Advanced Search found 3 item(s) featuring "Theo J. Verschaeren"

1928 Nabeschouwing (Lode Monteyne)
  • . . . niet vertoond zagen en enkel kenden door een lezing. Zoo missen wij zelf ongaarne in dit boek bijdragen over het werk van een Theo Verschaere , een Maxim Kröjer , een Jos Janssen , een Maurits de Praetere , e.a. Wij hebben in de voorgaande opstellen . . .
1926-07-27 Fernand Hannecart : "L'Ombrelle rose" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . comme un signe des temps." Deze uitval is trouwens ook toepasselijk op menig jong Vlaamsch auteur (ik verwijs naar de jongste stukken van Theo Verschaeren en bijzonderlijk naar "De man die zich zelf verloren heeft", van P. S. Maxim Kröjer ) en het is zeker niet de . . .
1924-10-25 Theo J. Verschaeren : "Zijne excellentie Dansa" door "De Vl. tooneelstrijders", Mechelen (Willem Putman)
  • . . . Theo J. Verschaeren : "Zijne excellentie Dansa" door " De Vl. Tooneelstrijders ", Mechelen. Reeds de titel Zijne Excellentie Dansa is een eenigszins curieuze aanlokking. . . .
  • . . . hij steeds bij zich draagt: "Broeder, en nu wachten wij hier een nieuwen geest !" Het doek valt, wijl een vroolijke marsch opklinkt. Theo J. Verschaeren geeft in dit werk blijk van een rijke dolle fantasie. Het spel brengt werkelijk verrassing op verrassing -- en als het waar . . .
  • . . . iets werkelijk indrukwekkends. Dit drama is niet een schoon afgerond geheel kunnen worden. Op deze alleszins vaste grondvesten werd de tempel niet voltrokken. Verschaeren zette allerlei interessante torentjes, gaf lief en aardig knutselwerk. Hij verrast ons zoodanig, dat hij ons niet ontroert. Nu vind ik ontroering een hoogere . . .