Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Heengaan en " • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • (advertentie)
zomerfestival van de Beursschouwburg, de Ancienne Belgique, het Kaaitheater en de Dienst voor Cultuurpromotie...theater & dans twee creaties en het beste uit het voorbije seizoen ROSAS 'Ottone Ottone' DITO DITO 'De Grenssteen' [creatie] MAATSCHAPPIJ DISCORDIA...negen produkties CASSIERS, MAILLARD & VAN DAMME 'Tête vue de dos' ONAFHANKELIJK TONEEL 'On Wings of Art' JAN RITSEMA 'Het Heengaan' RIEKS SWARTE 'Het Tapijt

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Het heengaan
het niemandsland tussen strijkplank en schrijftafel (condition féminine) komt Het Heengaan opnieuw voorbij...Af en toe voel je een bijna ondraaglijke gêne omdat je zo schaamteloos en passief toekijkt en néémt wat zij zo overvloedig geven nl...Neerschrijven wat je gezien, gehoord hebt en wat dat in je losgemaakt heeft, die twee dingen samen, is dat dan kritiek ? Is het: 'antwoorden geven' op wat je ziet en meemaakt ? De voorstelling

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
Met die slogan zouden Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen ingelijfd kunnen worden bij ander jeugdtheater dat om principiële redenen kinderen of jongeren als acteurs verkiest...Wat verder op diezelfde lijn tref je die andere combinatie in Het Heengaan: de vrouwelijkheid (van sommige meisjes) die al helemaal aanwezig is, maar er tegelijk bijna niet is omdat ze zo argeloos...hebben ook naar decor en rekwisieten heel wat gemeen: veel meer dan kleren, kleerhangers, banken of stoelen en microfoons is er niet

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
onder begeleiding van professionele regisseurs, anderzijds: Het heengaan (Jan Ritsema), Voorjaarsontwaken (Alize Zandwijk) en Parade als daar is geen (Guy Cassiers). Alhoewel de produktie-omstandigheden...uitspreekt en dus dat personage 'speelt'. Maar al snel merkt u dat die tekst u helpt het personage en de filosoof Witt-genstein beter te begrijpen: als Verburgt beschrijft hoe Wittgenstein tot een...Hij bedient zich van verschillende vertelstandpunten en schuift die op en af als stukken op een schaakbord, tastend naar een bres in de verdediging van de tegenspeler, Wittgenstein

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december Het Heengaan, Jeugdtheater Amsterdam Foto Ben van Duin Hoofdredactie Luk Van den Dries Redactie Pol...vier produkties -- Wittgenstein Incorporated, Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen -- wordt deze nul-graad van acteren benaderd...gedenken Koltès en Bernhard, krijgen repliek en citeren uit linkse en rechtse kranten, pag

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
naar repetities en produkties van Oud Huis Stekelbees, naar het Stekelbeesfestival, naar Het Heengaan...Het Heengaan toonde hun ook erg goed wat mogelijk was; je kan van die leerlingen geen acteurs maken (en dat beseffen zij ook heel goed), maar je kan hen wel laten proeven wat het theater kan zijn; je...Die rust en vanzelfsprekendheid treft je als toeschouwer ook bij Het Heengaan

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
om met Johan Leysen Wittgenstein Incorporated te maken binnen het Kaaitheater, Brussel en met jongeren Het heengaan te maken, een coproduktie van Stichting Cervelaat, Utrecht en De Krakeling...Het Heengaan en Wittgenstein appelleren aan eenzelfde soort openheid in de uitwisseling tussen speler(s) en toeschouwers...En dat is voor mij in zeer veel gevallen te herleiden tot een fundamentele angst voor het heengaan, een heengaan dat je maar steeds niet onder ogen wil zien

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En dat -om maar even met de cijfertjes door te gaan -gespreid over een periode van een halve maand (16 juni tot en met 2 juli) op een achttal plateau's verspreid over die immense haven en hansa stad...Zeker in vergelijking met de dramaturgische strooptocht van de Dis-cordiamarathon, ook met de beeldende kwaliteit van de produkties Het heengaan (Ritsema, bespreking in vorig nummer) en On Wings...beide gevallen ook een onderzoek in duur de duur van de leegte die verveelt (Het heengaan) en de duur van de dichtheid die vermoeit (On Wings of Art). Deze laatste produktie was het afgelopen seizoen

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
het stijldansen, met zijn zeer gedefinieerd rollenpatroon dat zich uit in hanigheid en gekokketeer, en een authentieke sensualiteit die zich niets aantrekt van sekseverschillen (het duet tussen Fonteyn en...Niet te decoderen na alle half-ernstige verwijzingen naar birds en bees, eitjes en vruchtbaarheid, jeugd en ouderdom...Het Heengaan en Wittgenstein Incorporated blijven schitterende voorstellingen, maar zijn op het eerste gezicht moeilijk in te passen in een dansfestival

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Ditha Vanderlinden en Gerrit Bons laten de naamafroeping en mishandeling van een aantal schoolkinderen klinken als de lijst van godvergeten weeskinderen onder een uitzinnig en moordend regime...Op die manier dragen zij actualiteit en geschiedenis af en aan, via Turandot, en nog meer Bernhard ("Alleen een klootzak denkt dat ie een klootzak is"), Molière, Tsjechov, Goethe, Be-ckett, Strauss...Voorwaarden om toe te treden zijn dat deze theaters zoeken naar nieuwe auteurs en dat ze gemeenschapstheater zijn met een vast ensemble, een vaste technische ploeg en structurele en financiële

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
theater en het al even "naturalistische" pathos van de fotografie (volgens Lauwaert) wordt een luciditeit 'ontwikkeld'die verwant is met de waanzinnige waarheid van de foto, mystiek en banaal, zinnelijk en...Es ist das Mystische" : de gemarginaliseerde materialiteit van het denken en spreken, hun rituele uitwendigheid die, voor wie het wil zien (en tonen : zoals Ritsema in het m.i...complementaire Wittgenstein incor-porated en Het Heengaan), een ongehoord en ongezien feest is van nauwelijks te coderen tics, verbale en lichamelijke idiosyncrasie en diacritische tekens die ons - en

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Noem mij de mannen en vrouwen en kinderen, die mij zoeken zullen, mij, hun verteller, voorzanger en toonaangever, omdat ze mij nodig hebben, meer dan wat ook ter wereld...De Discordia-acteur toont zichzelf tegelijkertijd als personage en als souffleur van dat personage en tussen beide komt er ruimte vrij voor de persoonlijkheid en de biografie van de acteur zelf...Heengaan en Wittgenstein

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
voorstellingen als Het Heengaan en Wittgenstein ontwikkelde Ritsema een minimalistische theaterschriftuur...Vanuit die intimiteit bouwen Lineke Rijxman en Josse De Pauw een netwerk op van verdedigings- en aanvalsmechanismen, bewuste en onbewuste strategieën die ingezet, worden om tegelijk de eigen positie...van Het Heengaan en Wittgenstein, maar tegelijk slaagt Ritsema er ook in deze voorstelling in om acteurs vanuit een grote innerlijke concentratie een tekst te laten zeggen: acteur, tekst en personage

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
moraal en politiek, filosofie en alledaagse materiele beslommeringen, het rad van de geschiedenis en het handelend individu, doelgericht puritanisme en spontane levenslust...Vooral de vrouwelijke acteurs bouwen een fascinerend spel op met intonatie, ritme, contrast tussen klank en stilte, ernst en ironie, spanning en ontspanning...vrede, hemel en aarde, westen en oosten, (...) met talloos vele, niettemin scherpomlijnde personen: vertrouwde onbekenden, de door de decennia heen wisselende buren, (...). Evenzeer als de beelden hadden ook

Nr. 44, Februari 1994 • An-Marie Lambrechts • Column
de concipiëring van de vorm troffen we bij deze voorstellingen een aantal constanten: een kale scène, alleen licht en donker, vaak ook kledingstukken in overvloed, microfoons en muziek...En zo simpel kan het toch niet liggen, alleen al omdat sommige makers zich op een totaal ander werkterrein bevinden en bovengenoemde voorstellingen misschien niet eens gezien hebben...De grens is dan misschien subtiel, maar niet minder helder: terwijl ik eerst getroffen was door de extreme openheid en ongemaskeerdheid van de groep voorstellingen als Het Heengaan, De Parade als daar

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Opnieuw dus het ook door Gide vertelde verhaal van het conflict tussen individu en gemeenschap, tussen authentieke eenling en de door sociaal conformisme en staatsraison verblinde massa...Het heengaan liet hij een groepje adolescenten sprakeloos op het podium ronddwalen: geen tekst, enkel bewegingen en gebaren, en vooral talloze in stilte gewisselde veelzeggende blikken...populaire cultuur en haar carnaveleske feesten (af)sterven en regeneratie, dood en (weder)geboorte voortdurend samengingen - dat alles en nog veel meer lijkt ons van een onverdraaglijke ambiguïteit, een

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
Kung Fu, een productie van en met een dertigtal jongeren, confronteert 'binnen' en 'buiten', persoonlijkheid en imago, verlangens en verwachtingen, intimiteit en openbaarheid...Victoria - Kung Fu / Phile Deprez En ik zeg van kijk, ik ga kijken, en al wa 'k heb van kleingeld is voor u. Ik kijk dus in mijn zakken en 'k heb toch wel just...zitten zo te praten en ge begint te lachen en ik kijk naar u en ik weet gewoon da 'k verliefd word op u en dan wil 'k bevestiging en die komt er nie want we zijn gewoon vrienden en dan voel 'k mij

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Maar uiteraard spelen ook de door Jan Ritsema elders gemaakte voorstellingen mee in de beeldvorming omtrent zijn werk met acteurs: van Het Heengaan over De herinneringen van een valk tot De Doden, en...Verder is Schopenhauer altijd wel in de buurt, en Levinas en Wittgenstein en Müller, weerbarstige denkers die steeds weer opnieuw bereid zijn hun gedachten op losse schroeven te zetten en van nul...Jan Ritsema tast met overtuiging de tussengebieden af waar de scheiding tussen waarheid en leugen, geest en lichaam, innerlijkheid en uiterlijkheid, theater en leven, leven en dood... opgeheven worden

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
en Dory en dus haar halfbroertje - Dory heeft voor die opvoeding geen tijd, omdat ze aan een internationale carrière als violiste bouwt, en met Nico kan Isaac niet omgaan...Ik was het helemaal niet van plan maar ik was daar in de buurt en toen werd het opeens net een magneet, ik kon er niet meer niét heengaan...ca (Portia) en Michael von Au (Bassiano). Vier personages, drie paren: Portia houdt van Bassiano, Shylock en Antonio staan lijnrecht tegenover elkaar, er is een grote zielsverwantschap tussen Antonio en

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Een patchwork van verhoudingen en herinneringen, van jaren van heengaan en herdenken, van koestering en transgenerationele erkenning...En in de hoek, naast de verroeste en nooit gebruikte fietsen, de geperforeerde tuinslang en de afgedankte koelkast, staan de vuilnisbakken...pop als focuspunt van heden en verleden, van leven en dood, geboren in de creatie als teken van het sterven in elk van ons


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK