Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Bread and Puppet Theater"Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Voor Tone is Welfare State de Europese Bread & Puppet...Vroegere stages van Siti Fauziah bij het Bread & Puppet Theatre en ontmoetingen met Maleise volkspoppen kunst vloeien sterker dan ooit samen...Het is de verbeelding van de wereld in een vuistvol theater

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Mijn politieke gevoeligheid is meer die van Bread and Puppet...Het verschil tussen Campesino en Bread & Puppet op Vlaams niveau...Ik kan die bom toch niet alleen dragen ?" Beweging Bread & Puppet is een groep die activistisch én diep religieus is. Is dat ook jouw ideaal van het theater

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Paul De Bruyne Theater Frederik Theater Frederik Mexico Pantomime Hing aan het optreden van Mime-theater Frederik geen kwalijk geurtje, 't ware beter hierover te...Nog enigszins vriendelijk zou je kunnen wijzen naar de witte-gezichten-mime van Marcel Mar-ceau, in de verte ook naar de ceremonies van Bread and Puppet en de spektakels van Tone Brulin...Le 140 doit au Living Théâtre une partie de sa vie et il ne faut pas moraliser cette évidence, c'est ainsi" (p.28); maar ook People Show, Bread and Puppet, Pip Simmons, Els Jog-lars, Teatro Campesino

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Amerika bezochten zij ook Peter Schumann en zijn Bread and Puppet Theater en het Free Southern Theater van John O'Neil...uniek in Vlaanderen: zij is het enige echt reizende gezelschap dat zijn eigen zaal altijd meevoert, zonder ergens nog een eigen theater te hebben...wil brengen "episch theater, verhalend theater, met de volkscultuur als communicatiemiddel". Zo met Brecht als met Fo wil de I.N.S

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Grotendeels blijft dat eenrichtingsverkeer: de Amerikaanse theater-markt reageert veel geslotener, zodat behalve enkele occasionele tournees, de Amerikanen het Europese theater alleen van de boekjes...begint het postmoderne theater te zweven: het wordt een louter zich afzetten tegen een voorbije en dode theatervorm in plaats van een authentiek reageren op een ideologisch klimaat Dat American...Een kijkboek dus, met daarin prentjes van The Living Theatre, The Open Theatre, The San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Performance Group, The Bread and Puppet Theater, Snake Theater

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de...hardnekkigste illusies van de talige mens en van het theater dat woorden en gebaren dingen in het leven roepen; zo moet het theater, net zoals de kritiek, 'verschillen leren onderscheiden om historisch- en...Een kijkboek dus, met daarin prentjes van The Living Theatre, The Open Theatre, The San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Performance Group, The Bread and Puppet Theater, Snake Theater

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Domien De Gruyter, directeur KNS, in interview met Alex Ros-seels, "Ik wil dat de dialoog mogelijk blijft" in Spectator, 16.7.83) "Al heel lang wilde ik stage lopen bij het Bread & Puppet...Van Japan, de Filippijnen en India tot Brazilië en Chili, van Zweden tot Zuid-Afrika heet dat allemaal 'theater', hoe uiteenlopend de sociale functie, de politieke betekenis, de culturele context van...Vast staat dat het theater in Cuba een springlevende beweging is, die dichter bij de gewone Cubaan staat dan het Nederlandse theater bij de doorsnee Nederlander

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
de jaren zestig, zo vertelt Boesmans, was hij dol op het theater van Brecht, van het Living Theatre, van Bread and Puppet...Men vraagt zich zelfs af welk soort theater deze mensen de laatste tijd zijn gaan bekijken

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Marc Grammens, de hoofdredacteur van De Nieuwe, mij vroeg om het theater in Brussel te volgen, omdat Carlos Tindemans, die toen in De Nieuwe over theater schreef, dat stilaan aan 't los gooien was...Berliner Ensemble, Piccolo Teatro met zijn Knecht van twee meesters (Goldoni), Teatro Campesino, Bread and Puppet..." Allemaal buitenlandse groepen... "In Vlaanderen vind ik Claus een...Die evolutie in de kritiek van de literatuur naar theater werd natuurlijk in de eerste plaats veroorzaakt door een gelijkaardige evolutie binnen het theater zelf Beantwoordt er dan aan elke stroming

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
van Ouno tot Terayama, van Bread and Puppet tot Bausch...mee in de internationale avant-garde met de grote namen Grotowski (The Constant Prince), Mnouchkine (La Cuisine), Living Theatre (Antigone), Barba (Ferai), Bread and Puppet (The Cry of the People for Meat...Kan de zomerse festijnattractie het theater-feest adopteren

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Ik had stage willen lopen bij het Bread and Puppet...deze voorstelling gaat het over het romantische theater, iets wat b.v...Bij Proloog is dat falikant afgelopen, maar dat kan niet betekenen dat politiek theater dat ook goed theater is onmogelijk zou zijn

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Living Théâtre, Bread and Puppet, Grotowski, Ronconi, Mnouchkine, het Open Théâtre, Bob Wilson, Peter Stein of Patrice Chéreau...Deze revolutie werd gekenmerkt door een verlangen naar de terugkeer naar de oorsprong van het theater, of die nu historisch is - het theater als ritueel - dan wel structureel - het theater als tekst...navolging van het Berliner Ensemble en de theorieën van Brecht brengt het regie-werk binnen het Parvis een kritisch theater tot stand rond wat men de twee gezichten van het theater kan noemen

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Wilsons werk is, naast de politieke inhoud, óók een theater over theater, een beeldend theater over beeldend theater...Fred Delfgaauw van Studio Peer en Neville Tranter van het Stuffed Puppet Theatre combineren poppenspel en acteren: zij maken theater met poppen, en breiden met hun voorstellingen hun publieksgroep...Daarnaast: Jozef van den Berg (nu Theater Jozef van den Berg genoemd) en Stuffed Puppet Theatre

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Beheersing & montage Het zogeheten 'montage-theater' (soms ook wel 'simultaan-theater' genoemd, door de ambitie om diverse gebeurtenissen gelijktijdig te laten plaatsvinden, binnen één keten...Theatre, Bread & Puppet Theatre, jaren zestig), in aanzet steeds sterk verbonden geweest met vaak expliciet politieke statements, soms van een gewild naïef karakter...Troilus en Cressida, Globe / Nederlands Theater Instituut Bij het 'montage-theater' van Gerardjan Rijnders ligt dat anders

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
met een hele mooie voorstelling van het Bread and Puppet Theatre die ik gezien had op Jack Langs festival in Nancy - nog zo'n initiatief dat uit het studententheater is voortgekomen...Hij was zelf zeer betrokken bij het theater en was medeoprichter van Theater 61 in Vilvoorde, waar men de namen terugvindt van Bert Verminnen, Charles Cornette, François Beukelaers...Als ik nu naar de uitzendingen van vroeger terugkijk, stel ik met schrik vast dat onze zendtijd steeds beperkter geworden is, terwijl de brtn in het verleden het theater gevolgd heeft op een manier

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
Veelal zijn het mensen die niet uit het theater komen, maar uit een artistieke schemerzone; meestal vinden we ze 'heel vroeg op hun weg', alhoewel we ook over de grenzen van generaties heen werken...Gezelschappen als Bread and Puppet Theater of Teatro Campesino speelden in Nancy...Er werd theater getoond dat, zo schreef men, in België nog niet te zien was of waarvan wij alleen slechte voorbeelden kenden

Nr. 74, December 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Theater verandert in je geheugen, dat is...
van Socrates/Julien Schoenaerts op zijn verdict als de beeldende kracht van het Bread and Puppet Theater of de voorstellingen van Jan Decorte: 'Voorstellingen waar ik geen raad mee wist...Door de hoeveelheid werk die er in het ro theater geproduceerd wordt, blijft er mij nog weinig tijd om andere dingen te gaan bekijken...Je komt daar binnen, wordt gecontroleerd door metaaldetectoren en vraagt je meteen af: wat zit ik hier te doen, wat heeft dit nog met theater te maken

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Etcetera: Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, het Bread and Puppet Theatre, het Living Theatre van Julian Beck en Judith Malina waren ondertussen ook in Brussel gepasseerd... Beukelaers: Zeer...Ik was naar Brussel gekomen omdat ik het 'normale' theater, dat ondertussen synoniem geworden was van 'dode' theater, wel bekeken had...Ik word zo moe van al die trucs met belichting en glijdende decorelementjes en flashy kostuums waar zoveel theater nog op drijft en ik ben blij als ik vier goede acteurs een goede tekst op een goede

Nr. 88, September 2003 • Annie Declerck • In memoriam Joseph Chaikin (1935-2003)
Hij begint rechtstreeks naar het publiek toe te spelen en trekt in zijn bedenkingen over acteren het psychologisch theater en de Strasbergmethode in twijfel: theater mag geen individuele introspectie...1963 verzamelt Chaikin, op dat moment nog acteur bij The Living Theater, rond zich een aantal acteurs en schrijvers die misnoegd zijn over de gang van zaken in het gevestigde theater...Hij bewondert bijvoorbeeld het werk van Peter Schumann met Bread and Puppet of van Teatro Campesino, wanneer die voor arbeiders spelen

Nr. 107, Juni 2007 • Karel Vanhaesebrouck • De periferie in kaart gebracht
Van cruciaal belang voor het élan van het militante theater was de passage van het Berliner Ensemble in Parijs in 1954 met Moeder Courage...Niettemin wijst hij er met klem op dat de kennismaking met Brecht – hoe snel zijn ideeën ook geincorporeerd werden in de burgerlijke codes van het Franse theater – van fundamenteel belang is geweest...diezelfde periode deed het Bread and Puppet Theater Parijs aan met Fire en schreven André Benedetto en Armand Gatti respectievelijk Napalm (1967) en V comme Vietnam (1967). De artistieke contestatie


Development and design by LETTERWERK