Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Christel Op"Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Hun zeer traditionele reacties op totaal achterhaalde aspecten van kindertheater (chaos in de zaal, onophoudelijk een massa kleuters op het podium roepen...) laten toe een serieus vraagteken te...Taptoe, dat zondag op het festival Rinkel Tinkel Tijdjes bracht). Het kindertheater is ambitieus en leent zich niet graag tot eindeloos gezeur om meer werkingsmiddelen, maar wanneer technische...Samen nog meer opgroeien dus..." Christel Op de Beeck (1) R. Ghesquire, Het historisch receptie-onderzoek van kinderliteratuur in Receptie-onderzoek

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
Secretariaat Hildegard De Vuyst Aan dit nummer werkten mee Mark Hermans, Tonny Holtrust, Geert Kimpen, Alex Mallems, Christel Op de Beeck, Monique Spithoven, Leen Thielemans, Michel Uytterhoeven...120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor...Actrice Dit seizoen viel zij op door haar vertolking van de rol van Martha in Who's afraid of Virginia Woolf

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Welk wereldbeeld, welk kader toont het theater, welke vooroordelen bevestigt het, waar gaat het tegen in? In een (niet-gepubliceerd) "minderheidsrapport" geeft Christel Op de Beeck (critica en...Op zijn manier was ook Stekelbees' Baron von Münchhausen -- de koning botst telkens op de "toneellijst" van de fantastische, straffe verhalen van zijn mythomane baron -- een illustratie van die...Waar een volwassen publiek op de meest uiteenlopende wijze -- juichend of scheldend -- kan reageren op theater, mag ook de diversiteit in reacties bij kinderen niet eenduidig geïnterpreteerd worden

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
lettend op het ritme van die groei, openheid verdedigen en geen elementen, hoe "vreemd" ook, uitsluiten...Projecttheater), Christel Op de Beeck (recensente voor jeugdtheater bij De Morgen), Rudi Van Vlaenderen (directeur Brussels Kamer Toneel), Walter Tillemans (directeur Nieuw-Ensemble-Raamtheater), Hilde Uitterlinden...Makers, organisatoren en recensenten van het kinder- en jeugdtheater gaven aan de VTI-Studiedienst de opdracht het cijfermateriaal uit dit eindverslag op een rij te zetten en constateerden dat deze

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
Bourdet Het Franse Théâtre de la Salamandre, op een boogscheut van Kortrijk, zoekt aansluiting bij het volkstheater...Maken de lakeien van de cultuurminister zich op die manier niet overbodig...Etcetera ruimt het glas, Het theaterleven is niet op markten te koop

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck, An-Marie Lambrechts • BEAT FÄH
Marie Lambrechts en Christel Op de Beeck spraken met Beat Fah...Als ik een intellectueel moeilijk gegeven moet beschrijven, moet ik dat terug op de begane grond plaatsen; ik moet een eenvoudig beeld vinden dat dat gegeven, dat voorval draagt...Christel Op de Beeck An-Marie Lambrechts

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Christel Op de Beeck legt de festivaltendensen bloot, die de vaak vastgeroeste discussies over kindertheater weer wat losweken...Ook zij balanceren op de smalle koord tussen voldoen aan de maatschappelijke eis van daadwerkelijk op zoek gaan naar liefde, i.p.v...Christel Op de Beeck

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Van bij het begin valt het op dat de levendigheid niet steunt op geschreeuw, maar op de vanzelfsprekendheid van een realistische typering: de huishoudster (Chris Lomme) is superieur aan de meid (Gerda...Christel Op de Beeck DE MOMPELAAR EN DE LIEFDE gezelschap; Speelteater; scenario; Pjeroo Roobjee; regie: Eva Bal; decor en kostuums: Andreï Ivaneanu; spelers; Jeanne Pennings, Vera...Het stuk eindigt op een punt waar het script zelf niet meer lijkt te weten of het een verhaal moet verder vertellen, dan wel die chaos constateren: op zich een interessant moment, maar het gaat

Nr. 25, Maart 1989 • Inhoudstafel
Aan dit nummer werkten mee Alexander Baervoets, Janny Donker, Thierry LewylHe, Waker Moens, Jan Lampo, Christel Op de Beeck, Geert Sels, Fred Six, Wim Van Gansbeke, Koen Van Muylem...Hij zet het liefst produkties op met een enorme bezetting, werkt in spectaculaire ruimtes, laat een stuk in vier Europese steden voorbereiden, trekt naar het buitenland voor een bedeltocht, en laat op...Gelijkblijvende behoefte daarbij is die plekken te vinden in het landschap waar het goed toeven is: welvingen, rimpels en plooien eerder dan de weidse vlakten; aandacht te hebben voor wat op dit

Nr. 34, Juni 1991 • Inhoudstafel
Typwerk Christel De Brandt Advertentiewerving An Van Den Broeck, Dienst Cultuur Promotie Naamsestraat 9-11, 1000 Brussel...135; te storten op KB-rekeningnummer 433-1069951-66 van Etcetera, abonnementendienst, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel; voor Nederland : AMRO-bank 47.29.50.312 Losse nummers kosten 250 Bf of fl...De kunstenaar op zoek naar de gemeenschap die hem ontbeert

Nr. 40, Februari 1993 • (advertentie)
Kortemark 3, 4; Oss 6; Cuijk 8; Etten-Leur 15; Roosendaal 7; Goes 20; Breda 21; Oosterhout 23; Helmond 24; Lokeren 25; Vorst 26; Eindhoven 27; Terneuzen 28; Bergen-op-Zoom 29; Waregem 30 info Theater...Antigone Pottelberg 40 Kortrijk Tel 056-22 68 70 -- Zo kan het doe k blijven opgaan -- - Zo verschijnt op een dag het - Want telkens wanneer iemand allerbeste op de planken...Zo komen elk jaar tientallen mil- -Zo fascineert op een dag kuituur joenen vrij voor een leven vol ver- het grote publiek

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De politieke wereld heeft zich toen eens te meer laten kennen als zeer compromisgevoelig en zich op de eerste plaats bekommerd om 'evenwicht in de belangen' en niet om de inhoud van het beleid...En eens te meer zal dit moeten gebeuren op basis van budgettaire beperkingen en niet op artistieke gronden...de loop van die jaren werd schoorvoetend financiële ruimte gecreëerd (en tot op de dag van vandaag blijft die bescheiden). Vlaanderen heeft een aantal danstalenten op wereldniveau

Nr. 72, Juni 2000 • Marleen Baeten • De spannende concentratie van meerstemmigheid
Sopraan Judith Vindevogel zingt de twaalf liederen, op de piano begeleid door Christel Kessels, terwijl illustrator Gerda Dendooven figuren op de wanden tovert met behulp van bloem op...Op die manier brengt ze letterlijk beweging in de ruimte, een dynamiek waar Judith Vindevogel graag op inspeelt door verschillende posities in te nemen in het spel van licht en schaduw (lichtontwerp...Net zoals bij het huis der verborgen muziekjes is de spanning tweeërlei: enerzijds is er de intense concentratie van de performers op hun werk en op elkaar en anderzijds is er de prikkelende wrijving

Nr. 76, Maart 2001 • Marc Holthof • Mentaal Muiswerk
Toen ik vijf jaar geleden de cineast interviewde naar aanleiding van een tentoonstelling die hij had in Gent, viel op dat zijn werk in 25 jaar niet veel veranderd was...de serie TV-Dante (1989) – een serie ‘glossen’ of commentaren op een klassieke tekst, zij het niet als nota’s bijgeschreven in de marge, zoals in middeleeuwse manuscripten de gewoonte was...Op dezelfde manier vormen de essays uit deze bundel een serie glossen op Greenaways film

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Dit illustreert Jans aan de hand van de kritiek van de Indische theatermaker en criticus Rustom Bharucha op de Mahabharata van Peter Brook...De Oosterse grondhouding kan de Westerse mens helpen om de meervoudigheid van het leven te vatten en om het in al zijn beperkingen als finaliteit op zich te aanvaarden...Het korte voorbeeld naar aanleiding van het werk van Jan Ritsema dat hij op het einde aanbrengt, slaagt er niet in dit recht te trekken

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
midden van het toneel open, ze zetten de stoelen op de speelvloer aan de kant, ruimen wat op en gaan daarna vooraan in de zaal zitten en kijken samen met het publiek tijdlang naar het lege toneel...Groepen plooien terug op een gesloten gemeenschapsgevoel, op een idee van identiteit, traditie en De gemeenschap wordt dan de markeringslijn, de grens tussen het eigene en het vreemde...Van den Berg laat haar drie acteurs en twee zangeressen (de klassiek geschoolde Judith Vindevogel en de Tuvaanse boventoonzangeres Sainkho Namtchylak) op het toneel in hun spel en zang op zoek gaan

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Ze wordt naakt op een verhoog centraal op de scène gelegd – een verhoog dat doorheen de voorstelling zowel als lijkbaar en als feestdis zal dienstdoen...Het is op dit moment dat de voorstelling van Lauwers op de meest beklijvende manier het theater als een rouwspel en dialoog met de doden weet te materialiseren...Lehmann wijst er terecht op dat deze verzelfstandiging ook de aandacht vestigt op de lichamelijkheid van de acteurs

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Corpus Op zoek naar een definitief oordeel over de persoonsomschrijving van Artaud, dacht ik via Google na te speuren welke termen op het web statistisch het overwicht hebben...Maar er is ook de speler Artaud daar op scène, al half in de sardonische demon Urdemalas opgegaan, die met zijn knallende zweep (annex zwiepende wandelstok) indruk maakte op regisseur Dullin, op de...Pitoëff vatte het idee op om de groep acteurs die het onderwerp (en tegelijk de uitvoerders) van het stuk vormden, via de lift op de scène te brengen


Development and design by LETTERWERK