Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Halfweg" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Halfweg de lectuur dringt tot me door dat we er dertig jaar geleden stapels schriften over volgekrabbeld hebben

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Halfweg de lectuur dringt tot me door dat we er dertig jaar geleden stapels schriften over volgekrabbeld hebben

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Er is al een tussentijdse proef geweest, halfweg het schooljaar, en bovendien weten de meeste kandidaten, rechtstreeks of onrechtstreeks, meestal op voorhand hoe het met hun kansen staat

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Stopt halfweg) En als ik terug naar beneden kom, zal ik eerst heel hard met de deur slaan...Halfweg stopt ze...Halfweg blijft ze staan

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Ik heb meer aan een uitspraak waarvan ik gemakkelijk de grenzen kan zien of waar ik het niet mee eens ben dan aan een uitspraak die veel absoluter is, maar die halfweg stopt: vóór de uitspraak

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Een zeilbootje dat wordt verondersteld tot zelfontbranding over te gaan aan het einde van het stuk wordt kortweg met een laserstraal geliquideerd en ergens halfweg het stuk komt, erg grappig overigens

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Halfweg de eeuw, halfweg het jaar, halfweg de dag

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Wanneer de danseressen zich ongeveer halfweg van hun kostuums ontdoen om in slip en beha verder te dansen, draait Fressia zich boven hun hoofden om en blijkt van voren een kostuum te dragen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Halfweg de periode werd ook afgesproken in een station waar geprobeerd werd op een ongeforceerde manier de omgeving te beïnvloeden, een interactie aan te gaan met passanten

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Toch lijkt zo omstreeks halfweg het decennium dit genre over zijn hoogtepunt heen

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Halfweg het decennium levert Thomas met Frans/z een erg aardige tekst af, die naar de vorm tekenend is voor die nieuwe dramaturgie : meer situationeel dan verhalend, meer scenario dan traditioneel

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Het decreet van '90 legt voor hen zelfs niet eens de toestand vast zoals die nu is, maar zoals die was voor deze centra halfweg de jaren '80

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
PH : "Voor mij, als antwoord op je vraag, gaat het over halfweg zijn en over het moment dat de afdaling begint, naar het mysterie waar ik niets over weet of kan weten

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
de jaren zeventig en tot halfweg de jaren tachtig wierp deze strategie ook vruchten af...Het werkingsmodel was lange tijd uniek, kende een enorme aantrekkingskracht op artiesten en publiek en maakte opgang tot halfweg de jaren tachtig

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Het is niet duidelijk wat Van den Brande met dat Europa der culturen bedoelt, maar het situeert zich ergens halfweg enerzijds het Europa van de regio's of volkeren en anderzijds het huidige, officiële

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
Richard zegt al halfweg de eerste act: "There is a faith still stronger than the faith of the disciple in his master" [...]. The faith of a master in the disciple who will betray him...Zij voelt duidelijk de grappige momenten aan, bijvoorbeeld in de kusscène met Robert halfweg de eerste act, en weet dit ook op het publiek over te brengen

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
Niet de goden, wel de mens Als toeschouwer ben je dus getuige van tijdeloze waarheden in een sobere, maar niet arme ruimte: een koning, koor- en familieleden, figuren halfweg de mythe en elk

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Een voorbeeld: wanneer halfweg de jaren vijftig het gemeentebestuur het gebruik van de vuilnisbak verplicht maakt, schrijft Deconinck prompt het succesvolle Hedde uwen Nieuwen Vuilbak al

Nr. 61, Januari 1997 • Carine Meulders • Kunst versus Terreur
Zo luiden de woorden waarmee dial h-i-s-t-o-r-y opent en ze zullen halfweg de film nog eens herhaald worden, temidden filmbeelden van het tegendeel: een plas bloed die na een aanslag weggedweild wordt

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
De combine paintings van Robert Rauschenberg (halfweg jaren vijftig) zijn een mooi voorbeeld van de assimilatie van fotografische technieken in schilderkunst


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK