Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


311 document(en) met "Bedoeling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Bedoeling is het accent te leggen op de afwikkeling van dit drama, de gevolgen van het roekeloze koningsleven te analyseren, terwijl Sophocles de nadruk legde op het getormenteerde verleden en op de sereniteit die...komedies zijn medeburgers alleen maar wat amuseren door ze voor schut te zetten ; hij had evenwel nooit de bedoeling om maatschappelijk geëngageerd te schrijven...Strauss' hoofdbekommernis bij zijn bewerking was: het aandikken van het realisme en het accentueren van de psychologische verhoudingen binnen die groep; de bedoeling daarvan formuleert Strauss als

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
De auteurs zijn duidelijk flaminganten, maar het is niet de bedoeling de activisten en hun pogingen de Duitsers te gebruiken bij de ontvoogding van Vlaanderen te bewieroken

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Het mag dan nog volgens Northrop Frye de bedoeling zijn van de komedies om de anti-komische elementen te elimineren, hier blijven ze een probleem

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Dat bleek ook niet de bedoeling te zijn, aangezien het geheel opgezet was als een experiment, waarbij de ruimte en wat er zich in bevindt, als speelruimte werd aangewend

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De bedoeling was dat de Vlamingen ten gerieve van de Franstaligen, en andersom, zouden toelichten hoe de rijkstoelagen binnen de respectieve taalgemeenschappen worden verstrekt; eventuele conclusies

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Het vasthouden aan de oorspronkelijke bedoeling de gelaagdheid van de tekst concreet te maken in een hiërarchisering van de ruimte, veroorzaakt een over en weer geloop en een openen en sluiten van

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Maar een ambassadeursfunctie... het is nooit de bedoeling geweest

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Enkel dit laatste kan de bedoeling geweest zijn en een mogelijk functie hebben...Goethes poëzie, Goethes thematiek, het gedrag van de personages - ook dat van de acteurs, maar dat kan niet de bedoeling geweest zijn - en een aantal eigentijdse uitingen van valsheid

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De bedoeling van een onderzoek naar de artistieke pretenties die Jan Decorte met zijn Torquato Tasso-enscenering heeft, is de vluchtige impressies van meteen na de voorstelling, hoe rationeel die ook...De betekenismogelijkheid dat het om een noodzakelijk maneuver van de hertog gaat om de staatsidee overeind te houden wordt zo door Decorte verworpen: de enige bedoeling is de profilering van twee

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De bedoeling is een verband tonen tussen het gesjacher in het stuk en onze houding vandaag...het naspel echter een afgezwakte herneming van het voorspel, dan mist het zijn oorspronkelijke bedoeling en creëert men enkel een aangename sfeer voor het publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Eigenlijk is dat zelfs nooit de bedoeling geweest

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het is niet de bedoeling dat het publiek die kennis perfect kan rationaliseren, want het theater is niet 1+1 = 2. Maar je moet er wel oog voor hebben, want als je alleen zegt dat je de voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Was dat de bedoeling van de maker

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Het kan de bedoeling toch niet zijn om met Shakespeare een zaal in slaap te krijgen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het kan de bedoeling toch niet zijn om met Shakespeare een zaal in slaap te krijgen...Was dat de bedoeling van de maker

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Proloog had nooit de bedoeling om een uitzondering op de toneelgeschiedenis te worden

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
De bedoeling is dat je als door een aquarium naar het vierde bedrijf kijkt, zodat het stuk nog veel meer'uitfadet', nog veel erger in een soort niemandsland of in een tijdeloos iets belandt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De bedoeling is dat je als door een aquarium naar het vierde bedrijf kijkt, zodat het stuk nog veel meer'uitfadet', nog veel erger in een soort niemandsland of in een tijdeloos iets belandt

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Ongedisciplineerd toegevend aan elke zalige en ook andere inval, verbrokkelt hij, in een tijd waarin de coherentie nog een artistieke bedoeling was, zijn teksten tot inconsequente ritmereeksen...De bedoeling is evident genoeg: het woord is instrument, niet zelfexpressie

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Met de bedoeling u van Vera te isoleren...hebt dus Jeronimus nog geregeld ontmoet, met de bedoeling om te weten te komen wat zijn intenties waren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK