Advanced Search found 5 item(s) featuring "Het Kindeke Jezus in Vlaanderen"

1931-05 "Het Kindeken Jezus in Vlaanderen" (Rob Erkens)
  1921-02-01 Jozef in Dothan (Anon.)
   1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
    1926 Felix Timmermans en Edward Veterman: "Mijnheer Pirroen" (Lode Monteyne)
     1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)