Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "Brusselse Munt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
munt, in '81 op het poppenfestival te Gent en op het Kaaitheaterfestival te Brussel) heeft men daar in Vlaanderen geen oren (ogen...Luk Van den Dries Opera van Frankfurt Die Soldaten De pers was unaniem: de opvoering van Die Soldaten door de opera van Frankfurt in de Munt was een gebeurtenis...Dit is bovendien het enige overzichtsartikel in dit themanummeren nergens komt dus de ontwikkeling in het Brusselse (creatief en receptief) (Munt, Kaaitheater, Beursschouwburg, HTP enz

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Ondanks deze eerste, schitterende beurt, heeft Sireuil volgend seizoen alvast geen opdracht in de Munt...project voor de verbouwing van het Brusselse KVS-garagetheater bekroond met een eerste prijs; het project was enigszins aangepast voor de wedstrijd die het ontwerp van een receptief theater als thema had

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
De Brusselse Munt wil door het creëren van nieuwe opera's het genre levend houden...Zo begint La Passion de Gilles, de opera die in opdracht van de Munt geschreven werd door componist Philippe Boesmans en librettist Pierre Mertens...De dramaturgen van de Munt moeten dringend de volgende nota aan de toekomstige Munt-regisseurs doen geworden: in de eerste tien volgende produkties mag er 1) geen meisje meer gebruikt worden dat als

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Deze paar notities moeten volstaan om duidelijk te maken dat met deze Nozze de intelligentie en de inventiviteit weer de scepter zwaaiden in de Munt...Ondertussen heb ik vernomen dat Achim Freyer aanvaard heeft om voor de Munt Verdi's Fallstaff te regisseren...Met de beloofde enscenering van Het Gemaskerde Bal door Hermann, zou de Munt ons op die manier eindelijk een moderne Verdi laten ontdekken

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Dat leest Johan Thiele-mans ook af aan Herrmanns enscenering van Don Giovanni bij de Munt...dat proces dat zich aan de Schaubühne afspeelt, en waarbij men een som opmaakt van een lange, intense theaterarbeid, is, zo lijkt me, ook de Brusselse produktie van Don Giovanni een vitaal onderdeel

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Twee Vlaams-Brusselse groepen, die extra steun en uitstraling konden gebruiken, gingen op de uitnodiging in: Het BKT met Quartett van Heiner Müller en het Brialmonttheater met Mercedes van Thomas...Woyzeck en La Nozze di Figaro in de Munt, zie Etcetera 7, p. 66 e.v

Nr. 10, April 1985 • Inhoudstafel
ISSN 0771-4807 11 7440 006 4 ETCETERA Jaargang 3, nummer 10, april 1985 IN DIT N U M M E R Muntdossier Mortier en de Munt, het heeft veel...Het is een serieuze vergissing: een miskenning van de Brusselse situatie en van zich doorzettend nieuw talent

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Het Munt-orkest heeft met deze uitvoering weer een reuze-stap gezet...diezelfde mededeling, verspreid bij de Brusselse voorstellingen, voegt Buyse daar lakoniek aan toe dat "zoiets kan gebeuren". Meer pertinent is hier de vraag of zoiets niet kon vermeden worden...Keerzijde daarvan is dan weer dat dit holderdebolder omgooien negatieve consequenties heeft: de Brusselse (aangepaste) versie steunt op een vondst die slechts in het eerste bedrijf echt werkt en die

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het gevolg hiervan is dat de Brusselse toeschouwer bladzijdes te horen krijgt, die op de platenversies niet voorkomen...de Munt zou dit een meer geconcentreerde en dus een grotere indruk maken...De Munt gaf aan Maurice Béjart de opdracht om dit werk als eindej aarsvertoning te monteren in het Koninklijk Circus

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Hugo Meert presteerde het om in zijn krant te melden dat "de succesrijke directeur van de Brusselse Muntschouwburg ontgoochelend demagogisch uit de hoek kwam...zonder ook maar met één woord over de Munt-subsidies te reppen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Senne Rouffaer werd bekroond voor zijn regie van Tsjechows Wilde Honing in de Brusselse KVS...Contes d'Hoffmann in de Munt) en de Hippoliet Van Peene -Virginie Miryprijs (nog eens 50000fr

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
En in de Munt gaat het er toch om (lees maar het prachtige boek Opera tot Theater Maken, het Team van Ge-rard Mortier in de Munt, verschenen bij Duculot) de opera als volwaardige gesprekspartner te...De Munt heeft zijn deuren dus geopend met een heel puike prestatie...Wie niet zou weten wat de kwaliteit van de Munt, de artistieke ernst van de Munt of de dramaturgische aanpak van de Munt zouden betekenen, kreeg er hier een zeer fraai voorbeeld van

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ik haal bij hem de eerste perskritieken over de voorstellingen van Rosas in BAM op, voor de Brusselse achterban...Amerikanen: met één taal, één munt, één president

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Bourdet, de meester, munt uit in het observeren van mensen: hij toont het publiek dat hij bekeken heeft...werelds muziekteater telt de Munt opnieuw mee...nemen in de Scala, de El Bardo, de Luna... Ook hij zelf bevestigde in een interview met Bert Van Kerkhoven in De Scène van april 1968, dat hij in die Brusselse periode "zijn stiel geleerd" had

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Het Koninklijk Deens Ballet bijvoorbeeld kwam in de Munt dansen voor een zo goed als lege zaal...Raadsel Waarom het Brusselse publiek nu wel positief reageerde op al wat Béjart bracht en minder op de grote en goede prestaties van andere gezelschappen, is voor mij nog steeds een raadsel...Andermaal is hier bewezen dat grote zaken in het theater maar mogelijk Tijdens de generale repetitie voor de laatste produktie van Maurice Huisman in de Munt, juni 1981

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
voor Schone Kunsten, De Munt, Kaaitheater of Vooruit...Wat in bepaalde Brusselse paleizen staat of de choreografen die bepaalde operadirecteurs hier in huis willen halen: dat gaat daar totaal tegenin...Het is juist dat het minder manifest nodig is omdat organisatoren als deSingel, Kaaitheater, De Munt in bepaald opzicht, Vooruit, Stuc, Nieuwpoorttheater en Limelight die verantwoordelijkheid nu

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
KAAITHEATER WORDT GESUBSIDIEERD DOOR HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, ADMINISTRATIE VOOR KUNST, DE NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR CULTUUR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE EN DE NATIONALE LOTERIJ...DE MUNT LA MONNAIE Directeur Gérard Mortier TANZTHEATER BOCHUM CALLAS Choreografie: Reinhild Hoffmann Muziek: opera-aria's gezongen door Maria Callas...Voorstellingen:: 27,28, 29, 30 december 1988 Plaatsbespreking in de Munt vanaf 26 november 1988 Plaatsbespreking Opera-Ballet In de Munt

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
gebeurd met Gerard Mortier (de Munt), Hugo de Greef (Kaaitheater), Paul De Grauwe (hoogleraar economie). Het moet nog meer gebeuren...De twee betrokken partijen, de Antwerpse KNS en de Brusselse KVS, hebben er blijkbaar geen probleem van gemaakt

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Woluwe Is één van de weinige culturele centra binnen de Brusselse gordel die i.s.m...Een typisch Brusselse school: er wordt in vier talen les gegeven...Tegelijk zorgde De Munt, met de introduktie van o.a

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
zijn oude stek -- dreigt de AB te doen overhellen naar meer 'populair vermaak', zoals de meeste officiële culturele centra in de Brusselse rand en elders...Dergelijke overwegingen spelen natuurlijk ook mee als je de specifieke Brusselse aspecten van de 'publiekscrisis' bekijkt...De anonimiteit van de Brusselse Vlaming -- de Beursschouwburg is een eiland tussen gorzelige dancings waar verbasterd Frans de hoofdtoon voert: een symbool haast voor een hopeloos gevecht om de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK