Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "De Koude Oorlog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...Loopt de bar in en komt aanstonds terug met drie zilveren bekers (pour les habitués) whisky en de roulette, III In den tijd dat de beesten spraken, riepen de apen: zelfbeschikking...tot Belly): Mores leer ik je... (tot de overigen): Vier whisky?... (exit in de bar). Belleken blijft doodsbeangst bij de deur ah 'n marmotje voor de vlijmoogen van 'n slang

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Waarschijnlijk omdat er, voor de wereld, niets bijzonders was gebeurd, haalde Johan de frontpagina, (leest in de krant) In de nacht van donderdag op vrijdag kwam het tot een handgemeen tussen de 40...Waarom snauwt ge uw moeder af als een stuk vuil ? En waarom stapelt ge in de garage de ene stommiteit op de andere zodat Vils moet telefoneren wat er aan de hand is? Johan Heeft Vils...? Emma...Als de papa zeggen "ja", ook de kind moeten zeggen "ja". Als de papa zeggen "nee", ook de kind moeten zeggen "nee". Gij hebben ene kind

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
maatschappelijke veranderbaarheid toont De Grote Fabriek enkel een moment van stilstand: in het hele stuk gebeurt er eigenlijk niets; de oorlog blijkt iets te zijn dat mensen 'overkomt'; geen enkel con-flictueel...Arca Gent Les Mystères de l'Amour Een koude septemberavond aan de Gentse havendokken...Tegen de middag gaat Hij dan met een enorme tas de stad in om boodschappen te doen: "uit de gevangenis van het huis / stappe hij nu / in de gevangenis van de straat

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Japanse authenticiteit en patriottisme: de keizer, de ridder kaste en de daarmee samenhangende waarden - verwoord in westerse vormen: de roman, en in het geval van Boom uit de Tropen, de klassieke tragedie...De machtsstrijd - de moeder haat de vader, de kinderen haten de moeder, en hiertussen krioelen de moordintriges - is ook fysieker, en zeker bij AKT wordt dit fel benadrukt...Betekenisvol theater ontstaat dus vanuit de confrontatie tussen de structuur van de tekst en de structuur van de tijdsgeest (toen en nu). De man achter het werk interesseert mij niet

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
En de Duitsers waren boosaardiger geweest dan tijdens de laatste oorlog...Ik heb de ellende gezien, de honger, de waanzin, de grootheid, de laagheid, de onwetendheid, de ziekte...Jonathan Het conflict is de 11e losgebarsten, om 15 uur, toen de arbeiders geweigerd hebben te gehoorzamen aan de orders van de ploegbaas, op de afdeling werktuigmachines

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het is de geschiedenis van de middeleeuwse alchemisten over Marie Curie (onvergetelijk vertolkt door Ruth Maleczech) tot de koude oorlog en de Amerikaanse paranoia en daarna grootheidswaanzin...het traditionele circuit is de box office, gezien de hoge ticketprijzen en de grotere zaalcapaciteit, voldoende groot om de klassieke reisgezelschappen te ontvangen en door de ticketverkoop alle...De problemen die men ervaart, klinken vertrouwd in de oren: moeilijkheden met de eigenaars van de gebouwen, gebrek aan ondersteuning in de pers, een vaak gespannen verhouding met de plaatselijke

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Koster (zet de stoelen neer) Meneer de onderpastoor de burgemeester de schoolmeester de secretaris ikzelf...Dit volgens de wetten van fatsoen, overeenkomstig met de wensen van de Heilige kerk, en de goede zeden en gewoontes van de gemeenschap...artikel 12: Aan de andere kant zat hij de bevoegdheid hebben, weliswaar onder de surveillantie van de garde, en zonder daarvan misbruik te maken, vrij te gaan om te wandelen op het grondgebied van de

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
De woorden van de makers zijn randverschijnselen, die soms tonen dat iemand zichzelf scherp ziet, en die al even goed een schril licht kunnen werpen op de blindheid van de maker tegenover zijn object...Het was zeker een politiek feit, met een grote invloed op de gang van de Koude Oorlog...omdat ze als zangeres door de vocale sterpartij van Cleopa-tra strompelde, en zo ver onder de maat bleef van de actrice, die met Amerikaanse aanstekelijke energie de Egyptische koningin neerzette in de

Nr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
Vandaag is net zo'n dag als alle andere...over de duinen en de polders van ons mooie Holland lachen de blozende gezichtjes ons tegemoet...graaiende vingertjes rijten de linten eraf staren met eerbied naar de...OVERWINNING-DE OPTELSOM VAN JE MOED...BIJ IEMAND AANBELLEN, ja, dat is mijn overwinning...bij iemand aanbellen-de moed te verzamelen iets te doen wat iemand anders als de normaalste zaak van de wereld zou...kruipen onder de dekens in de koude slaapkamer en houden elkaar stevig vast...stevig vasthouden, Harry, ik heb het koud...tuurlijk...tuurlijk...Er is geen verwarming in deze kamer...dus blijf bij

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt • STEVEN BERKHOFF
Belgrano !, een striemende aanklacht tegen het militarisme en chauvinisme dat Engeland in de Falkland-oorlog meesleepte...het voorjaar 1988 ensceneert hij het stuk te Parijs met Roman Polanski in de hoofdrol en begin dit jaar in New York met Mikhail Baryshnikov in de rol van de tragische mestkever Gregor Samsa...Op de volgende pagina volgen we de laatste dagen van Harry, een veertigjarige man, die in gezelschap van zijn poes, ten onder gaat aan koude eenzaamheid, afwijzing en isolatie

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Aids op Broadway
Preek Tijdens de biecht zei één van de acteurs dat hij de vorige avond Angels in America had gezien en dat bij hem de vraag opgekomen was, of daar misschien de nieuwe betekenis van het woordje...Dit is één van de afschuwelijkste rechtse intriganten uit de Koude Oorlog...De laatste scène spiegelt een algemene verzoening voor, omdat de nieuwe paria's hulp en troost vinden bij de vertegenwoordigers van de meest reactionaire godsdienst van Amerika

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Aeschylus bezong de luisterrijke overwinning van de Grieken niet, maar schilderde het leed dat de oorlog bij de verliezer had teweeggebracht...de laatste scène van het stuk, wanneer Xerxes, in schande teruggekeerd van de oorlog, bij zijn oude mannen komt klagen, zingt Jeroen Willems de weeklacht...Romantisch omdat het zeer de vraag is in hoeverre de basiselementen (water, vuur, koude, ongemak, gebrek aan beschutting) werkelijk relevant zijn bij een Griekse tragedie

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Als het onhaalbare de inzet is, dan heeft niet de politieke, maar de dramatische optie de voorkeur, en die maakt onder de dictatuur een betere kans, constateert Müller met koude logica...een nachtelijke roes ontstond dan de tekst Herakles 2 of de hydra, waarin Herakles op zijn tocht tot de ontdekking komt dat het te doden monster dat hem in zijn wurggreep houdt, de aarde zelf is: de...luidruchtige commentaarstem uit de eerste jaren na de oorlog in herinnering roept: flitsen van de McCarthy-processen tegen vermeende communisten in de usa, herkenbaar ook de overjaarse idylle van een krampachtig

Nr. 70, December 1999 • Peter Anthonissen • In de waan van het kapitalisme
een eerdere tekst als Wie... kondigde deze evolutie zich aan binnen de intimiteit van de familie: de moeder van de vijf kinderen, een gevierde Bernhard-actrice, gaf haar carrière op voor haar...De titels van zijn stukjes spreken boekdelen: Pinnen en chippen, Koopavond, Funshoppen en Koopkracht enerzijds, Wereldvrede, Koude Oorlog, Ontwikkelingshulp en Radioactiviteit anderzijds...De column Koude Oorlog (16 juni 1999) besluit hij met de woorden: 'De Koude Oorlog was geen oorlog maar we hebben hem wel gewonnen

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Tijdens de oorlog kiest Claude, net als zijn vader, de kant van het verzet, hoewel hij er veel minder actief bij was betrokken dan François...Meteen na de oorlog wordt hij benoemd als privé-secretaris van Charles de Gaulle...Vanaf het einde van de Koude Oorlog reeds, wijdden een groot aantal geëngageerde auteurs zich aan de reconstructie van het eigen leven in een poging de betekenis ervan te vatten en vruchtbare

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
De bezoekers die refereren aan de ‘oude’ tijden in dit legendarische toneelhuis, toen de uit de mottenballen van de negentiende eeuw opgediepte komedies van Courteline en Labiche en de...Een centrale rol in het realiseren van dit ideaal is (naast nieuwe producten van veelal jonge schrijvers) weggelegd voor de ‘auteurs op de vloer’ (de acteurs en de dansers) en voor de ‘auteurs aan de...Bill, de jonge Amerikaan, heeft zich bij de VN als vrijwilliger aangemeld omdat hij de beelden van de dagelijkse waanzin op de televisie niet meer verdraagt

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
De foyerdiscussie met de schrijver Rolf Hochhuth, de regisseur Philip Tiedemann en een aantal van de acteurs duurt tot in de vroege uren van de nacht...De 'jonge' garde Berlijnse theatermakers, zoals de chef van de Volksbühne am Rosa Luxemburgplatz, Bürgerschreck Frank Castorf (50), en de nieuwe artistiek leider van de Schaubühne Thomas Ostermeier...Het behandelt de verstrikking van de holocaust met de internationale industrie, het werpt een ander licht op de financiële betrekkingen van het Vaticaan, de vroege koude oorlogsopvattingen van Rome

Nr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
De voorstelling is een therapeutische afrekening met de verschillende 63 ideologieën die doorheen de nationale geschiedenis de Finse ziel gemaakt hebben tot...Sex in the War Zone laat ze zich spottend uit over de Amerikaanse reacties op 'de bagatel van 11 september' en het sérieux van de 'peace-keeping forces'. Alles heeft te maken met de reis die...Thema van de vertelling is de clash tussen de ellende in de Balkan en de toeristische avontuurlijkheid van Pendry zelf

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
De bewerking van Bakhateer uit 1949 is een onmiddellijke reactie op de dramatische gebeurtenissen van 1948 in Palestina: de stichting van de staat Israël, de nederlaag van de Arabische legers en de...De stukken van Fawzi Fahmi en Ali Salem proberen in het reine te komen met de Arabische nederlaag tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967...Al-Hakim had gelijk toen hij opmerkte dat de weinige moderne bewerkingen in Europa gespecialiseerde experimenten waren, zoals de nihilistische en geaf- fecteerde versie van Cocteau of de koude

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans • Geschiedenis van een exotisch cliché: Ontvoering, verleiding...
De auteur heeft ook aandacht voor de ontwikkeling van de muziek onder invloed van het oosten, al was die invloed veelal eenzijdig (vooral traceerbaar tot de muziek van de Janit-saren, de Turkse...Het imperialisme van de negentiende eeuw is de vierde fase en de postkoloniale Koude Oorlog de vijfde...De drie kernwoorden uit de titel -ontvoering, verleiding en bevrijding- staan tegelijkertijd voor de drie verschillende stadia in de ontwikkeling van het ontvoeringsmotief en voor de drie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK