De tragedie van Leven en Dood

Anon., 1935-07-28


Source

De Standaard, 1935-07-28


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ Anon.: Elckerlyc... 1935-08-11
 2. ◼◻◻◻◻ E.V.D.V.: La Fille de Madame A... 1935-07-08
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: De landdag van het N... 1935-06-25
 4. ◼◻◻◻◻ N.B.: Julius Caesar... 1935-07-03
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Lyrisch drama in 4 b... 1927-03-06

Openluchtspel van "De tragedie van Leven en Dood" (Elckerlyc) te Neder-over-Heembeeck (Brussel)

Wat de roem is van Salzburg waar ieder jaar onder de Regie van Rheinhardt voor de Kathedraal ten aanschouwe van duizenden en duizenden toeschouwer de "Jedermann" (Duitse bewerking van Elckerlyc) wordt opgevoerd. Wat eenige weken geleden te Parijs voor de Notre Dame gebeurde: de opvoering van een oud Fransch Mysterie-spel... Zooiets gaat Brussel beleven voor het eerst sinds de Middeleeuwen.

Anton Verheyen met zijn troep zal voor de Nieuwe Kerk van Neder-over-Heembeek Brussel II (Tram 47) Zondag den elfden Augustus in den avond bij een schitterende verlichting de "Tragedie van Leven en Dood" opvoeren! Een kunstgebeuren van buitengewone beteekenis. Eerstens om het groote religieuze en kulturele doel. Tweedens om de historische vernieuwing! Er werken circa 200 menschen aan deze vertooning mede. Een groot koor zingt in de handeling te zijner tijd begeleid door orkest de Gloria en het Miserere en tot slot Händels Alleluia dat door Anton Verheyen zelf wordt gespeeld en een zijner beste rollen is die hij meer dan 200 maal vertolkte.

Een geheel nieuw idee van Verheyen is deze ensceneering: dit in beeld brengen van den ouden Elckerlyc. Dit prachtig werk van een onbekenden Zuid-Nederlander uit de Middeleeuwen. Hij werpt alle tradities op zijde behalve die van het stuk te zien in de lijst van zijn tijd. Daarom is de opvoering ook een lust voor het oog met zijn bonte echte Breugelaansche woelige tooneelen met zang en dans en jolijt en zijn kleurenpracht van costumes die door Leopold Verch uit Berlijn en Toon Colnie uit Amsterdam werden geleverd!

Brusselsche Amateurs en Scholieren werken mede aan de Massa-beweging en Anton Verheyen zegt ons met een zekere trots dat hij hun werk voor deze opvoering belangrijker en moeilijker vindt dan dat der Spelers van de sprekende rollen.

Zooals de Kerk haar torens ten Hemel splitst om den mensch haar bedoeling deelachtig te maken zoo plaatste de spelleider deze handeling met opzet voor de Kerk. Als een tarting Gods wil de verwaten Elckerlyc juist in de schaduw van de Kerk zijn feest vieren: zijn gasten ontvangen, zingen en dansen en de zinnen benevelen door drank en zingenot. Maar de Kerk gebouwd op de rots der Eeuwen doet haar werk. Dat zien wij in het verloop van deze tragedie die in haar eenvoud van opzet en uitvoering meer beteekent voor de ware Kunst dan de meest vernuftige moderne comedie, die meestal alleen verstandelijk bijna nooit zinsvol is.

Dit spel is het spel van Elckerlyc. Iedereen voor Iedereen. Groot en klein. Jong en oud. Arm en rijk. Het is het spel van den Mensch!

Daarom mag niemand deze eenige gelegenheid verzuimen. Iedereen moet aanwezig zijn 's avonds in Neder-over-Heembeek op het nieuwe Kerkplein dat als Theater ingericht plaats biedt voor drieduizend toeschouwers. Plaatskaarten verkrijgbaar bij het Davidsfonds Neder-over-Heembeek. De eerste koopers hebben de beste plaatsen.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ Anon.: Elckerlyc... 1935-08-11
  (author) Anon. • Nieuwe Kerk Peter Benoitplein, Neder-over-heembeek • (date-year) 1935 • kerk • Elckerlyc • elckerlyc • Anton Verheyen
 2. ◼◻◻◻◻ E.V.D.V.: La Fille de Madame A... 1935-07-08
  (date-year) 1935 • (date-month) 1935-07
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: De landdag van het N... 1935-06-25
  (author) Anon. • (date-year) 1935
 4. ◼◻◻◻◻ N.B.: Julius Caesar... 1935-07-03
  (date-year) 1935 • (date-month) 1935-07
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Lyrisch drama in 4 b... 1927-03-06
  (author) Anon. • Georg Friedrich Händel
 6. ◼◻◻◻◻ B.: Fairy Queen... 1935-07-03
  (date-year) 1935 • (date-month) 1935-07
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Barabbas... 1935-08-01
  (author) Anon. • (date-year) 1935
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Levende Brug... 1935-04-12
  (author) Anon. • (date-year) 1935
 9. ◼◻◻◻◻ H.B.: Te Brussel: Kon. Vla... 1931-11-13
  Elckerlyc • elckerlyc
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Barabbas... 1935-06-08
  (author) Anon. • (date-year) 1935