Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


127 document(en) met "HOE GE MIJ" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het wordt duidelijk hoe hij de motor achter de hele affaire, is. De naaste medewerkers, de mensen die je nooit op de scène ziet, helpen hem zoveel ze kunnen maar hij is de enige die alles kan overzien...Als blijkt dat men mij niet echt heeft gemist, besef ik wat een pionnetje ik maar ben binnen dit dikke spektakelstuk...alle eerlijkheid wordt aangetoond hoe Belgen en Vlamingen in de dubbele wereldbrand door de gebeurtenissen werden overstelpt, hoe zij het slachtoffer en de speelbal zijn geweest van hun eigen

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Toen na de oorlog Brecht in de mode kwam, was dat voor mij niet meer interessant...Het is gewoon niet voor mij weggelegd om die impuls-gevende golf mee te maken...tegenstelling tot het latere werk van Tiedrie was het eerste stuk, The Tale of the Mah-Meri, helemaal ge- bouwd rond spel, met name dat van Siti Fauziah

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Nu we 3 nummers van Etcetera achter de rug hebben moet het mij van het hart hoe opgetogen ik ben over het totaal...Hoe je hierin acteurs zinvol kan evalueren is mij een raadsel...Hugo de Greef (10 x) Nu we drie nummers van ETC achter de rug hebben moet het mij van het hart hoe opgetogen ik ben over het totaal

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Mij moest ge niet hebben... Maar kom, ik geleek den cipier van den hemel, he...Heb je niet zelf gezocht mij te dienen ? Er rest je een bijbelsche troost: Verneder u, wilt ge verheven worden... Hehe... Assepoes heeft 'n poetslap uit 'n cache-misère gehaald en begint de penitentie...Zie 'm nog vóór m'n oogen met z'n blijkpoeierkousen en z'n geverniste neus... Belleken, Belleken, hoe dat ge zoó'n poesjenel... Ja... 't Waren triestige dagen, he

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Luister, die inspecteur, die bij Jeronimus is geweest, die heb ik ook gezien, of hij mij... Fie En aan Jeronimus hebt ge gezegd, dat ge van niks wist...Juul Hoe is dat nu mogelijk, als ge nu toch weet dat die kerel smokkelt, en haar wijsmaakt dat hij potten en pannen aan de man brengt, dan doet ge toch iets...Ge weet hoe achterdochtig uw moeder altijd geweest is. Ge moet gene schrik hebben van dat mes van mij, zeker niet nu dat gij een kindeke verwacht

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Reeds jaren hebben ze erover gesproken, reeds weken hebben ze heel hard gewerkt, maar nu zien ze voor het eerst hoe alle elementen samenkomen, en of het geheel klopt...Hoe Amerikaans de eerste indruk van het scènebeeld dus ook is, toch zal Holland heel wat van de iconografie aanbrengen...Het woord opera betekent voor mij gewoon 'werk' en niet een specifieke vorm van werk

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Iets anders hoort ge mij niet zeggen...Hoe meer ge leert, hoe meer ge later zult verdienen...Maar ziet ge dan ook niet hoe ge mij opjaagt

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Gemengde Ge-voelens-creatie aan het begin van dit theaterseizoen door het BKT (1), een tweede keer Botho Strauss in Vlaanderen...Den Haag) "Na 1980 wordt één ding echter duidelijk: hoe inventief theatermakers ook zijn, hoe enthousiast het publiek ook reageert, hoe zuur critici ook recenseren, het is het beleid -- dat...Hoe dichter je bij de bron bent, hoe eerder je in de kijker loopt natuurlijk

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne Hoe moet ik u noemen ? Nemo Noemt u mij kapitein Nemo en mijn schip Nautilus...Hoe jong en onervaren waart ge dan nog...Maar nooit hebt ge uitgevoerd -- hoe zoudt ge

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Ook Superman leek mij weliswaar professioneel, maar toch fantazieloos maakwerk, uitdrukking van die bijna chronische malaise die er op artistiek vlak binnen jeugd- en kindertheater heerst...Hoe meer maatschappelijke onrechtvaardigheden de kinderen konden opsommen, hoe meer wij het gevoel hadden met ons werk resultaten te boeken...Hoe heeft Grips die blijkbaar onvermijdelijke overgang van "het principe Hoop naar het principe hopeloosheid" (1) opgevangen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Hoe meer er over de dood gepraat wordt, hoe meer zij onnoembaar blijkt...Wat mij betreft blijven er een hoop twijfels bestaan, maar antwoorden zullen haast nooit te controleren zijn...Theu Boermans, die acteur was bij Zuidelijk Toneel Globe en er de leiding had over het irnprovisatiespel Spoorloos, in gesprek met Pieter Kottman, "Obsessies en blokkades bij acteurs fascineerden mij

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
hij in zijn café wat het publiek vond van dat 'je' en 'jou'. Hij sprak dan van: "ne pils voor mij en ne koffie voor jij". Er werd de spot mee gedreven, er was een weerstand...Joris Diels: "Diezelfde avond nog heb ik besloten met een eigen gezelschap te beginnen in het Kunstverbond (nvdr: nu gekend als de Arenbergschouwburg, gelegen op twee passen van het oude KNS-ge-bouw...Het publiek heeft van mij veel meer aanvaard dan ze ooit van De Gruyter hebben willen accepteren

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • KAAITHEATER
Voor mij zijn het -- en ik vind dat heel geestig om daartoe te komen-- bepaalde elementen die ik ontdek of verzin of vind, zoals die zwaan die ik in de bazar zag staan en die mij deed fantaseren...Ze is heel vaak een inspiratiebron en een stimulans voor mij om te bewegen...Dat staat nu ver van mij af

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Geef mij maar een dolende, zij het berooide, Don Quichot...Ik heb mij dat verhaal altijd heel vreedzaam en ordentelijk voorgesteld: twee aan twee schepen de dieren, overtuigd van hun nobele zending, braafjes in ; een archetypisch beeld van een normerende...Hoe indringender de ervaring, hoe minder uitgesproken zijn verwoording," heeft Pinter ooit beweerd

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Tillemans hoort dit niet en zegt mij later: 'Kohout is een virtuoos...Als ik daar aan denk, verdriet het mij hoe weinig Vlaanderen nog beseft wat het in mensen als Philips bezit...Persoonlijk geloof ik dat danstheater (of performance, hoe je 't noemen wil) op termijn een verrijkende rol kan spelen en het eigenlijke theater veel positiefs kan bijbrengen, maar ik heb de indruk

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De eerste reacties waren eerder negatief totdat Mi-chael Smith, recensent van de Villa-ge Voice, Shepards oorspronkelijkheid en talent erkende...Dat zijzelf het stuk speelden - toegegeven, slechts voor enkele vertoningen, maar niettemin een nogal exhibitionistische bedoening, als je het mij vraagt - belicht nogmaals de contradicties...Haar gebrek aan durf zorgt spijtig genoeg voor enkele inconsequenties: zonder May's hartverscheurende schreeuw om Eddie's mogelijk vertrek heeft de Ouwe zijn verhaal over hoe ze als kind door een

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
Hoe is het mogelijk...Je zou heel makkelijk, zonder het te weten, hier iets ge... Frans Shhtt...Vondel". Frans Gij wantrouwt mij

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Ge moet naar mij luisteren - Geef mij een kans...Ik zal nog één ding zeggen, kameraad; in België is er volgens mij ene goede Merckx, verstaat ge mij...Octaaf Weet gij wel hoe laat het is. Of ge misschien weet hoe laat het is. Het is twintig na twaalf

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Want hoe meedogenloos, wreed, sardonisch en vernederend de nacht ook verloopt, en hoe kwaadaardig ieders zwakheden ook geëtaleerd worden, de oude pastoor en zijn onderpastoor zijn (zoals Martha en...Het komt mij voor dat de gestuele uitwerking niet noodzakelijk de muziek van Debussy nodig heeft, en daarom laat het geheel wat koud (ook al wordt er heel goed gedanst door Sabine Kupfer-berg, Kylians...Decleir & co tonen overduideljk hoe de drie protagonisten verstrikt geraken in het web van de moraliteit, hoe hun verlangens botsen met de morele codes

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Op zekere dag komt hij mij tegen en vraagt of ik die vertaling wil maken...Ik heb gezien hoe de acteurs van ogenschijnlijk onbelangrijke zinnetjes ineens een betekenisvol moment maken...en verslindt hem gelijk ge 't bloed zwelgt van die goede vorst, door de klauw van dien duvel vernietigd


Toon volgende resultaten