Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


194 document(en) met "Betekenissen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Concreet zal gestreefd worden naar een naar vorm en inhoud ongewoon theater, dat niet stijl-gebonden is en evenmin aan ideologische betekenissen vastzit

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Bij Pina Bausch is elke scène een bundeling van zich aanvullende of zichzelf tegensprekende betekenissen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ook hier wordt een subtiel spel met betekenissen gespeeld...Dit is mogelijk omdat Herrmann een object wil samenstellen dat een veelheid aan betekenissen uitstraalt

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Julien Schoenaerts en Jo Demeyere laten zich niet in de boot nemen voor iets wat niet door en door theatraal is. Verder is het wel duidelijk geworden dat de "nonsens" nooit zoveel betekenissen heeft...betekenissen, want de verbluffendste beelden verwijzen naar vroegere produkties

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De handelingen, de gebaren van de acteurs zijn dus zeker geen pantomime (in de zin van: het in bewegingen omzetten van betekenissen, het verwijzen naar taal). Al kijkende moet de toeschouwer zich

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Karikatuur Bovendien moet het parodiëren zelf onderzocht worden: gaat het om een zuiver onderhoudende maar vindingrijke voorstelling, of om onderliggende betekenissen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Dit is acteren op zijn smalst, de cultus van de oppervlakkigheid als subversie van de klassieke betekenissen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Zijn schriftuur is weerbarstig, soms opzettelijk grammaticaal onjuist of vaag om nieuwe betekenissen te bevrijden zoals in Shakespeares Sonnetten

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Elke gelijkenis... Ik weet niet of het nodig is - zoals bij muziek trouwens - om achter bewegingen naar betekenissen te zoeken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Elke gelijkenis... Ik weet niet of het nodig is - zoals bij muziek trouwens - om achter bewegingen naar betekenissen te zoeken...Zijn schriftuur is weerbarstig, soms opzettelijk grammaticaal onjuist of vaag om nieuwe betekenissen te bevrijden zoals in Shakespeares Sonnetten

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Daar in deze mise-en-scène alles van betekenissen wordt voorzien, staat die spiegel er niet als decoratief element...voor haar akoestische kwaliteiten, maar wegens de associatieve betekenissen die de naam ervan opriep...Een tweederangs-Huis clos (of een Kaspar-pastiche) in revue-stijl die alle mogelijke interessante betekenissen meteen wegmaaide

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Hij blijft zoeken naar nieuwe vormen, nieuwe betekenissen vanuit een steeds veranderend, persoonlijk wereldbeeld

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Ingewikkelde betekenissen en duiding worden vermeden, bestaande danstradities spelen geen noemenswaardige rol

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Ik voel meer voor de theatertaal van Ciel Noir: ze beweegt wel binnen bepaalde theaterconventies, maar springt daar creatief mee om, werkt met betekenissen die leesbaar zijn...En is te veel op eenduidige betekenissen gebouwd, ondanks het feit dat er tijdens dit spektakel weinig wordt gesproken...Er zal gestreefd worden naar een naar vorm en inhoud ongewoon theater, dat niet stijlgebonden is en evenmin aan ideologische betekenissen vastzit

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
die zin dat ze mij dwingen als regisseur om een zin te interpreteren, terwijl ik het liefst iedere zin zoveel mogelijk betekenissen zou geven, en de toeschouwer laten kiezen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
betekenissen: als stoplap, 'kennen', 'weten'. De kennis die de sprekers zich voorhouden is evident ontleend, uit de zoveelste hand

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Om de betekenissen van bepaalde scènes en de interferentie tussen enkele scenische beelden te onderzoeken, ontwierp elke deelnemer, op basis van een keuze uit het werkmateriaal, een eigen voorstelling

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Woorden hebben vaak meerdere betekenissen, de taal bezit een grote autonomie waardoor alles kan, alles mag

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
Minder lineair dan Fase en Rosas danst Rosas draagt Elena's Aria heel wat onzekerheid, in de beide betekenissen van het woord, in zich

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Hier onthult zich een zelfconstitutieve structuur van waar het in het theater om gaat: lichamelijke inspanning, het bedenken en uittesten van houdingen en standen, projectie van betekenissen die


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK