Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


100 document(en) met "Eerste Manifest" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Men kan ook spreken over het 'kleine' of het 'alternatieve' circuit of - zoals sommigen verkiezen - de 'onafhankelijke vernieuwende culturele centra'. We houden het bij de eerste omschrijving omdat de...De Spiegel (Beveren-Waas). Eerst enkele jaren onopgemerkt werkzaam, nu wordt in het lopende seizoen voor de eerste maal een beperkte theatercyclus opgezet in de Stadsschouwburg van St...De beschikbare ruimte legt bovendien een grote hypotheek op de theaterprogrammatie: eerste vraag is steeds of een bepaalde produktie kan staan

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Deze mensen gaan de eerste keer spreken" (want ze hebben twee jaar moeten improviseren, mein Gott, stenen en planten uitbeelden en dat soort bullshit). Niets gebaat: 225 uur, ook al reken ik als...Trouwens dat ellenlang manifest: alles staat op de eerste bladzijde, de rest is herhaling...Ook dat contrast zat niet in de eerste voorstelling

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Dit eerste tafereel loopt in de lijn van Scènes/ Sprookjes, waarbij er wat al te gemakzuchtig gekoketteerd wordt met het niet-kunnen...vertelt zijn onsamenhangend verhaal twee keer: de herhaling komt soms erg komisch over door enkele subtiele aanpassingen aan de eerste (ernstige) versie...Van bij de eerste beelden: de schikking van de rekwisieten, de verspreiding van het licht, de opstelling van de acteurs, straalt de produktie een zeer grote overtuigingskracht uit

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wat overeind blijft is de subversieve actie van de vrouwen, en dan vooral van Hilde Uitter-linden die in de rol van Anna schittert van de eerste tot de laatste repliek...Het bleek een gelukkig besluit, want, aangezien wegwerpmateriaal per definitie niet beklemd wordt vastgehouden kon de stal uit de eerste scène hier zonder draaischijf stad, berg, bos en grot worden...Toch slechts een zijsprong, dat, want voor A Midsummer Night's Dream lijkt mij in de eerste plaats de eenheid tussen de tegengestelde, de coïncidentia oppositorum, van belang waarnaar het beeld van de

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De twee eerste standen boeien even omdat Fenley heel energiek haar been de lucht insteekt, en met haar armen een sierlijk gebaar maakt...Westquartier was hiervoor sociaal gezien een geschikte voedingsbodem: de eerste hagepreek in de Nederlanden vond plaats in Boesche-pe (1562), de Beeldenstorm is begonnen in Steenvoorde (1566). Wat daarna volgde...Net als je je gaat afvragen, of de cirkel van zijn dagelijkse sleur hiermee rond is, maakt Hij tabula rasa en verschijnt het witte blad van het "beginnen" als de eerste dageraad, waarin de geest met

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
wandelgangen werd nog meer over toneel gesproken dan over diploma's. Of over hoe bruin de billen waren in verband met de voor die middag aangekondigde eerste les van Alex Van Royen...mindere RITCS-docent in een onbewaakt ogenblik ooit getaxeerd werd als "landverraad". Verraad was: het manifest T68 niet au sérieux nemen (maar het kan nog goed gemaakt worden: wil iemand er een...Tenslotte stond er iemand uit de praktijk voor ons, en niet de eerste de beste, en dat was (en is) een hoge uitzondering in het RITCS

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De macabere revue van Tadeusz Kantor Vorig jaar op het Festival van Avignon zag ik een eerste keer Qu'ils crèvent les artistes...De hardnekkigheid, het fanatisme en de expressiviteit waarmee hij zijn stellingen verdedigt, zijn nieuw Manifest waaruit hij citeert, het brengt me toch weer in de ban van Kantor...Het gaat om de mars van het regiment van Pidsulski, de generaal die na de eerste wereldoorlog Polen bevrijd heeft

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Zijn verschijning heeft iets van een stervende, die in zijn laatste manifest, zijn testament, alle krachten bundelt en niet de minste weerstand duldt...Avant-garde Het gaat Kantor niet in de eerste plaats om esthetische waarden (alhoewel zijn essays filosofisch-esthe-tische discussies op gang brengen) of om de grammatica van een beeldentaal...zijn laatste manifest, La douzième leçon milanèse avant la fin du siècle, roept hij de jonge theatermaker op tot kennisname van de revolutie van de vroeg-twintigste-eeuwse avant-garde, "waarvan het

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Ten eerste: blank festival nodigt zwarte kunstenaars uit...Het is juist dat het minder manifest nodig is omdat organisatoren als deSingel, Kaaitheater, De Munt in bepaald opzicht, Vooruit, Stuc, Nieuwpoorttheater en Limelight die verantwoordelijkheid nu...Dat is mijn eerste opmerking

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
verschillende fases van 77 ne voulait pas dire qu'il voulait le savoir malgré tout, in '84 Comment ga se passé, in '85 volgt het eerste succes met The Show must go on en als voorlopig laatste en wat mij betreft ook...Nu is die breuk met het bestaande theater niet bedoeld als een polemiek, we willen geen manifest zijn van een alternatief theater...de eerste produktie die ik zag in een ijskoude decembernacht in le Plan K, werd er met eten gemorst en gegooid tijdens een orgie aan een lange rijkelijke tafel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Ik heb wel begrip voor het soort verdedigingsmechanisme dat sommigen daarin hebben ontwikkeld, en waarin zij zelfs hun eerste opdracht zagen -- een opvatting die ik overigens zelf gedeeld heb --, maar...Daar is, ten eerste, de explosie van theaterbehoefte die onder jonge mensen in Vlaanderen is ontstaan, constateert Carlos Tindemans...Ik zie T 68 als een soort van vrijstaand, vrijblijvend moment, niet een periode, maar een moment, waarbij door het manifest en de wil die erachter stak, getracht werd duidelijk te maken dat het niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Paolo Grassi en Gior-gio Strehler schreven in hun manifest bij de oprichting van het Piccolo in 1947: "Wij willen het kunsttheater voor allen...Weskers The kitchen, het eerste grote succes van het Théâtre du Soleil, gaf al een richting aan: de metafoor van de grootkeuken voor de klassenstructuur van de samenleving...Zoals elke sociale organisatie -- en bij zogenaamde 'revolutionaire bewegingen' lijkt dat tragischer, maar het is even normaal -- neigt een theatergezelschap naar bu-reaucratizering, wat in eerste

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Zo redeneerden de optimistische theatermakers na de eerste wereldoorlog...Klonk de commentaar van I. Van Hove op Dionysos, de god van de eerste samenscholing (eerste geboorte van het theater in Griekenland) nog bitter (Bacchanten, 1987), dan kon Vandervost slechts met...Ten eerste miskent hij dat de rijkssubsidie er gekomen is vanuit een sociale bekommernis, nl

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
Als eerste deel verschijnt een postuum portret van Alex Van Royen...Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus -- samen met Carlos Tindemans -- bij het tot stand komen van het T68 manifest

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het merkwaardige is echter dat als in deze kringen het Nederlands wél manifest aan bod komt (Jan Decorte, Willy Thomas), de betrokken theatermaker in de traditionele Vlaamse theaterwereld niet voor...Klassering en restauratie van de gevels, gepaard gaande met een sanering van de wijk, zijn een eerste vereiste...de eerste plaats moet een zeer verspreid en om de boven aangehaalde redenen moeilijk te motiveren Vlaams publiek bereikt worden

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
De eerste zorg van vele theaterdirecteurs is de samenstelling van het repertoire, met als het kan zoveel mogelijk creaties van buitenlandse stukken, en de ontdekking van eigen nieuw auteurstalent...Als verre nazaten van het kamertheater uit de jaren vijftig zijn ook het Théâtre de Poche en Théâtre de l'Esprit Frappeur in de eerste plaats tekstueel gepreoccupeerd, maar dan met stukken die passen...Hij maakt van zijn mobiel theater - het klinkt als een manifest tegen het immobilisme van de Franse structuureen denkruimte waar op een theatraal consequente manier de positie van de intellectueel en

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Als eerste deel verschijnt een postuum portret van . Carlos Tindemans schetst zijn carrière...Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus - samen met Carlos Tindemans - bij het tot stand komen van het T68 manifest

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De hunkering naar vrijheid van het individu tegenover de totalitaire krachten van 'het systeem'. In Heiner Müllers Lohnd-rücker bijvoorbeeld, een ander markant glasnostspektakel uit de eerste dagen...Bruzzle wordt daardoor een soort tweedekans festival waarop belangrijke produkties een ruimer publiek kunnen bereiken of getoetst worden op een eerste indruk...Net op het moment dat de eerste toeschouwer de zaal verlaat, na een half uur, komt het eerste van de ze- Die Reinkarnation Gottes (Jan Fabre) - foto Ute Schendel ven

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Inmiddels tekende Havel het manifest Charta 77...Op 19 december (op de vooravond van het proces in beroep) voerde AIDA voor meer dan 800 aanwezigen een wedersamenstelling van het eerste proces op

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Naargelang het standpunt dat je inneemt, is de eerste opera van Jan Fabre een inbraak in, dan wel een onderwerping aan het operabedrijf, ' les machines de l' opéra'. Fabre, de inbreker, hanteert een...De enige figuur met wie ze erin slaagt te spreken, il ragazzo con la luna e le stelle, blijft ongebonden, beweegt zich voort volgens zijn eigen ritme, een ritme dat hij vindt in de eerste scène...Das Glas im Kopf (Knapik & Fabre) Foto Carl De Keyzer consequent alle gevolgen van accepteert, vermits de eerste beslissing zijn eigen beslissing was : de keuze voor het Blauw is het moment van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK