Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "HET VLOS-EPOS" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Er wordt gesteld dat de VLOS hoofdzakelijk met Vlaamse mensen moet werken en dat het repertoire moet worden vernieuwd door het muziekdrama uit de twintigste eeuw aan bod te laten komen en door...Gerrit Six vermoedt dat Mortier, ook gezien de communautaire draagwijdte van het hele geval, "in het beste geval het fiat zal krijgen voor een welomschreven en beperkte opdracht bij de VLOS". (Knack...Als men de 280 miljoen die door haar aan de VLOS gespendeerd worden, vergelijkt met de nog geen 500 miljoen voor het geheel van het gesproken toneel, dan gaat het toch om een belangrijke hap uit het

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Duidelijk is dat Mortier daarmee een monopoliepositie verwerft in het operaleven: in de Munt is hij de onbetwiste leider en ook bij de belangrijke inrijfase van de VLOS heeft hij het voor het zeggen...Aangezien geen van beide het filiaal wil zijn van de andere en de eindelijk eengemaakte opera het Gentse en Antwerpse oor dient te bedienen, zal het gezicht van de VLOS nergens staan...Heel mooi, maar het draagt niet bij tot een profilering van het huis, want het lijkt wat veel op een doorslagje Munt, en dat mag, zo zegt Mortier zelf, deze VLOS niet worden

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Het aandeel van de student werd veel groter en de nadruk kwam veel meer te liggen op het werkproces dan op het eindprodukt...nog veel verder zou kunnen gaan dan in de Bijzondere Licentie nu al het geval is." Dat het programmapakket alleen maar steunt op bestaande vakken waarvan het enige kader is dat ze samen aangeboden worden...Wel is het opvallend dat veel van de houders van het vroegere getuigschrift dramaturgie van de KUL in het theaterveld terug te vinden zijn, als adjunct-artistiek leider bij de VLOS, bijvoorbeeld, als

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het papier en de letters daarop vormen het centrum van zijn taaluniversum: het schrijven, het schrijfproces, de aarzelingen van de auteur, de reminiscenties aan het medium, zijn mee in het stuk...Het is merkwaardig hoe het marionettentheater mee het denken over theater in het algemeen en dans in het bijzonder heeft beïnvloed...Nieuw wapenfeit in de VLOS-affaire is het debacle met King Arthur (Purcell), opgezet als coproduktie tussen Holland Festival, De Tijd en de VLOS: De lijd zou de artistieke ploeg samenstellen

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
het tonen, in zijn continuïteit, van het werk van alle hedendaagse auteurs, of hun essentieel creatief uitgangspunt nu tekst, dans, ruimte of nog iets heel anders is. In het kader van het op punt...problematiek rond de Vlos toont vandaag aan tot welke desastreuze artistieke gevolgen en menselijke drama's het jarenlang uitblijven van een artistiek beleid ten slotte kan leiden...Het herwaarderen en actualiseren van de grote structuren binnen ons theaterveld is onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van een reële inhoud van het begrip 'artistiek leiderschap'. Het

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Jef De Roeck (foto Vlos) : 'Wat ik doe komt voort uit een bepaalde visie op het leven en op de mens...Philippe Herreweghe Foto Vlos Wie zo'n programma in een paar maanden uit de grond kan stampen, moet iemand zijn die veel mensen in het operamilieu kent...Rudolph Werthen Foto Vlos Tot Rudolf Werthens bevoegdheid behoort alles wat het orkest aangaat en het is de bedoeling - dat is voor het seizoen 90- 91 al gebeurd- dat hij mede zijn inbreng

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
ETCETERA Driemaandelijks, nummer 28, jaargang 7, december 1989 IN DIT NUMMER Het beleid van de overheid Iedereen mengt zich in de discussie over het theaterdecreet : de...28 Klapstuk De vierde editie van het internationale dansfestival pivo-teerde op vier assen : presentatie van het werk van choreograaf Duroure, onderzoek van de relatie tussen ruimte...51 In de Kroniek echo's over het werk van de nieuwste Vlaamse gezelschappen Stan en het Gebroed, recensies van Zomergasten (Blauwe Maandag Compagnie), BisAin Bubbels (Oud Huis Stekelbees

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Niet alleen het feit dat deze billengod sokken droeg in Van Hoves Bacchanten bij Akt-Vertikaal, en voor de rest niets om het lijf had, ook het soort : dikke, grijsgespikkelde wollen, van het huismerk...Evenmin wordt het zo'n gespat dat het opnieuw plezierig wordt, staat het zo scheef dat het tot attractie groeit...Het organigram van de Vlos blijft verder voorlopig ongewijzigd

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
die door sommigen in Vlaanderen nog wel goedgepraat werd (waarschijnlijk onder het mom : het is van ons toch, we mogen het eigen nest niet bevuilen), maar niet langer aanvaardbaar was...Opera heb ingezet, mogen ons niet in twijfel laten over het feit dat ik de Vlos na een belangrijk conflict verlaat...Die wijken niet direct af van wat Mortier en De Roeck op het oog hadden (op dat punt schijnt er in Vlaanderen een grote consensus te bestaan). Onze barokspecialisten zullen in de Vlos aan het werk

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Bovendien : Das Glas im Kopf wird vom Glas is nog maar het eerste deel van een trilogie, The minds of Helena Troubleyn, waarvan dit deel het thema aanzet, maar het verloop helemaal open lijkt te laten...Op dezelfde manier 'parasiteert' hij op het even verziekte operabedrijf - de pre-produktie onder de hoede van de Munt, de pro-duktie zelf onder de hoede van de VLOS, die even het bijhuis van Mortier...Bij het visioen van Helena, bij de verwerkelijking van haar verbeelding, klinkt het, weer in het Duits (maar niet meer dat van Goeb-bels, eerder dan Richard Strauss) : 'Welch schönes Geschöpf

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
En dan : vind je het interessant ? Vinden andere mensen het interessant ? We vragen ook het advies van competente mensen...De VLOS verandert nu van tactiek, misschien zullen ze daar nu ook aan de bak kunnen komen (in het nieuwe seizoen krijgen verscheidene jonge zangers een kleine rol toebedeeld, SM). Bij ons krijgen ze...Voor andere mensen zal het misschien het vroegtijdig einde van hun carrière in het operagenre betekenen, maar dat is de test die iedereen moet doorstaan

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
De opera ging op 16 november in Amsterdam in première en stond in de maand december op het programma van de coproducerende VLOS...en, als het zo uitkomt, ook nog de concrete gegevens van de plot (het gerinkel van de bel) gestileerd aanreikt (Berg met Puccini-knepen : geknipt voor de Vlos !). Opvallend daarbij is het uitschietend...Het beeld is mooi, rondt het werk af, sluit keurig aan bij het oog-en-oor scènedoek waarmee de voorstelling is begonnen en zegt wat het zeggen moet

Nr. 37, April 1992 • Inhoudstafel
Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Een andere Vandekeybus 16 Theater: Thyestes, Het Zuidelijk Toneel Dora van der Groen ensceneert Claus is Interview: Luk Perceval Verleden, heden en toekomst van de Blauwe...30 Interview: Frank Vercruyssen De noodzaak van een individu op de scène 33 Tekst & theater Josse de Pauw, Arne Sierens, een Theaterschrift van het Kaaitheater 38 Theater

Nr. 38, Mei 1992 • Inhoudstafel
Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...leider van Het Gevolg is Opera: Medeamaterial/Dido and Aenas Foccroulles programmaverklaring in De Munt 20 Opera: Interview met Rudolf Werthen Werthen stapt op als...Over de noodzaak van het maken van keuzes 31 Column: Elvis Peeters Elvis Peeters neemt een dode mee naar het leven 34 Theater: Guy Joosten in Hamburg Joostens

Nr. 38, Mei 1992 • Etc...
theater/dans/opera jaargang 10, nr 38, mei - juni 1992 Afgiftekantoor Gent X RUDOLF WERTHEN stapt op bij de Vlos DE BEWEEGING Een nieuwe dansopleiding...KUNST VOOR KINDEREN ? Het wel en wee van het kindertheater GUYJOOSTEN Een Vlaming in Hamburg JAPPE CLAES EN POL DEHERT over Theater Teater SE HABLA ESPAÑOL...Theater in Spanje en Zuid-Amerika KOLEN EN DIAMANT HET OVERSPELIGE BED VAN GOETHE De Tasso's van Lamers, Peyskens en Vandervost

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
De kwaliteit van het orkest van de Vlaamse Opera moest dat van het doorsnee operaorkest overtreffen...Daarom is het noodzakelijk dat het orkest ter afwisseling symfonische concerten geeft...Het is de hele context waarin opera geproduceerd wordt, die daarvoor verantwoordelijk is. Het kan ook anders

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...29 Column: Paul Goossens over het belang van het belangeloze 30 Kindertheater: Kristel de Weerdt Interview met de programmator van het Stekelbeesfestival...41 Theater: Het antwoord op 24 november Bruno Koninckx zag Stan, Tie3, INS en Zuidpooltheater aan het werk 44 Theater: Ivo Van Hoves Begeren onder de olmen en Gered De moord op

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Bij de dans werd het Ballet van Vlaanderen buiten gehouden, bij muziektheater is dat het geval voor de VLOS en bij de kunstencentra werd geen rekening gehouden met deSingel, de Beursschouwburg en nog...De VLOS of het Ballet van Vlaanderen kunnen onmogelijk een geïsoleerde plaats innemen tegenover het muziektheater of de dans in ons land...Het muziektheater isoleren is dus zeer onnatuurlijk, de integratie in het geheel van het podiumkunstenbeleid wordt door het genre zelf geëist

Nr. 45, April 1994 • Gunther Sergooris • Een zee van gele paasbloemen
Al te vaak het slachtoffer van routine en gemakzucht vanwege dirigenten, zangers en regisseurs, behoort het doorgaans tot een van de vele slechte gewoonten van het operarepertoire...Inderdaad het toneelbeeld van het derde bedrijf is veruit het meest sombere en kale van de hele opera...De strijkers zongen dat het een lieve lust was, evenwichtig ingebed in het filigraan van de nevenstemmen van het hout

Nr. 45, April 1994 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...16 Muziektheater: Het zachtjes breken van een takkenbos Hugo Durieux over Hans Dagelet & Maurice Horsthuis, Frédéric Rzewski & Peter Weiss, Onafhankelijk Toneel en Blindman Kwartet 20...America en over het Living Theatre 32 Theater: Mein Kampf bij Antigone De verrassing van het seizoen, aldus Johan Thielemans 34 Theater: Ibsens Vijand van het volk Eddie Vaes


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK