Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Bij Grotowski" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Toch is men bij onze A-gezelschappen ook dit keer van plan alles bij het oude te laten...Grotowski, Teirlinck) als essentie van het theater omdat het gesloten wereldbeeld, dat elke ritus ondersteunt, verdwenen is. De klemtoon ligt op de uitbouw van het technische apparaat van de acteur...Bij De Tijd is de prefiguratie van de nieuwe waarden aanwezig bij de Pan-supporters en de zigeuners

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Jack Lang was er al in 1963 bij om een festival in Nancy op te zetten, aanvankelijk van universitair theater (Peymann was onder de geïnviteerden; Grotowski, nog volslagen onbekend, stond er al in 1964...De toerist-toeschouwer krijgt het gevoel van een overdonderende veelheid, van een niet bij te houden diversiteit; zijn theatrale nieuwsgierigheid krijgt eventjes universele dimensies: Nancy wordt één...Bij de editie '88 met nog slechts drie produkties, worden de verwijten harde beschuldigingen: "Overmacht blokkeert de artistieke motor van dit eens zo gezaghebbende festival

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Zij heeft bij Grotowski gewerkt en bij Barba...haar van de hond (1982) bij het RVT en Chateau Migraine (naar de in 1987 verschenen gelijknamige novelle) bij het tweede Arca-circuit...Deze verschuivingen zijn bij uitstek textuele verschuivingen, netwerken van betekenis die pas tot hun recht komen bij een herhaalde lectuur

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Milaan klopten we systematisch aan bij alle kleine theatergroepen, bij alle theatercritici...Ze hadden de methode van Grotowski grondig onder de knie, dank zij de lessen van Cieslak...Ze werkte dus van bij het begin mee

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Bij hem staan cultuur en literatuur voorop...Het Théâtre Laboratoire Vicinal van Flamand en Baal (Vlamingen vertellen er graag bij dat Brulin en Marijnen er werkten) was de voorloper van een zich snel ontwikkelend lichamelijk theater...Etrange Mister Knight' (La Mandragore) La Chute' (TNB) - Foto D. Pierre 'Cerceau' (Rideau de Bruxelles) - Foto D. Pierre conventionaliteit, en te doen aansluiten bij wat er

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Er moet dus eindeloos worden doorgezaagd over dingen die iedereen zogenaamd vergeten is. Dat is ook zo bij Thomas Bernhard, maar pas bij Heldenplatz, waarin hij een joodse familie opvoert die 'fout...omschakelen, van de 'primal scream' naar de lach, die bij Grotowski ook nog terugkeert...Dan kun je makkelijk zeggen dat de beeldende kunst marginaal is. omdat die zich inderdaad enkel nog bij de geldmacht bevindt, maar niet bij de bevolking

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Voor mij is het gewoon de aard van het beestje, bij de interessante gezelschappen gepaard aan de absolute wil om goed theater te maken...Het Nederlandse toneel: of ze houden bij het geeuwen de hand voor de mond, of ze schijten op tafel...Als bij Decorte de oude Lear in een hoek van de scène gaat staan pissen, is daar niets anders mee aan de hand dan een oude man, die al eens vaker moet, zeker als het koud stormweer is en hij al meer

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Ik ervaar het als volgt : bij de hedendaagse muziek bestaat er een stuk utopie, zowel op het gebied van het instrument als op het gebied van de vertolking...Zo schreef ik een artikel voor het programmaboek van Don Carlo, was ik betrokken bij de opvoering van La Passion de Gilles van Philippe Boesmans, speelde ik clavecimbel bij de Orfeo van Herrmann...repertoire uit en de opera in. Dat is momenteel hun belangrijkste probleem, want ze hebben een techniek die beter past bij salonmuziek dan bij barokopera die thans wordt opgevoerd in een zaal met duizend

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Die van Brecht, Grotowski en, helaas, ook van mij... Toen ik begon had ik niets over het theater gelezen en er heel weinig over geschreven...Wat mij betreft is het duidelijk dat bij mijn eerste regie al mijn paarden zijn vertrokken, aangezien ik van meet af aan experimenteel theater heb gebracht

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Bij het lezen van die twee nummers valt op dat het hedendaags theater leeft van de spanningsrelatie tussen het tot stand komen van een persoonlijk traject en het verlangen naar een georganiseerde...Koniec (Groupov) - Foto Lou Hérion Al vindt het testamentaire theater vooral bij Kantor zijn meeste kundige toepassing, toch beperkt het zich niet tot Het theater van de dood...Hier vinden we geen globaal kritisch onderzoek terug dat een dominerende stroming bij deze nieuwe generatie zou willen vastleggen

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
de literatuur over Brulin wordt nogal eens, ook door de man zelf, uitgepakt met het feit dat hij internationale theaterpedagogen in Vlaanderen heeft geïntroduceerd: Craig, Artaud, Grotowski...Wie, met enig gevoel voor bühne-architectuur, raakt niet op dreef bij de ruimte aanwijzingen in bijvoorbeeld Schimmen (1953): "de zee de dijk de verwoeste stad de telefoon de rode lantaarn de...Brulin heeft zich leren neerleggen bij de almacht van de moderne regisseur, die, per definitie, dergelijke aanwijzingen naast zich neerlegt

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Zo stel ik me bij Thyestes de vraag waarom Dora van der Groen dit gruwelverhaal op de planken wilde brengen...Bij zijn eerste verschijnen uit hij zijn verontwaardiging en levert hij in een paar sterke replieken het bewijs dat god niet bestaat...Zo toont Dora Van der Groen ons achteraf wat er in de jaren tachtig bij zo velen aan de hand is geweest

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Geen literaire basistekst dus zoals die van Wispianski bij Grotowski, of zoals bij Kantor toen hij De waterhoen of De schoenmakers van Witkiewicz op de planken bracht...Aan de reisroute van het Théâtre Laboratoire Vicinal kwam een einde toen het zijn publiek had gevonden en op die manier opnieuw aansloot bij de aanvankelijke openbaring die Frédéric Baal kreeg bij het...Maar het Théâtre du Parvis heeft meer dan één pijl op zijn boog en de projecten vallen min of meer samen met de problemen van de gemeente, hoewel de mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn niet

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
de scène, om met Patrice Pavis te spreken, de laatste wijkplaats, het oord bij uitstek voor een ontmoeting met het andere, het vreemde, precies omdat ze nog iets van haar oude sacrale functie als...De geschiedenis van de moderne theatervernieuwing van Meyerhold over Brecht en Artaud tot Grotowski, The Living Theatre, Barba, Mnouchkine en Brook kan beschreven worden als een lange reeks van...Regisseurs trokken met hun acteurs naar het buitenland om bij de vreemde culturen in de leer te gaan: Eugenio Barba ging met zijn troep spelen bij de Yanomani-indianen in Venezuela; Peter Brook trok

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Met alle gevolgen vandien: de mens is bij hem het veranderlijke wezen bij uitstek, een schepsel dat principieel onvoltooid van aard blijft; dat om zichzelf te begrijpen zichzelf voortdurend moet...Verwondering (1962). Voor een publiek was het dus nogal verwarrend om vast te stellen dat die auteur van bij ons, die zo goed de Vlaamse mens Suiker, Zuidelijk Toneel i.s.m...Deze politieke tragedies spelen in 1994 (en ik reken Werner Schwab hier duidelijk bij) hebben een andere draagwijdte dan het politiek theater anno '68, het zijn statements over de cynische mens die de

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
bij De Tijd (Hypochonders), bij het NTG (in Onder de Torens, als invaller) en voor Arca (Congres). Een overzicht van zijn carrière is niet volledig zonder er op te wijzen welk een grote rol...Toen hij kansen kreeg bij het Nederlands Kamertoneel raakte ik mijn rechterhand kwijt...Hij speelde bij voorkeur in de hoek van een café (één keer zelfs in een winkelvitrine omdat daar een verhoog stond), met een tafel en twee stoelen die hij ter plekke aantrof en in een ad hoc

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
Evenals bij Maquette zijn de aanwezigheid en de handeling op het toneel geen garantie dat 'het' gebeurt...De pantomime-invloeden van het Hoste-Sabbattinitheater, de introductie van Decroux en Grotowski door Herman Verbeeck, Lecoq door Luc De Smet...Nog vele andere namen en 40 jaar Vlaamse mimegeschiedenis om uit te komen bij dit festival

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Maar al bij het zien van onze voeten onder het gordijn van het kleedkamertje, begon die man heel hard te schreeuwen dat het zo absoluut niet ging en dat hij weg zou gaan en dat wij eerst maar eens...Want daarbinnen ging de roep dat dat ceremoniële toneel dat bij elkaar was bedacht vanuit Oost en West, vanuit Japan en India geïmporteerd, vanuit alle hoeken en gaten, vanuit alle boeken geciteerd...Iedereen had bij de eerste repetitie het stuk gelezen, kende bij wijze van spreken de context uit z'n hoofd

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
met de realiteit van de toeschouwer en de repetitieruimte (Repetitie/1 1992). Samen met de bundeling Accidenten/1, roept deze ervaring bij artistiek leider en acteurs meer vragen op dan ze antwoorden...die emotionaliteit bleek hoe dicht mensen wel bij mekaar wilden staan maar niet durfden...Zo dicht mogelijk bij de waarheid staan, de verkondiger van de boodschap dienen

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Gesprek met leden van de vier Raden van Advies; Theo Van Rompay en Stef Ampe nr 53 p 19 Boeken Addenda/Bij Samuel Beckett, E.M...Katie, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Frans, Eddy, nr 53 p 19 Gaudreau, Lynda, nr 53 p 40 Gramser, Waas, nr 50 p 14, nr 51 p 41 Grotowski, Jerzy, nr 51 p 36 Halasz, Peter, nr 49 p 18 Hoghe, Raimund, nr 53 p 38 Hubay...State of the union bij de opening van het Theaterfestival 1995, nr 52 p 2 Van den Dries, Luk, Redactioneel ter gelegenheid van Etcetera nr 50, nr 50 p 2 Van Imschoot, Myriam, Hoge


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK