Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Dar-es-Salaam-sound"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Hij ging van dat goede Engelse principe uit: 'Kill your dar-lings'. Acteurs mogen niet blijven steken bij dingen, waarmee ze succes hebben gekend

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
door zijn ballet De Groene Tafel (1931); verliet Duitsland in 1934 met zijn groep en startte een nieuwe school in Dar-tington Hall, Engeland; keerde later naar Essen terug; controleerde samen met zijn

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
de Variétés Roger Dar ton 0,6 Af± YA/allr»niV Cirque Divers Michel Antaki 0,6 KINDER- EN JEUGDTHEATER 76,4 THEATRE-ACTION 28,9 DIALECTTHEATER, SEMI

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Dar A Luz zet de toon van meet af aan: Tight White Right is een hysterische exploratie doorheen de veranderende beeldvorming van de zwarte, doorheen de zoektocht naar de identiteit van de kleurling...Enkel te overtreffen door Dar A Luz' onstuimige herrie van dolle verkleedpartijen, geestdriftige travestierollen en wilde black & white minstrel shows...En de sacrificiële cultuur van de zuiverheid slaat zienderogen toe, met een brutaliteit waaraan Dar A Luz nooit zal kunnen tippen

Nr. 46, Januari 1994 • Inhoudstafel
Foto Omslag Dar A Luz, Tight Right White, Paula Court

Nr. 46, Januari 1994 • Etcetera JAARGANG 12, NR 46, OKTOBER 1994
THEATER / DANS / OPERA JAARGANG 12 , NR 46, OKTOBER 1994 Afgiftekantoor Gent X EXTRA DIK NUMMER Dar A Luz' Tight Right White Een overkokende vaudeville

Nr. 50, Juni 1995 • Marianne Van Kerkhoven, Agna Smisdom • In memoriam
Met zijn gezelschap Dar A Luz maakte Abdoh uitzinnige spektakels die zich aan een razend tempo ontwikkelden...Reza Abdoh en Dar A Luz hadden hun ankerplaats in New York, maar maakten steeds vaker de oversteek naar Europa...Het is echter onwaarschijnlijk dat Dar A Luz zal verderwerken zonder Reza Abdoh

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
De ijver om aan de traditionele waarden een nieuwe, eigentijdse vorm te geven, is alleszins verrijkender dan eclectisch hier en dar wat ideeën samen te rapen

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
dansorkesten die aan de basis lagen van de machtige Dar-es-Salaam-sound of de rapmuziek die momenteel onder de jongeren furore maakt, in het Zuiderpershuis geweerd worden

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
maar ook de Afghaanse crisis kunnen in termen van een perverse ideologische re-domesticatie beschreven worden: de vrije wereld, het dar-al-islaam (huis van de islam), het bloedbroederschap

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
de invloed van Dar-win, Freud, enzovoort). Wetenschap is in essentie het zoeken naar algemeenheden, met name naar die gegevens die in vele verschillende entiteiten dezelfde zijn, naar de gemene noemer


Development and design by LETTERWERK