Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Etiketten"Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Etiketten plakken van het Werkteater en deze voorstelling zijn frappant): ontkracht, want die éne grote kwaliteit van het vormingstheater ontbreekt hier volkomen, nl

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Ondanks zijn achtergrond weigert hij gebonden te zijn aan de etiketten of conventies van welk medium ook

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het zijn handige etiketten die je ergens kunt opkleven; inzicht brengen zij nauwelijks

Nr. 34, Juni 1991 • Leonetta Bentivoglio • Und die Pina hat gesagt...
Etiketten Men heeft vaak gezegd of geschreven datje "ervaringstheater" maakt...Ben je het daarmee eens ? PB : "Formules, etiketten, definities : men heeft er al zoveel op mij gekleefd ! Dat is de enige zorg van de critici: ze willen analyseren, ontleden, kost wat kost

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Deze Vlaamse acteur met Nederlandse beroepskaart had de pest aan alle etiketten die men hem zo gemakkelijk meende te kunnen, opplakken

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
Mammiewat in Papoeazie blijft in de nobele bedoeling steken om de etiketten die op poppen kleven weg te werken

Nr. 60, Juni 1997 • Bruno Latour • Manifest: De modernisering heeft nooit plaatsgevonden
Een dergelijke temporaliteit maakt het gebruik van etiketten als 'archaïsch' of'vooruitstrevend' overbodig, aangezien iedere cohort van beschikbare elementen, elementen van alle tijden in zich kan

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Maar nauwelijks is dat proces op gang gebracht of men staat al klaar om het stil te leggen en hun werk als een eindproduct te benaderen waarop men allerlei etiketten zou kunnen kleven, zoals b.v...heimattheater', 'reactionair' of 'anekdotisch'. Ik weet het wel, ik heb bij mijn bespreking van het werk van Jan Geers ook etiketten gebruikt, maar dat was een geval van heirkracht, omdat ik anders...En dat is precies wat Swyzen doet, door zo nonchalant om te springen met etiketten en categorieën

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
En of die etiketten nu veel- of weinigzeggend zijn, ze kunnen nooit zomaar omzeild, laat staan verwijderd worden

Nr. 99, December 2005 • Ramona Verkerk • Warmhouwe
daar staat Henk Mè ze rug naar me toe Zo: de etiketten van twee flessen te lezen En ik zien zo dat dat champagne flessen zijn En ik denk: Champagne


Development and design by LETTERWERK