Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "De Profeet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ik zeg altijd, als ik ga spreken voor jonge mensen, "Wij zijn de loodgieters van de communicatiestoornissen, de depanneurs van de rioolgeest". En dan kijken die jonge mensen mij aan, met hun nog niet...Maar de mensen wachten, de brieven moeten gelezen worden, de tranen gedroogd, de riolen ontstopt...het gebeurt, dat op dat ogenblik een profeet met een vermolmde baard rechtstaat, dat een zielzorger, die in de zakken onder zijn ogen de kanker van andermans leed

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Radeis stopt met theatermaken en spelen na de... Olympische Spelen, zomer '84 in Los Angeles, waar de groep optreedt met 'Echafaudages'. De Radeizen nemen afscheid op de top van hun roem, maar met de...Mijn wijsheid dank ik aan Harry Mulisch die zich in een briljant essay, opgenomen in Wenken voor de jongste dag (De Bezige Bij, Amsterdam, 1967), proclameerde tot de profeet van de natuurgoden Laurel...De Bruyne en Erik De Volder, beiden bekend van het al genoemde, op de gekte van De Volder drijvende en inmiddels opgeheven Parisiana

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Johan Wambacq toetst de radeisiaanse humor aan die van Laurel en Hardy, zoals beschreven door hun profeet Harry Mulisch...54 De creatie van *La Passion de Gilles' in de Munt, pag...58 In de Kroniek, berichten over 'Bekende gezichten, gemengde gevoelens' bij BKT, 'De ingebeelde zieke' van NTG, 'Léonce en Lena' door Area, 'Freule Julie' van Mark Van Kerkhove , 'De Speler

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Dostojewski en "Oproep tot boetvaardigheid" van de profeet Isatas, Nota: ïn de brief uit "Arme Mensen" werden wijzigingen aangebracht...Hoor de trommels en trompetten, de slag van de laarzen, de dreun van de mars en de liederen, de liederen... Tweede Bewoner Ik ken geen liederen...De opstand is de zee en de lucht, de ontelbare verzamelplaats van heilbot tot wulk, met de mooie meisjes, de robaard, de zonnevis, de grieten en uilen en alle andere vissen en alle andere dieren

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de- Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam...De ladder rechts van haar straalt in het rode licht, Ze kijkt verwonderd hoe het silhouet van de metalen ladder verdwijnt in de hoogte van het plafond, tussen spots, kabels en de balken van de...Jerusalem bij de reeën en bij de hinden van het veld zouden jullie de liefde wekken wek de liefde niet zouden jullie de liefde wakker maken maak de liefde niet wakker voordat het haar behaagt voordat zij het

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De ontmaskering van de waarheidspretenties van de tekst of, ruimer nog, van de cultuur: dat is de bedoeling van de Wooster Group in The road to immortality (part two). Hoewel ook dit als intentie te...de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Zo zijn er de begeerte, de twijfel, de katholieke misvormingen, de haat, de pijn, maar ook de liefde

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Ik zou kunnen zeggen dat de geur van de zee ontstijgt aan de borsten van de sirenen en zo nog duizend dingen, maar haar maakt het niet uit en zij hoort het evenmin, zij blijft tegen de kust...Laten we die eeuwenoude architectuur versieren, de façades, de lantarens, de portieken, met slingers van de tongen die de bestaande orde onderuit willen halen...Jongeman (vanuit de benedenloge, schaterlachend) Eén enig God, natuurlijk, en Mohammed is zijn profeet

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Het artistieke hoogtepunt van deze eerste etappe was de enscenering van The Constant Prince, gebaseerd op een 17e-eeuws theaterstuk van Calderon de la Barca, waarin Cieslak de verpersoonlijking van de...de praktijk was er ook geen enkele band meer met Grotowski, hoewel de studio aangezien werd als de erfgenaam van de meester...De kans dat de overheid meer brood ziet in deze nieuwe optiek dan in de work-shoppende Amerikanen, is groot

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
De natuurelementen: de storm, de bliksem, de Venusster bij maannacht, heeft hij gewoon op ingeraamde schilderijen aangebracht, omdat opera, hoe realistisch de bedoeling van de componist ook moge...De druk van de cultuur was te groot, de mensen werden versmoord, en dit ondanks vaak schitterende momenten, zoals de evolutie van het koor in het eerste bedrijf, of de uitbouw van de finale van het...Alleen de beelden van de mythe, die andere wereld van de uitvergrote emoties is nog even bij ons -- de overlevende personages op de scène drukken in afgrijzen hun handen tegen de oren om het al te

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
moet handschoenen aandoen, de handleiding kennen, de wandaden van de grote blanke KJT-stam afzweren, de subtiele dramaturgie van de rookpluimbeweging kunnen vatten, voor je tot het gebied toegang krijgt...op de borst klopt: alsof de verdienste van 'eindelijk bereikte staat van volwassenheid' zoals de rapport-diagnose van dit jaar luidt, vooral Signaal toekomt en niet in de eerste plaats de artiest...Eigenlijk is dat de taak van de programmator om de circuits te doorbreken, om met de alertheid naar de produktie toe en de intuïtie van de publieksachterban, creatiever beide met mekaar te betrekken

Nr. 49, April 1995 • Ludo Abicht • Zestig jaar vreemdeling
bent op de hoogte van de recente heibel in de Duitse pers over de nogal rechtse uitspraken van Botho Strauss...Ik schrijf tenslotte geen docudrama's. Etcetera: In de jaren zestig heb ik in Marbach Kurt Pinthus leren kennen, de joodse uitgever van de expressionistische anthologie Menschheitsdämmerung...Wanneer u nu morgenavond het bezoek zou krijgen van de profeet Elias en één wens mocht uitspreken, wat zou u dan wensen

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Al van in de zestiende eeuw bestaat het bewustzijn dat de Hongaren klem zitten tussen de Duitsers (of de Oostenrijkers, dat werd lange tijd gelijkgesteld) aan de ene kant en de Turken aan de andere...Door zijn ongelooflijke helderheid van geest en gedreven door een zending als profeet - al geeft hij zich daar niet altijd even helder rekenschap van - is hij de belangrijkste figuur van de twintigste...Hij heeft zijn zending zeer ernstig opgevat, ook zeer gereserveerd, met de discretie die vaak de hoge burgerij kenmerkt, maar ook als een profeet die zich in de eenzaamheid weet terug te trekken

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Mozes is de strenge profeet, er voor beducht dat elke 'vertaling' een afwijking en een verzwakking van de boodschap is. Daar ze van puur spirituele aard is, mag ze niet in andere vormen worden...Deze profeet is de voorloper van Savonarolla, de Florentijn die uit zucht naar zuiverheid kunstwerken liet verbranden, of nog, van de Beeldenstormers die elke kathedraal in Frankrijk hebben geschonden...De profeet, of de kunstenaar kan de wereld niet op de juiste baan houden, want het juiste middel staat hem niet ter beschikking, bestaat misschien ook niet

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
De profeet Mohammed maakte deel uit van de stam van de Arabieren, waartoe ook joden en enkele christenen behoorden...Pierre Abi-Saab: In de eerste helft van de twintigste eeuw waren er de kediven, de door de Ottomaanse sultans aangestelde leiders van de 'provincie' Egypte...De groeiende commercialisering herleidde de acteur tot een 'ster'. Voeg daarbij nog de nationalistische demagogie waardoor Egypte zich afsloot van de wereldcultuur en dus ook van de Europese avant

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
ook de link tussen Kylian en 'die andere choreograaf-profeet, Maurice Béjart', die ze bespot omdat hij zware 'sermoenen van ambivalentie' preekte...Men schrijft voortdurend over de pure energie van de dans, van de voortstuwende, dynamische beweging tot de vindingrijke uitdrukkingen en de chorale schwung van het dansen in ensembles...Tobias heeft opgemerkt dat het saillante kenmerk van de dansers 'de stromende energie [is] waarmee zij door de lucht moeten vliegen, hun lichamen op de vloer gooien, terug opspringen om opnieuw door

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
de grote confrontatie tussen de twee mannen - een magistrale scène, waarin het Grote Zwijgen over de verboden liefde Wiczewski geen andere uitweg laat dan die naar de dood - worden de lange lijnen en...Door de opkomst van de hoteleigenaresse, Madame Count Your Blessings (Viviane de Muynck) en van de zes "vreemden". Die laatsten persen zich, al dan niet in volle bepakking, door de meute van de tien...Deel twee kan beginnen: de voortzetting van de dialogen uit deel één, maar dan in confrontatie met de "vreemden", het huis, de kamertjes en de teksten van Madame Count Your Blessings en het curieuze

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
De mensen waren zo geëngageerd dat ze stenen naar de kwade personages gooiden en dat de politie de acteurs moest beschermen...Bij de dood van de kleinzoon van de profeet begonnen de mensen te schreeuwen...De politieke reactie is dat allochtonen in Nederland nog altijd zijn achtergesteld – zie de werkloosheid, de schooluitval, de huisvesting en de misdaad

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Timmers kreeg alleen de opmerking dat Abou Bekr, de Genoot van de Profeet, niet mocht afgebeeld worden op de scène...De actrice die Aïsja zou spelen beweert dat de Arabische vertaling in tegenstelling tot de Franse tekst die zij het eerst las eenzijdig de nadruk legt op de sensuele kant van de Profeet (TM) en dat...Gazellenogen Maar het zou wel eens kunnen dat niet de seksualiteit van de Profeet de steen des aanstoots was, maar wel de seksualiteit van een vrouw die voor zichzelf opkomt

Nr. 77, Juni 2001 • Inhoudstafel
De kunstenaar', 'de stad' en 'Brussel' Ook voor hedendaagse kunstenaars blijft de grootstad de sociale en culturele biotoop bij uitstek...Een gesprek over de toekomst van 'het grote theater', over zijn relatie met de marge, met de vrije sector, met de stad, met maatschappelijk engagement, over zijn verantwoordelijkheid tegenover komende...het najaar 2000 werd de opera Aïsja van het Onafhankelijk Toneel (Rotterdam) afgelast omwille van het feit dat er een afbeelding zou gemaakt worden van de jongste vrouw van de Profeet Mohammed

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Er is het Arabische verhaal dat, toen de vrouwen van Mohammed wegdroomden bij de muurschilderingen van heiligen die ze in een christelijke kerk in Abessinië hadden gezien, de profeet deze kunstenaars...De situatie van middeleeuws Spanje kan leren over de hunkering van de christen naar Arabisch ivoor, over de schuchterheid van de jood ten aanzien van de figuratie in de christelijke miniatuur, over de...De aanwezigheid van de islamitische invloed wordt onderverdeeld in het Mozarabische tijdperk (vanaf de 7de tot de 12de eeuw) en de periode van de Mudejar (vanaf de 12de eeuw tot het einde van de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK