Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Archeologie van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
het huis maar verder komt hij niet verder niet mijn genie ik houd van hem als van een vader als van een broer zijn zuster is later gekomen van het...afgevaardigde liberaal en balling maar echt trots ben ik op het lidmaatschap van de koninklijke academie van Napels voor Archeologie, Letteren en Schone...omwille van de geestelijke hygiëne De onbuigzaamheid van de ouders sterkt de persoonlijkheid van de kinderen de familie bestaat alleen bij gratie van de afstand tussen de familieleden zonder

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Als we de snelheid van de geschiedenis kunnen afremmen zodat ze onder de omwentelingssnelheid van de aarde komt te liggen en dat ze dus dagen nodig heeft van laat ons zeggen 25 uur, om zich nog in een...Maar als de last van de geschiedenis van onze schouders zou vallen, zou tenminste niemand van ons zijn hoofd nog in een strop hoeven te steken...Het ging over de archeologie van de liefde

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Ik volgde het werk van het Ensemble Théâtral Mobile, onder leiding van Marc Liebens, of van Sireuil of Van Kessel...Zo schreef ik een artikel voor het programmaboek van Don Carlo, was ik betrokken bij de opvoering van La Passion de Gilles van Philippe Boesmans, speelde ik clavecimbel bij de Orfeo van Herrmann...Archeologie, daar heb ik een afkeer van, maar als die archeologie ons op het spoor brengt van sterke maar vergeten teksten, dan moeten we die ook programmeren

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
De zuiverheid van het bloed van de edelste rassen is aangestast, daarentegen vormt het zuivere bloed van Christus een antidotum (sic). De ontaarding van het menselijke ras wordt opgeheven door de...reinheid van het bloed van de Verlosser, die voor Wagner niets anders is dan de emanatie van de wil tot verlossing van het menselijk geslacht, onderhevig aan een biologische en morele degeneratie...Zulke decors worden toch niet meer gemaakt ? Behoren deze niet allang tot het patrimonium van de theatrale archeologie, nu men over onbekende mogelijkheden van projectie en belichting beschikt ? Het

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Geïnspireerd door het werk van architect Daniël Liebeskind en onmiskenbaar een ontwerp van de jaren negentig, heeft deze mastodont van een decor veel weg van een terminal van een ruimtestation...Hun installatie is noch duplicaat noch reconstructie van een dansvoorstelling, maar een gewichtloze maquette van het brein van choreograaf William Forsyth...de woorden van de makers: 'We vereenvoudigen de rol van de camera tot die van een wetenschappelijk registratie-apparaat

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Ma-rijnen was op dat ogenblik niet iemand van de restauratie, maar gelukkig iemand van een andere tak van het vernieuwend theater, een mogelijke weg voor het theater van vandaag...Het is de avant-garde van de negatie, die in de schilderkunst het zwarte vierkant van Malevitsch en in de muziek de stilte van John Cage heeft opgeleverd (en historisch gezien hinkt het theater hier...achterop, want in de andere disciplines is men al lang aan deze radikale eindpunten voorbij). De andere pool in het theater is merkwaardig genoeg niet die van de restauratie, van de terugkeer of de traditie van

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
De jaarlijkse rede van de President van de Verenigde Staten over de toestand van zijn land, fungeert als een parmantige vlag voor de vraag: "Wat vind je van het theater op dit ogenblik - gaat het een...Het proces tegen Lorena Bobbitt, de lotgevallen van Michael Jackson, hét verdriet van Fabiola, het misbruik van Jolanda - ze zijn alleen aan te zien voor wie zich grondig heeft ontdaan van het besef...regie: Bob Snijers THUIS van Hugo Claus / regie: Ignace Cornelissen DE DANS VAN DE REIGER van Hugo Claus / regie: Greet Vissers LICHTENBERG van Cyrille

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Wie met Europa begaan is, moet aan archeologie doen en de historische en sociale lagen van het continent blootleggen...De geboorte van het theater, uit de Dionysos-cultus in het oude Griekenland en uit de Middeleeuwse Paasviering, herbergt de tijd van het ritueel, van de herhaling, van de herdenking (van een offer...Theater is ook de geschiedenis van de acteur, van zijn lichaam, van zijn incarnaties in verschillende personages, van zijn bewegingen en zijn stembuigingen

Nr. 53, December 1995 • Bruno Koninckx • De ontwerper als wetenschapper
De moeder van een vriendin van me op school zong in De Munt en zo had ik al eens de kans om met haar naar de opera te gaan...Daarnaast moet je kennis van het maatschappelijke hebben: je moet toch ergens op de hoogte zijn van hoe die dingen ontstaan zijn, in welke tijd, enz...Ie moet als ontwerper niet zelf kunnen naaien, maar je moet een kledingstuk van binnen en van buiten kennen

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Eén van de belangrijkste bronnen van het kunstbedrijf lijkt daarmee uit te drogen: de roes van het vertier...Zou hij hier zijn Archeologie van de kick hebben geschreven...Wanneer Stan of de Roovers de traditionele rol van regisseur of speler bekritiseren, is dit maar een 'rituele heiligschennis'. Uiteindelijk past de vernieuwing van deze gezelschappen binnen de logica

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Lauwaert • Het slechte geweten geafficheerd
Beloftes van een alternatief, beloftes van iets buiten en boven de wet van de dagelijkse gang...Wat onmogelijk wordt onder dit regime is iedere erkenning van het klassieke - van een referentietekst en dus ook van een interpretatie als uitvoering...Resultante van slecht geweten, van het onevenwicht tussen de cultuur-politieke agenda op glanspapier en de knagende zelftwijfel van het hele cultuurbedrijf

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
dit proces van mediatisering is het vooral om de roes van de beelden te doen, om de kick van het live-effect, niet om de productie van live performance...dit geval zou volgens Lieven De Cauter in zijn Archeologie van de kick de 'beperkte houdbaarheid van de verhalen' gaan spelen: verhalen die tegen andere verhalen uitgespeeld worden, ficties die andere...De theatraliteit van de kermisshow, van de 'verstrooiing' en van het warenhuis (met exotica en special events incluis) primeert enigszins op de theatraliteit van de interruptie die Benjamin zo hoog

Nr. 61, Januari 1997 • Personalia
De archeologie van de kick' (De Balie, 1995). Met Leen De Backer schreef hij eerder de tekst 'Het maniërisme van Nadine Tasseel' voor de MUHKA-catalogus 'Tableau vivant -Nature morte (en omgekeerd...Pascal Gielen, redacteur van Etcetera, is als wetenschappelijk medewerker (FWO) verbonden aan het Departement Sociologie van de KU Leuven, waar hij o.l.v...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Het programma van Klapstuk 97 was doordacht van opzet, zegt Clara Van den Broek, en getuigde van een historiserende visie op dans Intentieverklaringen en programmering lieten er geen twijfel...Die visie was van doorslaggevend belang bij de selectie van de artiesten met wie hij scheep wilde gaan: 'Ik ben vooral geïnteresseerd in kunstenaars die zich bewust zijn van hun verleden, van het feit...grijze eminentie van de Vlaamse dans en oprichtster van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen - bij wijze van prelude aan het woord gelaten te hebben

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Veel meer dan het ophangen aan een wand van een oud schilderij, het restaureren van een gebouw of stadsdeel of zelfs het uitvoeren van een muziekstuk, is het opvoeren van een theatertekst, een opera...Wat aangevangen met de voor ons zo vreemd aandoende mengeling van schuld en lust, zoals in een niet eens zo ver van ons verwijderd stuk van Mauriac, De onbeminden...Ik, als toeschouwer ben een deel van die archeologie: uitdagend en boeiend is dat

Nr. 66, December 1998 • Personalia
Hij promoveerde op het werk van Walter Benjamin en publiceerde tot nog toe twee boeken, Het hiernamaals van de kunst en Archeologie van de kick...Hij is lid van Oxymoron, een bureau voor cultural consultancy, dat teksten produceert en projecten ontwikkelt ter bevordering van de cultuurfilosofische reflectie...Hij was cultuurredacteur van de krant De Standaard en medewerker van de toenmalige BRT-3 en van verschillende tijdschriften

Nr. 73, Januari 2000 • (advertentie)
Binnen de tentoonstelling Gentse stadsgezichten-stadsgedichten (een initiatief van Stad Gent) verzorgen Nieuwpoorttheater en Huis van AJijn een digitale presentatie...impressies en interviews van of met buurtbe- |j woners verschijnen...EN VERDER: • HETPALEIS & DAS Theater / Arne Sierens: Niet alle Marokkanen zíjn dieven met volle steun van Nieuwpoorttheater

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Tom Lanoye vertelt in het eerste deel van Mamma Medea de voorgeschiedenis van de tovenares uit Colchis: de komst van de Argo-nauten onder leiding van Jason, de listige roof van het Gulden Vlies, de...Hij baseerde zich op het hellenistische epos, de Argonnuticn, van Apollonios van Rhodos, waarin de omzwervingen van Jason en zijn kameraden, met een stilistische echo van de Odyssein, geëvoceerd...Toch vertonen beide decors - van Marcel Schmalgemeijer (Mamma Medea) en Erik Kouwenhoven (Mind the Gap) - een opmerkelijke'materialiteit': het versgeschaafde hout van de gezinswoning van Jason en

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
sprookjesbordelen van Peter Verhelst, de acties van Benjamin Verdonck, de dozen van Art Point M, de parcours van Kris Verdonck/Aernoudt Jacobs en van Davis Freeman of het taxithéâtre van Théâtre Vingt-Sept, om slechts...Hij vindt het wezen van het spel - en zo ook van het kunstwerk - terug in het oneigenlijke gebruik van het woord: zoals in een 'spel van licht' of een 'spel van golven' is het doel van het spel niet...Ik baseer me op de analyse van Lieven De Cauter in Archeologie van de kick

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
Dat doen we hier aan de hand van documentaire theatervoorstellingen van Olga de Soto, Rabih AAroué en The Atlas Group op het KunstenFESTIVALdesArts 2004, die alledrie in het teken staan van...Toe-eigening ook om het verhaal van de verdwenen ambtenaar een leven te geven voorbij de dood van het mediamieke spektakel, voorbij de dood van de valse waarheid die daarin wordt gepropageerd...burgeroorlog heeft de stad Beiroet echter zowat verwoest; met de snelle geprivatiseerde heropbouw die erop volgde ging ook haar bodem verloren en daarmee de mogelijkheid voor een archeologie van zowel het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK