Advanced Search found 4 item(s) featuring "P.S. Maxim Kröjer"

1931-07-26 Julius Caesar (J.C.)
  • . . . volk moeten dit stuk heel den lande doorgaan. Tot onze groote spijt vonden wij geen enkel afbrekend zelf geen humoristisch stukje à la Kröjer , in de Brusselsche pers, zoodat tegen onzen eigen wil dit overzicht eentonig lovend moet zijn. . . .
1928 Nabeschouwing (Lode Monteyne)
  • . . . kenden door een lezing. Zoo missen wij zelf ongaarne in dit boek bijdragen over het werk van een Theo Verschaere , een Maxim Kröjer , een Jos Janssen , een Maurits de Praetere , e.a. Wij hebben in de voorgaande opstellen schier uitsluitend de aandacht willen . . .
1926-07-27 Fernand Hannecart : "L'Ombrelle rose" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . auteur (ik verwijs naar de jongste stukken van Theo Verschaeren en bijzonderlijk naar "De man die zich zelf verloren heeft", van P. S. Maxim Kröjer ) en het is zeker niet de groeiende Duitsche invloed die ons op dat gebied zal ten goede komen. Meerdere zoogenaamde expressionistische . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . een soort zwanezang die bij mijn weten geen vertooning heeft gevonden ; benevens dan nog het zeer ongelijke maar altijd interessante werk van Maxim Kröjer , die af en toe de brave gemeenschap gaat ergeren met dingen in den aard van «DE MAN DIE ZICH ZELF VERLOREN HEEFT» en . . .