Advanced Search found 3 item(s) featuring "Caritate"

1928 Dr. Maurits Sabbe (Lode Monteyne)
    1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
      1928-04-21 Maurits Sabbe: "Pluk den Dag" (Lode Monteyne)