen de kinderen die ik grootbreng echt iets bijbrengen aan deze wereld of zullen ze alleen maar ruimte innemen...Alle onrecht die ze hebben geleden, echt of ingebeeld, alle tekortkomingen van hun opvoeding of hun karakter, alle problemen van de wereld, van kapitalisme tot het feit dat er geen goede muziek meer

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
De algemene beleidslijn achter deze twee voorbeelden is duidelijk: eerder dan het optimaliseren van het welvaartspeil van de grootst mogelijke groep, wordt het ‘creatieve kapitaal’ – dat men...het schoolvoorbeeld van de bohémien, en deze vervolgens verheft tot de kritische maatstaf voor het bepalen van het creatieve gehalte van steden, dan haalt Amsterdam het ongetwijfeld van Rotterdam...Nederland, desnoods naar andere delen van de wereld – zolang het maar uit het eigen blikveld verwijderd is – en het reserveleger aan werkloze arbeidskrachten dat achterblijft, te fragmenteren over het stedelijke

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Wie kan het blauw van de lucht vergeten, het blauw van de lucht waarin de afdruk, het negatief van het silhouet van het beeld van het gebouw, dat er vlak daarvoor nog stond, nog nazindert...Misschien is het begrip “gemeenplaats” een betere term voor de ruimtes die ik (onder)zoek: de term “gemeen” verwijst zowel naar het gemeenschappelijke en universele karakter van deze ruimtes als naar...De eigenlijke reden om deze scholen te (ver)bouwen ligt hem in het raakvlak tussen instituut en straat, in de weg van huis naar school en terug, in het voorzien van nissen waar jongeren

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Bij het zien van deze film heb ik de eerste keer beslist mijn leven in te richten rond deze twee Kapitale Nimfen: de Schoonheid en het Verzet...beschouwer werpt, tot het ogenblik of het uur deel heeft aan hun verschijning – wil zeggen de aura van deze berg, van deze tak ademen...Ze toont de wereld waarin we leven en het onrecht dat we elke dag frivool onder de mat vegen in een les globale anatomie


Development and design by LETTERWERK