Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


740 document(en) met "Enkel+Sam" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
enkel door taal...De enscenering door het Publiekstheater van die bewerking (overigens uitstekend vertaald door Ger-rit Komrij) heeft mij op geen enkel moment duidelijk gemaakt waarom Strauss deze Labiche-vaudeville

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Ik word me daarvan bewust enkel omdat men mij gevraagd heeft iets over theater te schrijven: wie weet wanneer ik me er anders bewust van geworden zou zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Het ligt voor de hand dat een groep die zijn brood wil verdienen met toneel zonder subsidie te krijgen en uitdrukkelijk kiest voor volkstoneel bij Romeo and Juliet moet uitkomen: geen enkel ander

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
De toegepaste bewegingen zijn ontdaan van alle dramatiek, ze hebben geen enkel narratief karakter, staan voor zichzelf, zijn abstract

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Leonore Met zijn welluidende klachten, zijn opwindend verdriet, zijn zalige droefgeestigheid, verheerlijkt hij in al zijn rijmen een enkel beeld...Dat zelfs bewijst toch al, dat het enkel vriendschap is, die ons drijft...Als je het dan volkomener terugbrengt, zullen we ons verheugen over het hogere genot en je bij veel plaatsen enkel als vrienden waarschuwen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Zo is er de doorgesneden watermeloen die op geen enkel ogenblik aan de actie deelneemt

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Met welke consequenties nieuw en anders ? In het theater (maar niet daar alleen) treft je helaas de eindeloze herhaling van het bekende; critici interesseert enkel nog de dwingende noodzaak

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hier komt Piet Balfoort op de proppen, alleen op het toneel met enkel een stoel als decorelement en met het publiek als toehoorders...Vincent zelf - geen enkel gezag over...Geluk", zegt Jason, "is voor geen enkel mens ooit blijvend weggelegd

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Hieruit mag blijken dat het BTK-stelsel zonder ingrijpende wijzigingen geen enkel perspectief biedt voor de tewerkstelling in de nonprofit-sector...Meer zelfs : geen enkel centrum is nationaal erkend, slechts enkele zijn het plaatselijk...Overigens is er voor de minister een goed voorbeeld: geen enkel nieuw centrum kan een vernieuwende programmatie voorleggen die concurrentieel is met De Warande in Turnhout

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
constateert men dat de stripfiguren heel vlakke objecten zijn, die zich paradoxaal genoeg diep in de geest van de lezer griffen, ook al bezitten ze in geen enkel opzicht iets wat als een 'rond karakter' kan

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik kan enkel nog wegvluchten naar het hopelijk mensledige, misschien van de ene dood de andere in, maar nog liever de honger dan het mes van de moordenaar

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Door niets te tonen, door het ontbreken van elke dramaturgie, wilde Handke de valse dramaturgie van het traditionele toneel (vals omdat ze realisme voorwendt, waar enkel voorgegeven grammaticale...Wanneer de pupil een appel eet, dan eet hij enkel een appel...Uber die Dörfer wekte bij mij enkel bevreemding, niet eens irritatie

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De regisseur moet ze niet enkel hun interne ritme bijbrengen, maar vooral het ritme van het geheel De gecontroleerde techniek van de acteur is op elk moment noodzakelijk en onmisbaar; tegelijk is deze...Het is een acteursconcept dat vertrekt van en zweert bij het individuele genie, dat de opvatting bijtreedt dat het natuurtalent enkel wat toegevoegde gedrags- en expressietraining behoeft

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Enkel dit laatste kan de bedoeling geweest zijn en een mogelijk functie hebben...Een analyse is onbegonnen werk omdat de meeste beelden enkel een oppervlakkige betekenis hebben, en snel uit het geheugen verdwijnen...De tekst is in de vertaling van alle fijnzinnigheid ontdaan en enkel gevoelens van sexisme en machtswellust blijven over

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
de rest van deze dialoog zijn alle poëtische uitwijdingen geschrapt, zodat het enkel gekeuvel wordt...De bewegingsclichés, samen met de kostumes, de zichtbare lichtbron en het 'stijlvolle' decor, overstijgen hun banaliteit doordat ze van een uitzuivering van het realisme getuigen, enkel in functie van...Decorte rekent niet af met Goethe, hij negeert hem als dichter en behoudt enkel het dramatisch bruikbare frame

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Maar gevoelens die hun substraat in een persoon hebben prijsgegeven en enkel nog leven bij genade van een onderkoelde lyrische commentaar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Maar zien betekent niet noodzakelijk inzien: een hevige lichtbron is ook oorzaak van verblinding). Het kenmerkt ook de houding van de toeschouwer: hij kent de afloop en kan zich enkel verbazen over de...enkel de 'goede dingen' onthoudt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Integendeel, het schept enkel verwarring...het naspel echter een afgezwakte herneming van het voorspel, dan mist het zijn oorspronkelijke bedoeling en creëert men enkel een aangename sfeer voor het publiek...Tot besluit nog enkel dit

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het is duidelijk dat de toelagen van de stad enkel iets te betekenen hebben voor het NTG en de Opera voor Vlaanderen

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De creatieve rol van de regisseur, als organisator van meer dan enkel de mimetische impuls van de acteur, van meer complexe impulsen dan in de vooraf reeds beschikbare speeltekst opgenomen zijn, ligt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK