Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "Deleuze" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 71, Maart 2000 • Rudi Laermans • 'De zintuigen bedriegen nooit'
Een blok van mogelijke affecten - van sensaties die wel of niet een verbinding met eerdere impressies aangaan (ik zinspeel op ideeën die G. Deleuze en F. Guattari in het hoofdstuk over kunst in Qu'est

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Filosofisch wordt Lehmanns horizon bepaald door wat de Franse poststructuralistische school genoemd wordt, maar wat eigenlijk een grote verscheidenheid aan denkers herbergt: Derrida, Lyotard, Deleuze

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Creatief werk is het meest intensieve effect van wat Deleuze verlangende machines (‘machines désirantes’) noemt...Bracha Lichtenberg-Ettinger verbindt de intersubjectieve verlangensdimensie van Deleuze met de Amerikaanse psychoanalytische feministische theorie van de object-relaties

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Het ruimtelijke vluchtpunt van het dansende lichaam
Het bekritiseren van de idee van een oorspronkelijke tekst of choreografische identiteit sluit immers perfect aan bij de centrale inzet van het poststructuralistische (Deleuze, Foucault

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
Cast off Skin staat misschien iets héél anders op het spel, en wel de onmogelijkheid om het intieme lichaam te tonen waar je als danser(es) sowieso mee werkt'. Dat intieme lichaam - Deleuze noemt het...De notie van het intieme lichaam mikt juist op die nog niet geïnterpreteerde gewaarwordingen of - alweer: mét Deleuze - louter fysieke 'intensiteiten' die het bewustzijn soms in termen van emoties

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
complexe artistieke en culturele systeem een aantal 'vluchtlijnen'(Gilles Deleuze): geen terugtrekkende bewegingen in het aangezicht van een oppermachtige vijand, maar ontsnappingsroutes

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
experimentele denken van Gilles Deleuze (dat trouwens een belangrijke inspiratiebron van de ANT vormt). Of het nu gaat om het op elkaar betrekken van voorheen gescheiden culturele praktijken of van

Nr. 82, Juni 2002 • (Personalia) • (Personalia)
Judith Wambacq, assistent filosofie aan de KU Brussel, werkt aan een doctoraat omtrent de lichamelijke ‘reflexiviteit’, met als belangrijkste auteurs Merleau-Ponty, Deleuze en Guattari

Nr. 82, Juni 2002 • Judith Wambacq • Alles en niets
Structuren, organisaties of sedimentaties zijn volgens Deleuze en Guattari dan ook niet van elkaar onderscheiden door vastomlijnde grenzen en opposities, maar door gradiënten, migraties en zones van...De eenheid van Deleuze en Guattari is bovendien een dynamische eenheid in die zin dat ze enkel in de activiteit, of beter, in de productiviteit bestaat...Dit betekent niet dat literatuur niet in staat is tot deze Deleuziaanse productiviteit (de teksten van Deleuze en Guattari zelf zijn hiervan een mooi tegenvoorbeeld), maar wel dat Ritsema en Cveji

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Daarom hou ik toch meer van Baudrillard dan van Deleuze en Guattari

Nr. 88, September 2003 • Clara Van den Broek • In de tekst zit een theater
Zoals Deleuze zei : 'Ie plus profond, c'est la peau'. Ik schrijf een tekst met een bepaalde oppervlaktetextuur voor ogen: hij moet een soort sensitief gevoel geven

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Zo pleit Gilles Deleuze voor een nomadische, labyrintische en kaleidoscopische kunst waarin het tactiele en haptische centraal staan

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
denkers als Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, Lacan staat het begrip 'theatraliteit' in het teken van een kritiek van de mimesis en de representatie,17 en bijgevolg ook van de tegenstellingen subject...Het is niet zonder risico om al deze denkers onder eenzelfde noemer te brengen, maar volgende formulering van Gilles Deleuze is een valabele poging tot synthese: 'Een nieuw theater of een nieuwe (niet

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
Deleuze). Belangrijk voor de kunsten is het verdwijnen van het principiële onderscheid tussen hoge en lage cultuur

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Het komt er op aan het verschil niet binair of oppositioneel te denken, maar 'rizomatisch', om een term van de filosoof Gilles Deleuze te gebruiken: een grillig, zich voortdurend vertakkend en

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Het is een kwestie van wat Deleuze en Guattari een 'oorlogsmachine' noemen te assembleren, om subversief de imaginaire omgeving die het transnationale staatslcapitalisme construeert, te deconstrueren...Gilles Deleuze, Félix Guattari, Treatise on Nomadology -The War Machine in A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, University of Minnesota Press, 1987; 1st ed

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Zoals Deleuze het 46 • 9® etcetera 94 Embodied christian duarts Foto Anna van Kooij uitdrukt, kan het vlees zichtbaar worden in het onstoffelijk zintuiglijke

Nr. 95, Februari 2005 • ç
Plateaux van Deleuze en Guattari, Bodies that Matter van Butler, A Cyborg Manifesta van Haraway

Nr. 95, Februari 2005 • Jeroen Versteele • Stotteren, springen en wegvluchten van 'zelfschrijving'
Deleuze, 'He Stuttered', p. 113) Maar dit is niet de stilte die je aanvoelt als een begrenzing, iets dat je afschermt voor het dreigende irrationele niets en dat je daardoor zogezegd zou moeten...Žižek, London-New York: 2002), 'Literature and Life' en 'He Stuttered' (G. Deleuze, Essays Critical and Clinical, Minneapolis: 1997), héatre-élévision (voorstelling van Boris Charmatz en Edna

Nr. 95, Februari 2005 • (inhoud)
Campenhout over de fysieke praktijk van het kijken naar voorstellingen Stotteren, springen en wegvluchten van 'zelfschrijving' Bojana Cvejić dialogeert met Austin en Deleuze over schrijven over


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK