Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "HIJ GIJ ZIJT ZO MOOI"Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het wordt duidelijk hoe hij de motor achter de hele affaire, is. De naaste medewerkers, de mensen die je nooit op de scène ziet, helpen hem zoveel ze kunnen maar hij is de enige die alles kan overzien...beginnen mooi op tijd met de vertoning...Walter vond het in ieder geval de moeite waard, al was het maar voor de volgende scène: Onderzoeksrechter: Gij zijt naar Duitsland gaan werken ? Acteur: Ja, mijnheer, ik moest wel, ik heb 4 kinderen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Gij zijt ook niet zoo groot... Chou Laquais...Zie, gij zijt zoo fijn met uw handen die goed rieken... En uw kleed is fijn, en uw manieren zijn fijn...Gij zijt te lang kind gebleven

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
En waarom zijt gij daar zo bezorgd over nu...Juul Gij, gij... gij zijt ne garçon van mijn voeten, ne pestkop, gij hebt mij al meer dan ene keer van mijne positieve gebracht, maar zot zijn ik nog niet he vriend, zal ik u eens zeggen wat gij zijt...advokaat zijn, nu zal ik u eens iets zeggen; als gij ooit in ons broekske zit, dat zult gij nog dubbel zo hard piepen als wij, want dit kan ik u zeggen he mijnheer den advokaat, gij zijt voor mij niks

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma Gij zijt van hetzelfde soort...Maar ze is vanaf haar vierde jaar in België ... Ja, ge zoudt kunnen zeggen dat het een Vlaamse is ... Ja, juist, Marie, ik heb liever dat hij op zo eentje valt dan op zo'n modepoppeke, dat de hele dag...Zijt gij een man ? Leo Met zo iemand zijt ge niet getrouwd

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Wie zou er zo'n saaie ziel kunnen hebben dat hij niet gelooft dat deze grot door een god werd gemaakt voor de sylfiden en waternimfen...Gij zijt niet eens van huis gegaan, maar kijkt in uw eentje naar buiten, naar de straat...Gij zijt een kleine dromer, en stelt u ikweetnietwat voor

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Poma probeert de kulturele sektor die hij aantrof zo goed en zo kwaad mogelijk door de ekono-mische krisis te loodsen, en lijkt drastische ingrepen liefst te vermijden...Zo staat hij in de orthodox-kristelijke iconografie symbool voor Maria, en meer bepaald voor de onbevlekte ontvangenis -- een blasfemische zijsprong die Kemp, in het verlengde van Notre-Dame des...Hoe is het mogelijk dat hij zangers zo kan beïnvloeden om aan zoiets belachelijk mee te werken

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Casati gij moet niet vrezen mijn zoon Rampolla waarom is zijn gezicht bedekt Casati waarom Rampolla niet echter zijn naaktheid Casati en waarom draagt hij laarzen Galimberti geduld...sterven is mooi zo vreselijk mooi (Daniël Gustav is in een bloemenperk gestorven). (Uschi ritselt in de struiken). Uschi deze vrouw is er vele waard jammer voor haar stoppelbaard Daniël Paul...De verpleger de orde van het eerstegeboorterecht gestoord dat is de wereldrevolutie de orde van het eerstegeboorterecht de mij zo dierbare eerstegeboorte-rechtsorde (hij is in de

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
En daarom zegt hij dat hij zijn chauffeur is. ... Goed zo, goed zo...Vier: Die rechter zegt; omdat gij een individueel geval zijt, geef ik u niet meer dan drie jaar...Ik zal u zeggen hoe dat het komt dat wij altijd van die meningsverschillen hebben, omdat gij van een andere generatie zijt

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
er ievers een met een schone stem, hij vertoont ze, is 't er ene met een bultkasse, hij vertoont ze, een met een schrijversgenie, hij vertoont het, een met een mooie das, hij vertoont ze, een met een...Schoonheid van zulk een vrouw, wat heeft men u daar, in die potsierlijke opvoering, van de idiote Giska, la Bohémienne belasterd, vernederd, omhangen met de plunje der lagen - gij die, op uzelve, zo...heeft u uitgestald als een vet varken, en van uw lenige zoetheid, harmonije der hemelse gave, die gij toch werkelijk zijt, heeft zij een gepeperde cancan gemaakt op muziek van Leo Puget

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
gij loopt zo snel al zie 'k u noch arrem noch been gij wendt en gij weet uwen weg zo wel al zie 'k u geen oge geen één wat waart of wat zijt of wat zult ge zijn verklaar het en zeg het mij toe wat zijt...voert o schrijverkes schrijverkes zeg mij dan met twintigen zijt gij en meer er is geen één die 't mij zeggen kan wat schrijft en wat schrijft gij zo zeer gij schrijft en...af het gene onze meester weleer ons makend en lerend te schrijven gaf één lesse niet min nochte meer wij schrijven en kunt gij die lesse toch niet lezen en zijt gij zo bot

Nr. 83, Januari 2002 • Raven Ruëll • Jan, mijn vriend: Een tekst van Raven...
het spijt me en hij begint te lezen tot de nacht valt en dan gaat hij naar huis en net voor hij weggaat zegt hij gij weet niet wat voor een gelukzak gij zijt maar toch merci en ik was helemaal in de war...jan zonder huis jan zonder mij jan als ze over zijn haar strelen dan wordt hij zo kwaad zo onwaarschijnlijk kwaad jan als hij stil is gij kunt zo stil zijn...maakten want als ge wat ge hoort kunt plaatsen zijt ge niet meer bang en hij lachte naar mij en hij zei gij zijt zo lief en hij vroeg: hoe vindt ge mijn handen en ik zei ze

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
BERG etcetera 89 ® ® ® 27 • NAAR BENEDEN EN DAN KOMT EEN MAN HIJ ZIET EN ZEGT GIJ ZIJT ZO EN ZWIJGT ZIJ ZWIJGT OOK EN...TEREUS VINDT DAT MOOI ZEGT HIJ EN OF ZIJ OVERAL ZO MOOI IS VRAAGT HIJ EN ZONDER VERDER VRAGEN KIJKT EN VOELT EN PROEFT HIJ HAAR HET MEISJE MUZZELT STILLEKES...GOE NIMEER BEWEGEN EN DAN ZWIJGT CEYX EN DAN ZEGT HIJ GIJ ZIJT ZO MOOI LAAT MIJ MET U MEEGAAN LAAT MIJ LIGGEN NIKS EN LEUNEN EEN DIEPE ZEE EEN KLEIN SCHIP

Nr. 94, December 2004 • Hotel Zero Control
doe iets met die tuin zei de slachter doe iets zacht en mooi, doe iets dat groeit ik hoorde al mijn zonen en dochters in mijn lichaam die zo blij waren 2 3 4: ahhaaaaaahaaahaaa 3: een...nee doodsslangen niet binnenkomen ik had gezegd de tuin mooi maken niet de vlees mooi maken 2: maar beton en ijzer kunnen wij toch niet eten moedere hein 1: maar jullie hadden...gij zijt ons lievelingskut ons lievelingsliefde ons lievelingsmoeder 2: de grooteste slak is in mijn kop gekroopt niet bang zijn moedere hein in het stilte en in het blonken


Development and design by LETTERWERK