Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "HET GEKENDE VERHAAL" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De waarheid kwam aan het licht, de acteurs worden nu toeschouwers, en ook het decor wordt afgepeld: achter het blauw, het wit; daarachter de blote houtskleur, en achter de ramen, de Leuvense skyline...onmacht van de Arbeiders of de Anti-Dallas Ik hou van het klassieke, goedgemaakte toneelstuk omdat het dank zij zijn gesloten en op de voortgang van het verhaal geaxeerde vorm bijzonder goed in staat...Enerzijds zijn dat scènes die het verhaal laten voortgaan, anderzijds zijn het momenten van reflectie die in parabelvorm gegoten zijn

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Immers, is de chaos tot rust gekomen en uitgekristalliseerd in een volkomen harmonie - met andere woorden is het kunstwerk voltooid - dan behoort het al tot het verleden...aflatend verhaal zoals in Een vreselijk geluk of in de strenge orde van de paradox, die Komrij in Het chemisch huweHjk perfect uitwerkte, Daarbij kreeg de lijfelijkheid in acteren in het eerste een volstrekt...Het eerste benadert alleen maar het beeld van een gekende realiteit en wekt herkenning* Het tweede vindt plaats in een doelmatig niet gekende gekunstelde omgeving: die van een als moratorium

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het onderwerp zelf zit vol van een kinderlijk plezier in het manipuleren van het gekende...Het geeft zich even bloot als begrijpbaar verhaal, en onttrekt zich daarop weer aan het begripsvermogen van de toeschouwer...Nederland ligt dat net omgekeerd: hier zien ze niet, ze denken enkel aan het verhaal en de tekst

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het academische beginsel -- in wezen conservatief-- dat de Fransen zo dierbaar was (is ?), leidde op het einde van de 19de eeuw tot de verstarring en uiteindelijk de decadentie van het romantische...Het Vlaams Theater Circuit op haar beurt is zich ernstig aan het bezinnen of het deze produktie niet zou vervangen door May B (naast Babel Babel). Voor mij mag het echter blijven...Eigenlijk beschouwt men het nog best als een tekenverhaal, maar dan een zonder verhaal

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
avelli), La Cassaria en La Lena (Ariosto). Als categorie is er eerst het theatrale zelf, het totale visuele gebeuren binnen het frame van het karnaval of de hof feestelijkheden...Het theater à l'italienne bestaat maar het is niet de ruimte waar het muziektheater doorgaat: als architectuur betekent het misschien eerder de realisatie van in realiteit omzetten van wat in feite...Het is ook, en niet toevallig, de tijd van de 'teatri di memoria', het andere model van architectuur, dat met het type door Camillo ontworpen en verspreid (maar als gebouw nooit gerealiseerd) rond het

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
De tarokstructuur wordt voor Calvino een bemiddelde poging tot antwoord op zijn vragen omtrent het "verhalen vertellen vandaag". De structuur van het verhaal en de daarmee verbonden...over een meisje dat gek wordt en in het water eindigt of over het slot van het verhaal waarin alle personages sterven en het spel dus ook niet verder kan...het verhaal van het temmen van de feeks Catharina wordt voorgesteld als "niet echt gebeurd", maar als een opvoering door een reizend theatergezelschap (ook het Limburgs Projekt Teater behoudt een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Hun opvoering presenteert zich vaak als een toevoeging aan of een kritiek op het gekende...Tijdens het dansen wordt een heel verhaal over de innerlijke twijfel van Salome verteld, wat haar tot een wezen maakt, dat gevangen zit in een kleinburgerlijke moraal...de tekst van het libretto wordt een hele bespiegeling rond het ideaalbeeld van Lulu gesuggereerd: eerst zien we het de schilder maken, dan verschijnt het als doek, als affiche, als een opgerold stuk

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
MATS EK FONDATION JEAN-PIERRE PERREAULT GISELLE NUIT LIEFDE EN WANHOOP, HET GEKENDE VERHAAL...EEN LOFZANG AAN DE TEDERHEID, AAN HET SUBTIELE, HET POËTISCHE VAN DE NACHT...HET KADER VAN HET FESTIVAL VAN VLAANDEREN MET DE STEUN VAN DE MET DE STEUN VAN IBM EN ROYALE BELGE AMBASSADE VAN CANADA 28-09-1988 01-10-1988 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Wat het Maly Teatr bracht en wat het publiek zo scheen te appreciëren was theater dat zo 'ouderwets' was dat het zelfs door een krant als Le Monde als één van de belangrijkste ontwikkelingen in het...Maar het is evengoed het verhaal van de rol die James vertolkt in een film die wordt gedraaid door een stel 'saters' en aan wiens willekeur James is overgeleverd...het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Richard II is chronologisch het eerste deel van die cyclus en vertelt het verhaal van de usurpatie van de koningstroon door Henry Bolingbroke (Henry IV) nadat deze door koning Richard II onrechtmatig...betekenis, het verloop of de interpretatie van het verhaal, gaat de aandacht naar het 'spel' dat in de 'plooien' van de tekst ontstaat...Toch gaat het hier niet om een 'commentaar op', meen ik, maar veeleer om een 'spel met/in de marge van', en die marge, het spel, wordt uiteindelijk belangrijker dan het verhaal zelf: Orlando (Frank

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Het Trio is het verhaal van Paul (Josse De Pauw) en Adèle (Lineke Rijxman) die eens geliefden waren...Tussen beide werelden in heb je dan nog het verhaal van zes handwerklieden die ter ere van het komende vorstelijke huwelijk een stuk willen opvoeren...Dry land divine and other stories bijvoorbeeld viel op door het verfrissende van het concept (een Amerikaanse loser die in de desperate woestijn zwerft wordt door het samenspel tussen zang, verhaal en

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
De ruimte is niet langer voorspelbaar vanuit de tekst of het milieu waarin het verhaal zich afspeelt: de kleine woonkamer van een schippersgezin voor Op hoop van zegen of een burgerlijk interieur voor...Het waarschijnlijke scenografische beeld van Droomspel of Zes personages op zoek naar een auteur is geen gekende externe ruimte, maar een imaginaire ruimte die haar eigen verhaal vertelt...Door haar eigen verhaal te vertellen maakt de theatrale tijdruimte zich geleidelijk los van het dictaat van 'Sire Ie Mot'. In het werk van een scenograaf als Moulaert wordt niet alleen de

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
de heks Ordnung die ziek is van chaos, Lambda die gedichten schrijft en van zichzelf niet weet dat ze lief is,...). Het verhaal wordt integraal in de voorwaardelijke wijs verteld en geschreven...Tijdens het schrijven/ vertellen klimt er af en toe een acteur/actrice op een ladder om iets van dat verhaal te spelen of er verder op door te improviseren...Het specifiek solitaire karakter van de schrijfactiviteit bleek bij zonder moeilijk te verzoenen met het eerder collectieve karakter van het theater

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Sinds 1989 is het Frankfurt Ballett ook het residentie-ensemble van het Parijse Châtelet theater, waar het twee maanden per jaar gasteert...Het resultaat is een hybride dansvorm...' Beweging ontstaat bij het Frankfurt Ballett dus niet vanuit een vooraf bepaald canon dat zich voor uitbreiding en variatie aandient...Mij geeft zelfs de kortste danssekwens van elk van de dansers het gevoel dat ik de bewegingssekwens niet kan overzien: ik zie voortdurend sporen van gekende houdingen en bewegingen maar daartussen

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Het is mogelijk dat het onmogelijk is om iets nieuwer en juister te zeggen, maar over al het geschrevene daalt het stof der tijden neer en ik peins daarom dat het goed is als er om de 10 jaar een...Daarbij gaat het niet zozeer om de originaliteit van de werken als wel om het naakte feit dat het hier nieuwe werken betreft, produkten van het hier en nu, even disparaat, eclectisch en...Men steunde niet op de gebruikelijke mythologische of literaire bronnen, de gekende fabels die op de een of andere manier hun deugdelijkheid bewezen hebben, maar men ging uit van een eenvoudig verhaal

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Het Portugees vormt wereldwijd geen klein taalgebied, maar binnen Europa blijft het een klein broertje, wat geïsoleerd aan de periferie en afgesloten van het internationaal podiumgebeuren...De eerste belegt haar fondsen weloverwogen, het brandnieuwe miljardenproject in Belèm zat nog voor het cultuurjaar goed en wel begon zelf al in de rode cijfers, maar dat is een ander verhaal...het algemeen zijn de internationale gezelschappen gekende tot zeer vermaarde groepen, die evenwel nog nooit in Portugal waren en dat is volgens Barbosa een bewuste educatieve keuze geweest

Nr. 49, April 1995 • Véronique Rubens • Verborgen intenties
Het verwijst naar het gelijktijdig volgen van verschillende beelden; met de ogen moet je als het ware sprongen maken om het geheel te kunnen volgen...het middendeel van Kinok werd met het procédé druk geëxperimenteerd en op Amor Constante blijkt het niet minder toepasselijk...Spelen en leren De inzet van de produktie heeft op die manier minder te maken met het opbouwen van een 'spektakel' dan met het doordrijven van het spelplezier van de makers

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Ombat is het verhaal, of beter een soort biecht en zelfondervraging, van Orgen Massanen in Brazilië, een priester die bisschop en heilige had willen zijn, en niet goed weet wat hij aan moet met Ombat...Het zit er allemaal in. Het is niet echt, maar het is het universele lijden dat persoonlijk is. Daarom is het een gast die in Brazilië zit, en geen leraar biologie uit Kortrijk...Het is het verhaal over Jeanne d'Arc, historisch en psychologisch mooi uitgewerkt, en ook met de nodige humor

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
en zang (10 koristen) samen het verhaal vertellen en Jeanne d'Arc (1956), een stuk waarin alleen gemimeerd wordt terwijl twee recitanten de tekst voordragen...Men koos voor het classicisme, het gekende en het degelijke - en de moderne dans verdween...Het gaat niet om het aanleren van een stijl; haar pedagogie haalt haar bestaansrecht uit het leven zelf en is minder gericht op de acteur in wording, dan wel op de mens die later acteur zal worden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Het sluit helemaal niet aan bij de traditionele verhaalvorm die óf lineair is óf volgens het principe van de Russische poppetjes wordt opgebouwd: een verhaal in een verhaal in een verhaal...En specifiek voor het theater: juist binnen deze orale cultuur bestond er een sterke verhaal-, zangen danstraditie, een traditie die ook bij de overgang naar een sedentaire cultuur prominent aanwezig...Ik zie het zo: het theater ontstaat op het moment dat het heilige ten dienste wordt gesteld van het profane, van het welzijn van de stad; zoals dat in Griekenland het geval was


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK