Advanced Search found 7 item(s) featuring "Les fourberies de Scapin"

1922-04-15 "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
  1924-10-08 Het Vlaamsch Volkstooneel (Anon.)
   1933-03-17 Ter nagedachtenis van Dr. J.O. de Gruyter (Victor J. Brunclair)
    1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
     1926 P.C. Hooft: Hooft's "Warenar" (Lode Monteyne)
      1922-03 Molière, bij zijn derde eeuwfeest (Lodewijk Dosfel)
       1922-02 Over Molière (A. Props)