Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


576 document(en) met "DOEN WAT ZE DENKEN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een repetitief beeldend muziektheater', noemen de Epigonen zich, waarmee ze herinneren aan Hauser Orkater zaliger, wat minder absurd, wat meer anarchistisch...komedies zijn medeburgers alleen maar wat amuseren door ze voor schut te zetten ; hij had evenwel nooit de bedoeling om maatschappelijk geëngageerd te schrijven...Misschien weet je nog wat beter smaakt, wat beter wast, wat beter leest

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Atonale muziek, een sober wit-plastieken decor, de onvermijdelijke neons, een onwennig gecrispeerd acteren - het waren de ingrediënten voor wat in 1982 als 'vernieuwing' opgeld maakte...Wat ik oorspronkelijk als modieus taxeerde, dien ik naderhand als een dramatisch correcte regie en scenografie te erkennen...En wat je al als gezonde basis hebt, ben je er in geen tijd kwijt'. Jungle Om zijn ongenoegen met het theater en alles wat er rond hing duidelijk te maken besluit Vankerkhove zelf

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Volgens Ruby Cohn (in Modern Shakespeare Offshoots, 1976) willen de bewerkers soms minder goede stukken verbeteren, vooral diegene waarvan ze vermoeden dat ze niet volledig van de hand van Shakespeare...Liefde speelt uiteraard een grote rol en de verwondering over de dingen die niet meer zijn wat ze schijnen...gebruik van de volledige ruimte toelaten, wat enigszins doet denken aan de set in Peter Brooks produktie van het stuk in 1968

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
AI te vaak deed ik bij vergissing wat je moest pijn doen, beledigde de man die jij beschermde, verwarde onverstandig wat jij wilde losmaken en voelde me altijd, op het ogenblik dat ik wilde naderen...Hebben deze zuilen gehoord wat ze zei ? Wat een rijk gaat voor mijn ogen open...Ik weet nauwelijks wat er gebeurd is. Als ze maar kwam

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Niet wat ze listig of hardleers langs de garderobe smokkelen, wat ze al vooraf verwachten, wat ze al waarderen en koesteren...Dat keilen ze niet zondermeer buiten, maar ze gaan wel af op openbaring, op schok en verrassing, op erkenning, op de botsing tussen wat ze zijn of hebben en wat ze op deze theaterplek op dit moment...Ze analyseert, haalt de systemen uit elkaar, zoekt de vormwil achter de mediumcode, confronteert wat gewild werd door de producenten met wat bereikt werd bij de toeschouwers

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hij verlangt van zijn schitterend acteursmateriaal conventionele prestaties en gunt Clever geen enkele gelegenheid om te tonen wat ze kan...Wat ze willen is twee man op kantoor, een schouwburg en/of een bestelwagen en zo weinig mogelijk gehannes rond het artistieke proces...Echte creativiteit is onder de poppenspelers nauwelijks te vinden en het zal niemand ontgaan dat ze alle moeite doen om dat te wijten aan een gebrek aan middelen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
NEEM DEZE BRIEF HIJ MOET AANKOMEN AL IS DAT HET LAATSTE WAT JE DOET DIT MOET JE VOOR ME DOEN was het laatste wat hij tegen mij heeft gezegd...En weet je wat ze wilden, Terug in de geborgenheid van de slavernij...Ze vragen zich niet af wat voor borsten ze heeft en of ze nog maagd is. Wat kan die mannen Parijs schelen, een verre steenwoestijn die korte tijd lang de metropool van hun hoop was

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Wenn man aber bla-bla spielt, ist es gar nicht mehr schwierig". Wat er ook van zij, er is een vernieuwde belangstelling waar te nemen: de filologen buigen zich diep over zijn teksten, wat jaarlijks...Er staat wat er staat en men leest wat er staat...Sasportas bijvoorbeeld heeft het moeilijk met Müllers zinnen : hij begrijpt ze niet, leest ze verkeerd, herpakt zich voortdurend

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Toch laat de werkwijze van de Nieuwe Scène het tegendeel vermoeden, zij impliceert de opvatting dat de Nieuwe Scène is wat ze was, ook zonder dezelfde mensen...Wat bijvoorbeeld met een uitspraak als 'wil je van de oorlog leven, moet je hem ook wat geven', waarmee men mij het ganse stuk door voortdurend om de oren slaat...Wat bedoelt de Nieuwe Scène met 'Moeder Courage is een anti-oorlogsstuk' ? Wat verwacht Medina van 'een collectief gemotiveerde theatermensen', zoals hij het zelf noemt

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Wat Arne Sierens maakt is Gents theater met een internationale manier van denken...Ik vroeg mij meer en meer af: wat kom ik hier doen...de opbouw doen we aan veldwerk: we gaan naar de doelgroep en zoeken rond de problemen waar ze mee bezig zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Dit maakte nochtans deel uit van het kansspel tussen kunstenaars en critici - ze reageren niet steeds zoals voorzien of gehoopt wordt...Maar kunstenaars, vooral zij die kunst en zaken doen gelijk stellen, zullen hun frustraties en die van hun volgelingen blijven uitbuiten en het vertikken om ze te genezen, want zo voorkomen ze de...eisen van een diepgaander onderzoek naar wat volgt op After Art

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Het gaat niet meteen, dus doen ze het maar niet...Hier wordt zoveel nagedacht over wat zou mogen en over wat het zou kunnen betekenen, dat wordt dan nog eens overwogen en in de groep besproken, en tegen de tijd dat ze het moeten doen, is het dood...Ze hebben dat omgeduid to een bevrijding van het zelf, wat geleid heeft tot de meest afschuwelijke excessen, tot quasi-Grotowskiaanse hysterie, Shakespeareteksten die men op de kop staand debiteerde

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik begin te horen wat ze niet zeggen en te zien wat ze niet doen...Dat is ongeveer wat ze er hier ook over doen...het met mij roerend eens dat wat ze doen enig is. En Otto and Benelli, het lopend tweemansorkest

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Mieke Verdin als Tom heeft heel wat tekst te verwerken, maar ze zegt alles op een toon alsof ze het nog eens goed moet nalezen...Men moet met de woorden wat doen...Nog doodmoe begint men na te denken over wat er de vorige avond is gebeurd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik begin te horen wat ze niet zeggen en te zien wat ze niet doen...Dat is ongeveer wat ze er hier ook over doen...het met mij roerend eens dat wat ze doen enig is. En Otto and Benelli, het lopend tweemansorkest

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Ik denk dat men rustig mag stellen dat de verloedering van een paar van onze grote gezelschappen te maken heeft met het feit dat ze zo goed als onafhankelijk functioneren van het aantal toeschouwers...En halvelings denken ze dat de criticus tegen de vrijheid van mening is, en tegen de autonomie van de kunst tegenover de overheid...En zelfs binnen het toneelmilieu twijfelt men soms aan de hanteerbaarheid van de norm 'kwaliteit' of, wat hetzelfde is, aan de deskundigheid en onpartijdigheid van gelijk wie in een 'kwaliteitsraad

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...Diezelfde onechtheid bepaalt ook het spel van de dichter: Marc Steemans geeft hier een uur lang een demonstratie van wat hij kan en van wat zijn manier van spelen bedreigt: alles is te beredeneerd...Dat ze met hun twaalven beter een popgroep dan een professioneel gezelschap zouden vormen - wat ik na Een hand in de sneeuw in een recensie schreef - is een boutade, maar deze opmerking is juist

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Maar hoe ze onder woorden brengen wat ze geleerd hebben, dat weet ik niet...De confrontatie met een voor ons relatief onbekende manier van denken over theater is heel vruchtbaar geweest, voor ons denken in elk geval...Moderne literatuur is modern omdat ze reflecteert op wat literatuur tot dan toe geweest is; en daarbij moet je natuurlijk wel de realiteit om je heen meenemen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
denken er niet aan hoe die dingen in mekaar zullen passen: we houden ze zo lang mogelijk gescheiden...Het heeft sommige mensen zeer erg gekwetst en ik kan niet doen alsof ze ongelijk hebben...Heel veel, maar ik probeer er zo weinig mogelijk aan te denken; tot net voor ze het stuk zullen zien

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het heeft sommige mensen zeer erg gekwetst en ik kan niet doen alsof ze ongelijk hebben...Maar hoe ze onder woorden brengen wat ze geleerd hebben, dat weet ik niet...Moderne literatuur is modern omdat ze reflecteert op wat literatuur tot dan toe geweest is; en daarbij moet je natuurlijk wel de realiteit om je heen meenemen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK