Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in oktober, januari, april en juli.

Voorpagina

Le Nozze di Figaro Mozart Foto J.P. Bauduin

Redactie

Pol Arias, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries Marianne Van Kerkhoven.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Secretariaat

Alex Mallems

Aan dit nummer werkten mee

Alex Mallems, Bart Patoor, Werner van de Mooter, Hedwig Verlinde.

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprint, Leuven

Zetwerk

Kritak, Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of fl. 30 (CJP 450 fr. of fl. 27); een tweejaarabonnement (8 nummers) kost 950 fr. of fl. 55; een groepsabonnement (4 nummers per abonnee, vanaf 25 abonnees) kost 450 fr. of fl. 27; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of fl, 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel.

ISSN 0771-4807 11 7440 006 4

ETCETERA

Jaargang 3, nummer 10, april 1985

IN DIT N U M M E R

Muntdossier

Mortier en de Munt, het heeft veel van een succes-story. Twee begrippen die in de cultuurbusiness staan voor succes en dynamisch management, in de operawereld voor de introductie van een nieuw model. Een gesprek met Gerard Mortier, een blik achter de 19de-eeuwse schermen, een bespreking van de laatste Mozart-produktie en voor de eerste keer een kleurenkatern. Pag. 4

Winteradvies

De winteroffensieven lossen mekaar af met hardnekkige regelmaat. De theaters verstoken hun karige werkingsgeld, het publiek blijft in groten getale thuis.

De overheid, altijd bij de pinken als het om bezuinigen gaat, ging wat poken in de zelfgenoegzame meligheid. Acht gezelschappen kregen tot vijftien januari de tijd zich te herpakken, anders doek erover. Maar het winteradvies was mild: verder uitstel, nieuwe kansen, promotie zelfs. Alleen het Brialmont ging voor de bijl. Het is een serieuze vergissing: een miskenning van de Brusselse situatie en van zich doorzettend nieuw talent.

De Mannen van den Dam zorgen bij deze kilte voor theatervuurwerk. Het Park is kluchtig en speels, raadselachtig, verschrikkelijk mooi en prachtig gespeeld. Een feestelijke anatomische les. Op de vooravond van zijn vertrek naar Nederland regisseert Sam Bogaerts wat wellicht de produktie van het jaar wordt. Schitterend! Jammer.

Botho Strauss

laat in zijn magnum opus Het Park de goden een vergeefse poging ondernemen om de mensheid opnieuw de goddelijke lust in te blazen. In zijn enscenering van Het Park bij de Mannen van den Dam blaast Sam Bogaerts mee, met hart en ziel. Pag. 26

Schrebers Moestuin

Daniel Paul Schreber dacht als vrouw door God uitverkoren te zijn een nieuw geslacht te baren. De beroemdste psychiatrische kluif werd door Lukas B. Suter in drama gezet en door Brialmont tot leven gewekt. Een introductie en de integrale tekst. Pag. 34

Joris Diels

neemt in de geschiedenis van het Vlaamse (en het Nederlandse) theater een prominente plaats in. Hij was o.a. directeur van de Antwerpse KNS, ook tijdens de oorlogsjaren, wat voor de nodige controverses zorgde. Een uitgebreid interview en getuigenissen van tijdgenoten. Pag. 54

Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij kritak Vesaliusstraat 1 B-3000 Leuven Tel 016/23 12 64

In dit nummer ook nog

Herexamens voor de Raad van Advies, pag. 2

Een zeldzame Marivaux in het NTG, pag. 28

Kaaitheater en verder, pag. 30

Hollywood in Chicago, pag. 52

Column van Jef De Roeck, pag. 60

De kroniek van het Vlaamse theaterleven, pag. 61

Redactie-adres ETCETERA Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 B-I000 Brussel Tel 02/512 14 13

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. no part of this publication may be reproduced in any form, without written permission from the publisher.


Development and design by LETTERWERK