Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "H-l-S-T-O-R-Y op Documenta X" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De titel slaat op de reis tussen de oude en Katia Kabanova (Nationale Opera Brussel) - Foto Paul Versele nieuwe wereld, maar ook op de overgangsfase die elk van...Het accent ligt daarbij niet op het uitbeelden van de plaats van handeling of op de versiering maar wel op het geven van een structuur aan de regisseur die hem een maximum aan spelmogelijkheden biedt...Een toneelopleiding is per definitie (of zou dit moeten zijn) een op de individuele student gericht leerproces, waarbij lesgevers meestal op tijd aan-de noodrem trekken

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Om een globaal beeld te krijgen van de invloeden uit het verleden op de hedendaagse kritiek, volstaat het de meest recente geschiedenis onder de loupe te nemen, nl...malion en Falstaff en de recente (1955- 1985) duidelijk te situeren vanaf Theater en in Data, Etcetera en Documenta, waarbij 1955 als datum voor de beginnende overgangsfase wordt vastgelegd...Waar de naoorlogse kritiek in de eerste plaats programmerend van aard was, bedoeld om de theaterbezoeker te helpen in zijn keuze, en meer gericht op het amusement dan op het artistieke karakter van

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
dit nummer op het kinder- en jeugdtheater: de toneeltekst Dag monster vormt er het middenluik van; voorts wordt onderstreept dat kinderen recht hebben op theater en dat o.m...en 44 Kantor Tadeusz Kantor, de Picasso van het theater, bereidde een nieuw stuk voor, dat in juni op documenta 8 in het Westduitse Kassei in wereldpremière gaat...57 Hoop Dat kinderen recht zouden hebben op theater, daar staat onze maatschappij nauwelijks bij stil

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Op Documenta 8 in Kassei (BRD) werd met de presentatie van de danssecties uit het eerste deel Das Glas im Kopf wird vom Glas een eerste sluier opgelicht van dit over 5 jaar geplande operaproject, een...Het blauwe waar ik zo'n acht à negen jaar mee teken werkt heel diep, sterk indringend in op je kijkgedrag, op je geest, fysiek ook, als je er voorstaat: er worden andere deuren opengedaan...Hij laat de lichamen op de ruimte ageren, zodat deze zelf, en bij momenten op spectaculaire wijze, vergroot, verkleint, trilt, kantelt

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Beoordelingen op basis van een mislukking, op basis van een seizoensfluctuering gaan te snel...Van bij het begin valt het op dat de levendigheid niet steunt op geschreeuw, maar op de vanzelfsprekendheid van een realistische typering: de huishoudster (Chris Lomme) is superieur aan de meid (Gerda...Het stuk eindigt op een punt waar het script zelf niet meer lijkt te weten of het een verhaal moet verder vertellen, dan wel die chaos constateren: op zich een interessant moment, maar het gaat

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De hefboom voor deze zoektocht is de herinnering, voor zover ze niet op de principes van de orde en de rede terugvalt, maar "openingen (scheurt) op zoek naar de wereld van de onrede, het irrationele...werkelijkheid in een "nostalgische tegenwoordigstelling" te recupereren, maar evenmin de melancholie ontkent in een "vrolijke vergetelheid". Op het niveau van de interpretatie zou men kunnen spreken van een...vorm van een zuil op rails die als een opkomende en ondergaande zon haar baan beschrijft rond het 'huis'. Op dezelfde rails draait in het midden van het stuk de sprekende zuil die zich in de cruciale scène

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Gezien in Volkstheater te Wenen op 25 april 1990 Le centre international de créations théâtrales Brussel Woza Albert Op zoek naar acteurs voor zijn produktie de Mahabaratha...De reactie van de buurman op de thuiskomst van zijn vrouw typeert de hele houding (en tot op zekere hoogte ook die van Emiel) van de buren...Bernard Foccroulle, clavecinist, organist en docent aan het conservatorium van Luik volgt op 1 januari 1992 Gerard Mortier op als direkteur van de Muntschouwburg

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
De andere gezelschappen moeten, vooral met het oog op de jaarlijkse subsidie verdeling, continu vechten om in de gunst te blijven van publiek, pers, programmatoren en politici (de 4 P's). Maar ook...Daarvan werd 66% gespeeld in Nederland en op festivals of in eigen beheer...Als programmator bouw je op deze manier geen relatie op met je publiek en werk je niet aan het kijkgedrag bij kinderen

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Op een paar uitzonderingen na, vertrekken de meest interessante kunstenaars toch naar de metropolen, omdat ze zuurstof nodig hebben...Antonis: De Antwerpenaar is op een heel bijzondere manier op zijn stad verliefd...Zelf heb ik mijn beleidsplan op enkele hearings toegelicht

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Kairos betekent zowel 'de juiste maat' (ook in retorische zin: het juiste, goed gewikte, 'treffende' woord op de juiste plaats en op het geschikte moment) als het 'juiste ogenblik' — dat men 'niet kan...Strauss' theater is de plek waar het olympische, goddelijke perspectief van de toeschouwer op en buiten de scène op rituele wijze geofferd wordt...En dat slaat allicht niet enkel op haar vernietigd wereldbeeld, maar ook op de vernietiging die dit wereldbeeld heeft teweeggebracht

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
En op die manier bevestigt het dossier ironisch genoeg het soort informatieve maar opinieloze randkritiek dat het juist aan de kaak tracht te stellen...Alleen op die manier kunnen we komen tot een vorm van kritiek die wordt geschreven door sterk kritische persoonlijkheden die over de nodige bagage beschikken om voorbij de grenzen van die ene...als die andere kunstvormen een geëngageerde reflectie veronderstelt over het zelf, de ander en de buitenwereld en die die reflectie verwoordt op een bijzondere wijze

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Van den Dries • De Vere: theater zonder veel cinema
De paradox van repertoire Eén van mijn favoriete scènes uit het repertoire is de aankomst van de toneelspelers op Elsinore in Hamlet...Maar ook de rest van het jaar trok men rond op zoek naar tijdelijk onderdak...Niet de herkomst van de teksten is belangrijk (die hoor je pas afgeraffeld op het eind van de zit), niet de context van stuk en auteur, maar de werking van de woorden op zich

Nr. 61, Januari 1997 • Carine Meulders • Kunst versus Terreur
Rampspoed op publieke plaatsen lijkt de doden en de stervenden in de gemediatiseerde samenleving van hun recht op discrete zorg en een sereen levenseinde te beroven...Dat levert soms obsceen-sublieme beelden op 'als een muurschildering in een donkere oude kerk, een massaal verwrongen visioen van een stormloop op de dood zoals alleen een oude meester die kon...Grimonprez' dial h-i-s-t-o-r-y is volgens de Süddeutsche Zeitung één van de belangrijkste ontdekkingen op het mediagenieke, vijfjaarlijkse kunstspektakel voor de grote massa, genaamd Documenta

Nr. 61, Januari 1997 • Marleen Baeten • De kunst van het herinneren
Maar hoe leef je verder met de geschiedenis, met doden die je dierbaar zijn, met een omgeving die verdwenen is? Deze vraag houdt heel wat kunstenaars bezig, ook op Documenta X, waar juist de...Van hem waren er twee animatiefilms te zien op Documenta X: Felix in Exile (1994) en History of the Main Complaint (1996). De kracht van Felix in Exile ligt op de eerste plaats in de beelden...Tijdens hun woordeloze 'kijkconversaties' dringen zich soms - eveneens getekende -beeldflitsen op die op een directe manier verwijzen naar foto's en documentaires die het geweld in Zuid-Afrika hebben

Nr. 61, Januari 1997 • Inhoudstafel
Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee Peter Anthonissen, Klazien Brummel, Eda Cufer, Lieven De Cauter, Eric De Kuyper, Jan Goossens, Rudi Laermans, Jan Lauwers, Carine Meulders, Griet Op...animatiefilmer William Kentridge 8 Kunst versus Terreur Carine Meulders over Johan Grimonprez' dial H-l-S-T-O-R-Y op Documenta X 12 Shakespeare en het pelliculetaboe Klaas Tindemans...Bedenkingen van Marianne Van Kerkhoven bij het fenomeen 52 'k Moest alleen JA zeggen Griet Op de Beeck over Arne Sierens, toneelschrijver 56 Jukebox 56 De weg van het

Nr. 69, Januari 1999 • Jan Ritsema • Voor jou, voor jou en voor ons
dan het hunne, laat staan dat ik hen nog verder de vrije markt op wil loodsen door hen een handje met de assimilatie te helpen, daarenboven is hun theater, voor zover je daarvan kunt spreken, gezonder...Dan wordt er, zoals nu in Nederland, op straffe van subsidiekorting groei en variatie van de publieksbelangstelling geëist...Kunst is handel geworden, zoiets als Mondriaan of Van Eyck op cd-rom

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Alleen wordt het soms onduidelijk waar de op zich boeiende beschouwingen naartoe willen...Het is nochtans het gebeuren op de scène dat in moderne voorstellingen de betekenis organiseert, en niet langer de tekst: de stem en het lichaam van de acteur, zijn graad van identificatie...ironische afstand, zijn aan- of afwezigheid op de scène, de materiële scenografie en haar connotaties... Dit is geen Vormgeving', maar een particuliere lezing van een tekst

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras, Rudi Laermans • 'Voortdurend denken: ik wil stoppen, het is...
En als je je niet op details kan richten, heeft het geen waarde...Ik wou dat werk in Kassel op Documenta X voortzetten en er een tweede versie van Achtergrond van een verhaal tonen...Geen enkele kunstenaar zegt op z'n twintigste: 'dit ga ik op mijn vijftigste doen

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
De setting is geïnspireerd op een foto uit 1930: iets wat op een politieke meeting lijkt in ergens een Arbeidersparadijs; het blijkt een opname van de oeropvoering van Brechts Die Massnahme in Berlijn...Decortes welbespraakte en mediagenieke recalcitrantie is ondertussen ook opgemerkt door een andere dwarsligger, ex-beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem, die Decorte uitnodigt op te komen op de lijst van...29) Op het immense, lege speelvlak staan vier stoelen van takken en ruwhouten plankjes (Johan Daenen). Wanneer het publiek binnenkomt, zit de sfinx op één ervan, de andere acteurs staan tegen

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
Laten we eerst ingaan op deze nieuwe praktijken om in een tweede paragraaf terug te komen op de relatie tussen theater en nieuwe media...Hierdoor wordt het voor elke kunstenaar mogelijk om zelf op te nemen en te monteren op professionele standaarden en kunstwerken ook makkelijk te verspreiden via VHS-cassettes...Denken we maar aan de kunstproductiecellen binnen de publieke omroep zoals Kunstzaken op BRTn, kunstprogramma’s op VPRO, Kunstkanaal, La Sept enz


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK