Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Frederik De Grote"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De zuiverheid van het spektakel hangt in grote mate af van de aanpak van de acteur...Precies vanwege de grote interne solidariteit binnen de familie kan het centraal thema 'de crisis' worden die als een stille dreigende kracht elk moment voelbaar wordt...Paul De Bruyne Theater Frederik Theater Frederik Mexico Pantomime Hing aan het optreden van Mime-theater Frederik geen kwalijk geurtje, 't ware beter hierover te

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Lydia de Pauw is met haar dochter Sonja aanwezig op de slotavond, De Nacht van het Brusselse Nachtleven...Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate...Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De vraag blijft of de grote, complexe stukken, zoals een Lear, niet buiten zijn bereik liggen...en toch is er ook een grote rust; de constanten van Anne Teresa De Keersmaekers choreografische taal, gebruikt in Rosas danst Rosas, worden uiteengezet: het nerveus opzij kijken, de hand die door het...bekijken van de hand met de gesloten vingers, de verlegen hand die bijna naar de mond komt... De vier jonge vrouwen voeren alle bewegingen samen uit, tot in de perfectie, tot op de seconde nauwkeurig

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Dat is mij ook door de vertegenwoordigers van de vakbonden gesuggereerd: indien u moet bezuinigen, dan in de eerste plaats op de grote gezelschappen, want die hebben naast de subsidie van de Vlaamse...Ik heb daarin gepoogd een klein beetje verandering te brengen met twee initiatieven: de theatergroep van de UIA en het Mimetheater Frederik...Na aandringen) "Ik denk dat de keuze van de stukken en het geleverde prestatieniveau de verantwoordelijkheid zijn van de artistieke directeur

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dit hoeft niets af te doen aan zijn verdienste om, in de schaduw van Anne Teresa De Keersmaeker en voor de rest het Grote Niets, naar buiten te durven komen met danstheater dat hoe dan ook...Op de voorgrond verschijnt Frederik de Grote op een ijsberg...Maar tezelfder tijd bestaan er ook relaties tussen het scherm en de daarachter liggende ruimte: de oude man kijkt vanuit de zaal naar binnen, en in de lijn van zijn blik zit Frederik De Grote terug te

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
verpleger). Daniël Paul Beken Uw principe Professor Flechsig volgens het welke U en Uw familie al sinds de tijd van Frederik de Grote legen mij en...ik roep De verpleger mijn zuigeling je bent heel mooi als je bang bent de angst zet grote ogen op en dat windt me op Daniel Paul schaamteloos Uw blikken De verpleger wanneer je rose kut...vergist zich wanneer hij de grote gestalten van de geniale toneelschrijvers gelijkstelt met reële personen wat de waarheid betreft hij ontwikkelt zijn psychiatrie met lichamen van zuivere poëzie want slechts

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Op vraag van enkele vrienden, die eerst Br echts De geweren van Frau Carrar wilden opvoeren, schrijft Louvet een Stationendrama over de euforie van de stakingsbeweging, en over de wijze waarop de...De centrale vraag, die een heel concrete uitwerking krijgt afhankelijk van de Umwelt van de auteur (socialisme of kapitalisme, maar beide in crisis), is de ideologische controleerbaarheid van de...Muller s Frederik de Grote zwelgt in Duitse gezelligheid en huilt in zijn eenzaamheid

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Etcetera 49 beschreef Peter De Jonge de optredens van Lamers als 'erudiete bespiegelingen en mijmeringen over lievelingsonderwerpen als theater, architectuur en kunst (...) in een grote fugatische...Het is smakeloos als ze bijvoorbeeld Kant of Schopenhauer moeten voorstellen, of een top-toneelspeler speelt Frederik de Grote...Het enige wonderlijke is alleen dat de meeste leerlingen op die school niet op de gedachte kwamen om de grote pedagoog, beul, weet ik veel wat, te volgen naar waar die buiten zat, want pas dan werd

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
De koning vertolkte nog enige tijd hoofdrollen als Alexander de Grote, Cyrus of Chevalier Roger...Voor Descartes bestaan de dingen uit de realiteit slechts en la grosseur, la figure, l'arrangement et le mouvement de leur figures'. Dus in wat er zichtbaar van is. De essentie van de realiteit is wat...Hoe beter een handeling opgedeeld, en ingeoefend is, hoe sneller ze kan uitgevoerd worden: daaraan dankte niet alleen het Pruisisch leger van Frederik De Grote zijn overwinningen in de 18de eeuw, maar

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Hoe dicht 'zo dicht mogelijk' is, mocht ik ondervinden toen ik de verschillen tussen de persfoto's van de Courage-enscenering van de kns en de foto's van dezelfde scènes in de 'Modellbücher' haast met...Vlaanderen sleepte een vertoning van Brecht zich voort, zodat het Vlaamse publiek hem algauw in de categorie stopte waar ook Shakespeare toe hoorde: deze van de grote klassiekers, die alleen het...Hij stelt expliciet de vraag of er 'na het vormingstoneel van de jaren '70 en het ideologiekritische theater van de jaren '80 ook in de jaren '90 nog een erfgenaam van de kritische theatertraditie en

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Het moet bij hen altijd over de grote universele gevoelens gaan, over grote teksten, terwijl wij bij ons ook met heel kleinschalige dingen kunnen bezig zijn...Een jonge Vlaamse acteur komt zo'n repetitielokaal ook binnen met allemaal andere referenties dan zo'n jonge Franstalige: Harry Mulisch, Willem Frederik Hermans, Remco Campert, Hugo Claus, de BBC...Terwijl de paradox dan weer is dat het in werkelijkheid misschien net andersom is, en de Walen heel lokaal bezig zijn terwijl de Vlamingen de wereld rondtrekken

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
Dan de volgende kamer: je kijkt uit op de bak (een grote betonnen ruimte in open lucht). Je hoort de getuigenis van een man die zijn vrouw en zijn dochtertje heeft vermoord...Dogtroep heeft het in zijn hallucinante trip door de krochten van de menselijke psyche aangedurfd om de grote gevoelens niet uit de weg te gaan...België doet de Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk onder leiding van Frederik Janssens een dappere poging om initiatieven uit de grond te stampen

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
Blau) Met deze cryptische omschrijving in een dagboeknotitie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog raakt Virginia Woolf een van de grote ‘angsten’ van de moderne kunst aan: de twijfelachtige...Zij zijn het zwaarst gesubsidieerd met gemeenschapsgelden, zij hebben de meest uitgebreide infrastructuur, zij bevinden zich in het centrum van de stad en hebben een grote symbolische waarde...Het is de sterkste scène uit de voorstelling die de diepe crisis van de zoekende jongeren toont en de grenzen van de toe-eigening en hybridisering van religieuze symbolen

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Als je de voorstellingen samen kan zien, zoals in Salzburg het geval was,’ schrijft Frederik Le Roy, ‘openen zich verbanden die zich in de mist van de herinnering niet hadden kunnen aftekenen...Wel spreekt uit Sad Face / Happy Face de erkenning dat de grote verhalen op zijn minst symptomen zijn van een menselijk verlangen om grip te krijgen op de werkelijkheid...De temporaliteit van het vertellen is dan ook helemaal anders dan die van de historiografie of de grote metaverhalen van de moderniteit

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
hedwig marga de fontayne en joob, in Van de koele meren des doods, frederik van eeden, 1900 In Van de koele meren des doods schetst de Nederlandse schrijver en psychiater Frederik van Eeden...Net zoals Frederik van Eeden ziet Paauwe ‘humaniteit’ als de hoeksteen van de samenleving...Aan de hand van die kapstok stippelt hij een ontwikkelingsgeschiedenis uit van de manieren waarop de metafoor ‘ziekte’ van toepassing was op de verbeelding van de maatschappij als groeiend en bloeiend


Development and design by LETTERWERK