Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Beeldende Kunsten Amsterdam" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Teaterbulletin, april-mei 1984, p. 97) "Ik denk dat het toneel zich van alle kunsten het minst radikaal heeft ontwikkeld...Uit de inleiding: "Het zal iedereen opgevallen zijn dat de laatste jaren in de beeldende kunsten een opvallende activiteit te bespeuren is van aan het theater verwante produk-ties, en omgekeerd...Tekstboekjes van Baal (18 in totaal) zijn verkrijgbaar bij Toneelgroep Baal, Frascati, Nes 63, 1012 KD Amsterdam, 7,50 fl

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Met vrienden schuimden we tijdens het week-end de Brusselse theaters af, het Paleis voor Schone Kunsten, de KVS, de Beursschouwburg toen Dries Wieme daar nog directeur was, het Théâtre de Poche...Anderzijds zou er totaal anders moeten gedacht worden over het samenwerkingsverband tussen de zakenwereld en die van de kunsten...Daarom zit ik te denken aan een tweejaarlijks feestelijk gebeuren in Brussel waarbij de basiscomponenten van de verschillende kunsten samen aanwezig zijn, beeldende kunst, film, video, dans, theater

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Tijdens zijn neerslachtige bespiegelingen leert hij ene Boorman kennen, een geharde zakenman en directeur van het Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en...Uitgegeven door ICA London, distributie door Ideabooks Amsterdam...het verslag wijst de jury op de multi-sectoriële aanpak van Thielemans die zowel vertrouwd is met theater, opera en dans als met architectuur, design, beeldende kunst en niet het minst met literatuur

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Aan de top van de RVK staat de Kernraad (10 leden). Daaronder ressorteren zes Afdelingen: Amateuristische Kunstbeoefening/Kunstzinnige Vorming (7 leden), Beeldende Kunsten en Bouwkunst (14), Film...de Werkgroep Toneel vinden we onder meer Carel Alons (Rotterdamse Schouwburg), Ruud Backx (Art en Pro), Cas Enklaar (Toneelgroep Amsterdam), Jan Joris Lamers (Maatschappij Discordia) en Hans Croiset...kunnen hopen dat leden van de huidige RAT kordater zijn dan hun voorgangers en zich offensief opstellen vanuit een integere bekommernis om de kunsten

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Zijn het de marktmechanismen van de beeldende kunst die hem deze enscenering ingefluisterd hebben en die hem aandacht garanderen voor het komende werk in operaland ? Is het een ei dat hij echt kwijt...beeldende kunsten binnen het theater, het zijn thema's die ondertussen ingeburgerd zijn als we het hebben over hedendaagse vormen van podiumkunst...Een essentieel probleem als we het over die relatie plastische kunsten - theater hebben is dat we meestal enkel geconfronteerd worden met het concrete eindresultaat op de scène, zijnde de voorstelling

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
De foyer herbergt steevast werk van jonge beeldende kunstenaars...Toen werd ter gelegenheid van 100 jaar KVS door de Beursschouwburg, het Kunsten Cultuurverbond en de Workshop de handen in elkaar geslagen om naast de officiële viering het 'andere' theater in een...Daarnaast is er ook nog de artistieke samenwerking met Shaffytheater in Amsterdam en het Hebbeltheater in Berlijn welke zich stilaan profileert

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Dus zo goed als niets over video, beeldende kunst, en slechts een beetje over nieuwe muziek...Deze verzameling interviews is een uitgave van Theaterpublikaties vzw, An-spachlaan 141-143, 1000 Brussel en het Nederlands Instituut voor de Dans, Herengracht 174, 1016 BR Amsterdam...Als de schouwburgen bij Toneelgroep Amsterdam hadden moeten kiezen tussen Vrijdag van Hugo Claus en Lulu, hadden ze allemaal voor Vrijdag gekozen - bekendere namen

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Omdat we niet de hele bevolking naar de 'schone kunsten' kunnen slepen, zetten we onze schaarse middelen aan centen en personeel in om dat (beperkte) deel van het publiek te bereiken waarvan...Roland Barthes wordt door Paul Demets in zijn essay Ogen in het achterhoofd, over jongeren en beeldende kunst geciteerd: 'Barthes deelt daarom het publiek op in vijf categorieën van "subjecten". Het...Een keuze uit zijn artikelen, geselecteerd door Judith Herzberg, Gerrit Korthals Altes, Michael Matthews en Jan Ritsema, uitgegeven door International Film & Theatre Books, Amsterdam, 1994

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Veel van die namen, die theater én beeldende kunsten willen combineren, vinden we ook terug in de derde traditie, nl...Deze druk laat het beeld, het beeldende primeren op het theateraspect...Een uitgave van het Theater Instituut Nederland, Amsterdam 1994 Hanny Alkema, Hinderik, of de schoonheid van roest en plexiglas

Nr. 53, December 1995 • Robert Steijn • Bezinning bij de status quo
Niet dat de dansvoorstellingen van de jongere generatie geen indruk op me maakten, maar ze gaven me geenszins het gevoel dat ik iets zag dat een nieuwe impuls voor de kunsten zou kunnen betekenen...De actie lijkt elders, misschien wel in de beeldende kunst, op het moment...Onlangs vierde het Stedelijk Museum in Amsterdam namelijk haar eeuwfeest met Wild Walls, een tentoonstelling over de huidige stand van zaken binnen de jongste generatie beeldende kunstenaars

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
navolging van psychoanalysten als Freud en Jung gaan de kunsten de menselijke psyche verkennen...De grote instituten zoals het Paleis voor Schone Kunsten verwelkomen liever erkende buitenlandse gezelschappen u.: de Centraaleuropese School (Ballets Jooss, Darja Colin, Harald Kreuzberg, Trudi...1940). Een vaststaand feit is evenwel de werkkracht van Lea Daan om haar ideëen te realiseren en het belang dat zij vanuit haar kennis van de beeldende kunsten aan decor en kostuums hecht

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Het decreet bevat weliswaar een aantal uitzonderingsbepalingen voor de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst, muziek en dramatische kunst...Bij deze laatste wringt het schoentje: aangezien deze vertegenwoordiging geldt voor het ganse departement komt de inspraak van de sectie dramatische kunsten vaak in de verdringing...Amsterdam vermeldenswaard

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
De piste is rond, omdat dat praktisch gezien het meest geschikte podium is om op en met paarden kunsten te maken...Het Catalaanse Semola biedt acrobatische kunsten, vergroot natuurlijke decorelementen (wa- ter, aarde, lucht en heel veel vuur...het circustheater worden acrobatie, muziek, theater, dans, beeldende kunst vermengd tot één geheel, een mengvorm van verschillende kunstdisciplines rond het menselijk lichaam, dat 'onze materie, ons

Nr. 61, Januari 1997 • Personalia
Ze schrijft over beeldende kunst en dans...Ze is als docent verbonden aan de Hogeschool voor Kunsten te Arnhem...Bever: Cultureel Centrum, Gemeenteplein Tielt: Theater Malpertuis, Sint Michielsstraat 5 Tongeren: De Velinx, Dijk 111 Nederland Amsterdam: Theater Instituut Nederland, Herengracht 168

Nr. 64, Juni 1998 • Personalia
Maaike Bleeker is dramaturge bij theatergroep Het Oranjehotel en is verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) waar ze onderzoek doet naar het lichaam in en bij hedendaags theater...Hans Op De Beeck is als beeldend kunstenaar werkzaam aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam...Bever: Cultureel Centrum, Gemeenteplein Tielt: Theater Malpertuis, Sint Michielsstraat 5 Tongeren: DeVelinx, Dijk 111 Nederland Amsterdam: Theater Instituut Nederland, Herengracht 168

Nr. 71, Maart 2000 • Personalia
Martin Nachbar studeerde dans en performance in Amsterdam en New York...Frank Vande Veire is filosoof en doceert aan de Voortgezette Kunstopleiding van de Academie van Beeldende Kunsten van Rotterdam...Beatrijs; Roeselare: Hernieuwen; Sint-Niklaas: 't Oneindige Verhaal; Tienen: Plato; Turnhout: Taxandria; Amsterdam: Athenaeum; International Theatre & Film Bookshop: Theater Instituut Nederland

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
AARICH JESPERS DISCIPLINE: beeldende kunst LEEFTIJD: 28 NATIONALITEIT: Belg OPMERKINGEN: afgestuurd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK, Gent), afdeling 3D-Multimedia; lid...niet-commerciële galeries zoals de Vereniging (Gent), het NICC (Antwerpen) en Galerie W 139 (Amsterdam). Hij is één van de vier kunstenaars die Victoria uitnodigde om de komende vier jaar een 'Traject...Indien Galerie W139 (Amsterdam) me niet gevraagd had om een werk te presenteren, zou ik nu geen werk gemaakt hebben van die omvang

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Maar laten we eerlijk zijn, genoemde noties zijn in andere kunstenbeeldende kunst, muziek, dans of literatuur – al jaren gethematiseerd...Theater heeft, meer nog dan andere kunsten, af te rekenen met verwachtingspatronen omdat de consumptie onmiddellijk geschiedt...Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992, p. 213

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
tot postmoderne dans - 'het eerste ballet waarin de dansers eigentijdse kleding droegen en aan (tennis)sport ontleende bewegingen uitvoerden'). Ik noteer alvast dat in de beeldende kunst de...Postmoderniteit, dat is (onder meer) de veralgemening van de spektakelformule binnen de sfeer van de kunsten, dus het opgeven van het modernistische geloof dat de kunsten bevrijden en emanciperen...Neen, dan was de overzichtstentoonstelling van het werk van Marcel Broodthaers in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten véél actueler

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
de beeldende kunsten is gebeurd...De proactieve opstelling van de beoordelingscommissie beeldende kunsten resulteerde met name in een nieuw overkoepelend reglement dat het statuut van een predecre- tale regeling heeft...De Beweeging is nog maar pas aan een nieuw leven begonnen: medeoprichter Herbert Reymer maakte plaats voor Barbara Van Lindt (voorheen Gasthuis Amsterdam). Hoe kan de (toekomstige) werking van beide


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK