Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


727 document(en) met "Grote Mensen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het Schroot is een stuk-over-werkloosheid voor mensen die werken...Maar Het Schroot verschilt van veel vroegere voorbeelden door de grote vriendelijkheid die binnen de familie heerst...Hij heeft duidelijk een zeer goed contact met zijn mensen en slaagt erin om een stijl uit te bouwen die een uitgepuurd realisme is. Hier geen Amerikaanse Stanislavski, maar een soepele stijl waarin

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
méér onder de mensen komen, ander pu- bliek aantrekken, de mogelijkheid om met eigen infrastructuur op vele en voor theater ongewone plaatsen te komen...de mensenbeen geweten schoppen" (H. Uitterlinden). In wezen blijft theater daarbij een middel, "een middel om te communiceren met mensen over bepaalde onderwerpen" (Ch...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Toch laat de werkwijze van de Nieuwe Scène het tegendeel vermoeden, zij impliceert de opvatting dat de Nieuwe Scène is wat ze was, ook zonder dezelfde mensen...collage, het plan opgevat als volgende grote produktie voor de tent Moeder Courage aan te pakken...Nochtans gaat de handeling over honger en over de gedragingen van mensen die creperen van de honger door de oorlog

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Binnen een land als het onze is Gent een grote stad, maar wie er de pas in houdt, is op een goed kwartier het (historische) centrum door...Het conservatorium is een kolonie voor het NTG, waar niet alleen (slechtbetaalde) figuranten geronseld worden maar waar ook acteurs eenzijdig gevormd worden voor het grote NTG-toneel...Dirk Celis zei bijvoorbeeld: 'Ik speel niet meer mee, ik neem ontslag', waarop vijf minuten stilte volgde met als gevolg dat de mensen opstapten

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Dat is voor de hand liggend omdat zelfs elke emotie op een kennis gebaseerd is. Wat niet wegneemt dat een groot deel van de mensen bepaalde zaken emotioneel ging vertalen zonder juist te weten waarop...Wat het theater vooral boeiend maakt, soms moeilijker, soms gemakkelijker, is dat je niet met dode materialen werkt zoals in de beeldende kunst, maar met mensen, met een eigen karakter en persoonlijke...Aan de basis ligt voor mij een sociaal gedrag: willen samenwerken met jonge mensen, samen iets maken waardoor er vriendschap ontstaat

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Men heeft zich van Grotowski afgekeerd, toen kwamen andere mensen naar voor...zijn tegen wandjes geplaatst, waren zetstukken in de grote ideeënclash van mensen en meestal wisten we niet eens waarvoor we gebruikt werden...Misschien is dat te gemakkelijk gezegd, te zwaar ook, maar mensen die scripts op tafel gooien en zeggen, voilà, daar is je voorstelling en de rest bijna overtollig vinden... Het gaat niet meer om het

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik herken mensen die het onmogelijke dromen, die van mensen houden, die onzeker zijn, verlangen, hopen en wanhopen...Specialisten, die alles wéten, moeten ongelukkige mensen zijn... Great lovers Als ik naar toneel ga, installeer ik me in mijn fauteuil, trek mijn fantasiepantoffels aan, neem de poes...Ze omarmen mekaar zoals alleen grote geliefden dat kunnen

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Je komt steeds dezelfde mensen tegen...zo'n festival moeten de mensen dingen zien waarbij ze hun boeken verbranden...Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
en toch is er ook een grote rust; de constanten van Anne Teresa De Keersmaekers choreografische taal, gebruikt in Rosas danst Rosas, worden uiteengezet: het nerveus opzij kijken, de hand die door het...niet daarom Der Menschenfeind, de meest affe-verhalende voorstelling, voor vele mensen het hoogtepunt van Kaaitheater 83 ?) Daar waar Asch nog een gefragmenteerd verhaal bevatte, is het narratieve

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Niet het ronde, gepolijste, afgeborstelde en genuanceerde karakter (maar de steeds zo doorzichtige rol). Wel een schijnbaar vlak karakter, uitgezuiverd, geabstraheerd haast, zoals mensen in 't café op...Ik zie mensen acteren, zonder pathetiek of enige verhevenheid, simpel en vooral: kwetsbaar...De kleine Lear staat op een stoel zijn grote Goneril uit te schelden, dat alle denkbare ellende en de grootste vernedering over haar moge komen, dat haar kinderen haar als teken van buitenissige

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De vraag stelde zich wel of zulk een aanpak ook een vernieuwend licht op Shakespeares grote teksten zou werpen...Een spotlamp werpt van achter wat licht naar voren, maar laat de drie grote clubzetels, overtrokken met witte, groene of blauwe plastic, in King Lear (Het Trojaanse Paard...De kapitale vraag is of machteloze mensen belachelijk horen te zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De vraag blijft of de grote, complexe stukken, zoals een Lear, niet buiten zijn bereik liggen...Ik herken mensen die het onmogelijke dromen, die van mensen houden, die onzeker zijn, verlangen, hopen en wanhopen...Sommige groepen kozen Europa als thuishaven (The Living Theatre), anderen boekten hier hun grote successen (Robert Wilson) en krijgen geregeld opdrachten van grote Europese schouwburgen (Robert Wilson

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Ik denk dat men rustig mag stellen dat de verloedering van een paar van onze grote gezelschappen te maken heeft met het feit dat ze zo goed als onafhankelijk functioneren van het aantal toeschouwers...Deskundigheid van mensen in de raden komt na hun politieke kleur...Het gaat zeker om vernieuwing of grote beheersing van de theatertaal

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Daarin past ook de grote marmeren schouw met een imponerend grote spiegel...Het was een grote ervaring en een belangrijke les voor mijn ego...Vooral Jean-Yves Bertheloot, in de rol van Casimir, heeft een grote animale aanwezigheid

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
het ook niet fundamenteel fout een publiek in doelgroepen te verdelen ? Als je de mensen aanspreekt op hun vrouw-zijn of arbeider-zijn dan onderwaardeer je hen toch automatisch als 'volledige' mensen...Ik begon het bizar te vinden dat mensen ons bleven beamen om onze politieke uitspraken en niet ook om onze artistieke kracht...Maar zou het handig zijn om vanuit Proloog een vernieuwing te zoeken ? "Ik geloof dat in hun hart veel mensen denken dat het verdwijnen van Proloog in de lijn van de ontwikkeling ligt

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Dat kan nu niet, zelfs de jongste Beckettproduktie in het Théâtre Varia, een produktie die heel goed liep, haalde slechts 3.000 mensen...Het zijn de mensen van het Jeune Théâtre die onderling een collectieve arbeidsovereenkomst hebben aangegaan om de acteur ten minste een minimumloon te verzekeren...Ik ben voor grote instellingen, er is geen groot theater mogelijk zonder een talrijk publiek

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
werken met alle mogelijke teksten, maar ook met theater'resten', die de mensen kennen, die ze gezien hebben...Wij plaatsen mensen op een voetstuk zoals O'Neill die een heel middelmatige schrijver was, en Miller en deze mensen zijn onze culturele helden in plaats van de mensen van de vaudeville, de Amerikaanse...De reden waarom het de mensen zo in verwarring bracht, was - denk ik - omdat het niet duidelijk was hoe ik over dat blackface-stuk dacht

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De mensen zijn gewoon zo'n idee te verbinden met een personage en wanneer ze dat - zoals in mijn stukken - niet kunnen, dan vinden ze zo'n voorstelling gefragmenteerd, niet universeel, te specifiek...Wij plaatsen mensen op een voetstuk zoals O'Neill die een heel middelmatige schrijver was, en Miller en deze mensen zijn onze culturele helden in plaats van de mensen van de vaudeville, de Amerikaanse...Zij beschouwt de mensen waarmee ze werkt dus niet als acteur

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Vrouwetoren, het doezelig blazend getoet van 'n hoorn... 't Kwam nader gelijk 'n grote baar... 'k Hoorde beweegloos van op m'n voetstuk, boven Druoon die te bloeden lag aan vele wonden der...Lieve krentenkoekmoeder, je bent 'n schat van 'n mensen, maar ik slaap... Marquise Afschuwelijk...Lamme gaai naar etc groote klokkast en opent de deur: D"r zitten overal spinnekoppen in! Zòò'n grote

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De critici moeten de mensen naar het theater toe schrijven...Ze willen met een dertigtal mensen een groot avontuur beginnen: de romancyclus van Zola Les Rougon-Maquart tot een toneelstuk verwerken...Het zal duidelijk zijn dat het Jong Theater in Vlaanderen een grote verscheidenheid vertoont in de omgang met de theatertaal


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK