Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Centraaleuropese School"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
door zijn ballet De Groene Tafel (1931); verliet Duitsland in 1934 met zijn groep en startte een nieuwe school in Dar-tington Hall, Engeland; keerde later naar Essen terug; controleerde samen met zijn...Martha Graham (1894) Amerikaanse danseres en choreografe ; leerlinge van de Denishawn school; stichtte een eigen school (1927) en een groep (1929); werkte een eigen techniek uit en creëerde...Lar Lubovitch (1943) leerling van de Juilliard school of Music, van José Limon en Anthony Tudor; danste met Butler, Tetley en het Harkness Ballet; begon als choreograaf in 1968 met eigen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
hetzelfde jaar stichtte ze haar school aan de Frank-rijlei te Antwerpen, waar ze nu nog werkt...Als je spreekt van een fout van de Centraaleuropese School, dan vergeet je de geschiedenis...Niet de Centraaleuropese School heeft een fout begaan; het is de geschiedenis die de zaken geremd heeft

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
De Centraaleuropese school, die van start ging bij Rudolf von Laban en Mary Wigman, was ook bekend...Daarnaast moet ook Karin Waehner worden vermeld, een Duitse danseres en choreografe, die in Berlijn studeerde bij Mary Wigman en zich in 1953 vestigde te Parijs waar ze een school opende...Wanneer Nikolais dan ook nog een nieuwe school en danscentrum oprichtte in Frankrijk en eveneens werd gevraagd een choreografie te creëren aan de Opéra, was het hek helemaal van de dam

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
wegwijs in de 'omgevallen centraaleuropese boekenkast'. Hertmans koppelt emotie immers niet los van eruditie...Want de wereld valt voor Herbeck niet zomaar te overzien met de talige ordening die ons op school wordt aangeleerd...Kaspar De lezer heeft al wel begrepen dat het werk van Stefan Hertmans een omgevallen (centraaleuropese) boekenkast is. 'Schon mit meinem ersten Satz bin ich in die Falie gegangen

Nr. 50, Juni 1995 • Marianne Van Kerkhoven, Agna Smisdom • In memoriam
de Vrije Academie, een privé-school in Antwerpen gesticht door o.a...1934 groeide uit haar school een dansgroep waarvoor zij diverse choreografieën ontwierp...Toen zij vorig jaar dan toch besliste haar pedagogische activiteiten stop te zetten, hing er aan de deur van haar privé-school een afscheidsgroet voor haar leerlingen; de laatste woorden op dat

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Die heeft in zijn muziek niet alleen de invloed ondergaan van de Weense School, ik bedoel dus de vernieuwing die gebracht werd door Arnold Schönberg, Anton von Webern en Alban Berg...uw stuk zien we de laatste resten van die Centraaleuropese beschaving instorten...De school van Bertolt Brecht bestaat eenvoudigweg niet voor mij

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Ze raakt er vertrouwd met de theorie 'pur sang'. Eens haar Folkwang-diploma op zak, richt Lea Daan al in 1931 haar eigen school op aan de Frankrijklei 107...De grote instituten zoals het Paleis voor Schone Kunsten verwelkomen liever erkende buitenlandse gezelschappen u.: de Centraaleuropese School (Ballets Jooss, Darja Colin, Harald Kreuzberg, Trudi...levensmodaliteiten derwijze te beïnvloeden dat de mens tot het volle bewustzijn komt van zijn aard als mensch en als persoon' (programmaboekje school 1939). Dit credo maakt duidelijk dat er een spanningslijn in het


Development and design by LETTERWERK