Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "EN IN DE DIASPORA"Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
En de minister klopt zich op de borst als bij de algemene bezuinigingen "de kunsten relatief zijn ontzien", (het gaat hier om 0.18 procent van de rijksbegroting). Wat de overheid voor kunst...Na afloop van de vergadering vroeg een van de heren van het bestuur wat we gingen doen in de diaspora...De gangbare en verouderde manier van produceren bij de grotere initiatieven is de best beschermde manier

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
De diaspora Mijn vader was hoegenaamd geen voetbalfan, maar er was steevast één internationale wedstrijd waarbij hij zich tot enthousiast en fanatiek verdediger van de Rode Duivels ontpopte en...bij het ontstaan van de 17 Provinciën, die - alhoewel veel verder weg in de tijd - een veel diepere en zelfs onoverbrugbare kloof geslagen heeft en de basis gelegd heeft voor het uiteengroeien van de...En Vlaanderen was overwonnen en stierf, en alle Geuzen waren uitgeroeid, amen en uit" (Louis Paul Boon). Kramp De gevolgen van dit stuk geschiedenis zijn bekend: het culturele en

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
En achteraf blijkt De koning en de rest een beter stuk te zijn dan Ionesco's 'absurde tragedie'. Vijf jaar terug beijverde Franz Marijnen zich bij het NTG om de De koning sterft de allure van een...De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische...weet, en u zou de cijfers goed moeten vermelden, de Munt heeft een totaalbudget van 1 miljard, waarvan 730 miljoen door de staat, 20 miljoen door de stad Brussel en 50 miljoen van de Nationale Loterij

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
En sinds kort hou ik me bezig met de studie van de twintigste eeuwse Afrikaanse kunst ten zuiden van de Sahara, haar geschiedenis, haar discours, haar actuele situatie in Afrika en in de diaspora...anderen', een gemiddelde van 5%; terwijl de rest van de galerieën, zo'n 65%, zo volledig blank en gesegregeerd zijn als de stranden dat waren in het Zuid-Afrika van de Apartheid...Iemand die al die oppressieve, valse mythen van centrum en periferie doorzien heeft - want dat is wat Catherine de Zegher en Paul Vandenbroek bewezen met de tentoonstelling Amerika - bruid van de zon

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Hij draaide zich om naar de zaal, verontschuldigde zich dat hij alleen Engels sprak, wees op de talrijke zachte passages in het werk en de concentratie die die vereisen van de musici, en vroeg het...Ismael is nu de stamvader van de Arabieren, Izaak van de joden en Abraham is uiteindelijk de stamvader voor de drie grote monoteïstische godsdiensten...de loop van de geschiedenis zijn boven de grot van Makpela achtereenvolgens op elkaar een gebouw uit de tijd van Herodes, een Byzantijnse kerk en een moskee uit de twaalfde eeuw verrezen

Nr. 43, November 1993 • Klaas Tindemans • De kleine dood
Een schijnbaar oppervlakkig Vlaams melodrama, over de generatie die zijn ouders uitvroeg over de oorlog en de nasleep daarvan, een generatie die geen antwoord kreeg en zijn woede op iets anders moest...De geschiedenis van Bernard Van de Wiele zit geklemd tussen deze twee bekentenissen: een romantisch einde van de liefde (het Dode Zusje) en een wanhopig einde (de verwijten van Evelientje). Daartussen...Deze keuze siert de debutant-op-het-toneel, die Verpale met deze Olivetti 82 is. En Bob De Moor heeft dat verschil tussen proza en drama perfect aangevoeld, zoekt niet naar spektakel, onderdrukt elk

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Dichter bij huis is er het vreemde in onze cultuur: de diaspora van Afrika in Matonge, de diaspora van Palestina en de hybride mengelmoes van Marokkaans-Frans-Vlaams-Brusselse Molenbekenaars...Mensen en kunstenaars, het sociale en het artistieke, de buurt en de stad, volkscultuur en kunst, verschillende mensen, kleuren en talen, Los Angeles '90, LIFT, De versplintering van de officiële...Van de niet-klassiek geschoolde acteurs en de plastische vormgevers van het Vlaamsche Volkstooneel, over de amateurs van Decorte en Fabre, tot de machtsgreep van choreografen en plastische kunstenaars

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Jan De Pauw Met Nobody's Theatre of Nobodies brachten Dito'Dito en de Beursschouwburg ontmoetingen tot stand tussen performance-artiesten en theatermakers uit Engeland, Nederland en Vlaanderen...Ik heb niet de zwarte ervaring van diaspora en alleen al op basis van mijn huidskleur maak ik deel uit van een machtsapparaat dat zwarten sinds de slavernij heeft voorgeschreven wie zij zijn en hoe ze...Net de historische zwarte diaspora en de onderdrukking dicteren morele verantwoordelijkheid en dwingen de kunstenaar aan concrete geschiedschrijving te doen

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Dat heeft grote consequenties voor de kunstenaar uit de diaspora of de in Europa werkende kunstenaar uit de ex-kolonie en uit de migratielanden...De termen waarin de discussie gevoerd werd (en nog steeds wordt) wijzen op de hoge inzet ervan: de verhouding tussen kunst en cultuur, tussen individuele en collectieve identiteit, tussen kunstenaar...Hij beschouwt de tegenstelling tussen de Eerste Wereld en de Derde Wereld (en de Derde Wereld in de Eerste

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
De film toont het leven van de ‘primitieve’ Inuit-jagers, maar onderzoek leerde dat cineast Flaherty een en ander ensceneerde naar de smaak en opvattingen van het westerse publiek...Echter, het enigma van zijn lach liet toe dat het contemporaine westerse publiek de eigen culturele connotaties projecteerde op de film, en dus op de Inuit-gemeenschap...Met deze vormentaal tracht ik aan de kijker een signaal te geven dat de film een andere realiteit dan de ‘echte’ construeert, dat ik via het creatief en reflexief omgaan met beelden

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
De kunsten zijn vaak gevoelige seismografen voor sociale en culturele veranderingen en een plaats van reflectie hierop, maar de kunstensector is niet afgeschermd van de inzet van ideologie, macht en...de clash tussen beide niet precies de oorzaak van de intellectuele en artistieke diaspora op dit ogenblik...De confrontatie met ‘andere’ kunst en andere kunstenaars heeft voor de westerse organisatoren, kunstcritici, toeschouwers,... een hoge inzet: ‘En de vraag die de vreemdeling tot hen gaat richten om

Nr. 80, Februari 2002 • (inhoud)
Stadstheaters de bottelarij /KVS: op zoek naar 'het leven van de natie' Marianne Van Kerkhoven en Marleen Baeten in gesprek met Jan Goossens, Danny Op de Beeck, Hildegard De Vuyst en Ivo Kuyl...Theater en de islam Clara Van den Broek schrijft een kleine geschiedenis van het Algerijnse theater, 'thuis' en in de diaspora...Weg en weer van Leporello en HETPALEIS Een onbeschrijflijke toestand Pieter T'Jonck over ALIBI van Meg Stuart/Damaged Goods Meereizen met de windstilte Steven De Beider

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Theater en de islam KLEINE GESCHIEDENIS VAN HET ALGERIJNSE THEATER, 'THUIS' EN IN DE DIASPORA Clara Van den Broek De verschijning van het theatrale genre in de islamitische...Ook de problematiek van de Maghrebijnse jongeren in de diaspora, de zonen en vooral de dochters van geëmigreerde Algerijnen, wordt aangehaald, wanneer Hanane haar moeder verklaart: 'Mais qu'est-ce que...Wat het Algerijnse theater, 'thuis' en in de diaspora, samensmeedt, is dan misschien geen gemeenschappelijke stijl, maar toch een engagement, en een bekommernis om een momenteel zeer actuele en

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Dan zijn de zaden gelegd voor de burgeroorlog die in 1990 uitbreekt, als vanuit Oeganda een aantal van de zonen en kleinzonen van de diaspora Rwanda gewapenderhand binnenvalt...En de meedogenloosheid waarmee ze later, eenmaal aan de macht, de restanten van Habyarimana's leger en de Interhamwe-milities op Congolees grondgebied opjagen, met als argument dat ze een...Als de Zuid-Afrikanen in april 1994 -precies in de periode van de volkerenmoord in Rwanda- voor het eerst met zijn allen naar de stembus trekken en er Mandela met een overweldigende meerderheid tot

Nr. 101, April 2006 • 'An image for meditation': Het performancewerk van...
Maar doorheen de anekdotiek wordt een beeld zichtbaar van diaspora, uitsluiting en misbruik...Ik beschouw mezelf als een dagboekschrijver van mijn eigen leven, wat soms overlapt met grotere sociale kwesties; de aidscrisis in de jaren '90 en de verzoeningsbeweging in Australië in de 21e eeuw...Ik zou graag Stephen Rae, Simon Hunt, Colin Offord en Paul Jarman, de componisten waarmee ik heb samengewerkt, willen bedanken, en Performing Lines, de organisatie die mijn werk produceert en laat

Nr. 101, April 2006 • (inhoud)
Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties De Iraanse theatermaker Rabih Mroué confronteert het leugenachtige karakter van de geschiedschrijving van zijn land en vraagt naar de...Eran Schaerf, June 17th 2004 (Hürriyet, Der Tagesspiegel) Courtesy Elisabeth Kauffmann Zurich MANIFESTO'S Filmmakers en theaterdenkers gaan de dialoog aan over de zin en onzin van de...Tussen familie en politiek, privé en publiek, autobiografie en analyse, kronkelt zijn werk zich een weg doorheen aids, de Tao, de Chinese diaspora en de aboriginal-problematiek

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
zijn Phenomenologie de la perception (1945) omschrijft Merleau-Ponty zijn ervaring van een muziekconcert zo: ‘Tussen de muzikale essentie van het stuk zoals die in de partituur wordt aangegeven en de...De buitenstaander die des te scherper de overeenkomsten ziet tussen levensgrote opgeblazen foto’s van het rauwe stadsleven op de Kunstmesse en de buitenlandse keukenhulp waarmee de kunstverzamelaar...De realiteit van devloer–hethierennu–isimmersde realiteit van de mogelijke mislukking en de mislukking maakt de weg vrij voor de verbeelding


Development and design by LETTERWERK