Advanced Search found 7 item(s) featuring "Nieuwe Volkstooneel"

1930-07-12 Victor J. Brunclair: Het Nieuwe Volkstooneel, "De knecht van twee meesters" door Carlo Goldoni (Victor J. Brunclair)
 • . . . Het Nieuwe volkstooneel «De knecht van twee meesters» door Carlo Goldoni . Veni, Vidi, Vici. De vroegere speeltroep van het nu nog bij . . .
 • . . . spelers en omgeving omtoovert tot blanke fantasmagorie. Het gehemelte wordt gestreeld als wisseling van boerte en fijne comedie. Deze zeldzame mengeling werd door 't N.V. met de noodige kruiden gedoseerd. Het gehemelte wordt gestreeld ols door een teugje schalkschen wijn. Hebben wij op de vertolking een tikje kritiek uit . . .
 • . . . was onbetaalbaar in de rol van Trufaldina. Vis comica van leuk allooi. Alleen maar waarschuwen wij tegen revue - intonaties, die minder in het N. V. thuishooren. Maar Verheyen kan zijn tekst met een maximum van komische kracht afroffelen. -- Ook zijn gebarenspel zit vol plastische vondsten. Staf Bruggen . . .
1931-05 Roekedekoe (Robert Erkens)
 • . . . gaan bewonen met een heel mooi duivenkot! Roekedekoe ! Duvosel als Menheer Jan en Tilly van Speybrouck als Melanie waren schitterend. Zonder aan het N. V. T. een astronomisch belang te hechten, vraag ik mij af met Abbé Moreux «Où allons nous?» Na de «Volksvijand» «Roekedekoe» --- . . .
1930-12 Het Nieuwe Volkstooneel: "De ingebeelde zieke" van Molière (Victor J. Brunclair)
 • . . . « Het Nieuwe Volkstooneel » «De Ingebeelde Zieke» van Molière . Er lag over de vertoning van deze groteske klucht «De Ingebeelde Zieke» een onbestemd . . .
1930-11 Bij de vertoning van "Ulenspiegel" door het "Nieuwe Volkstooneel" (Pieter G. Buckinx)
 • . . . Bij de vertoning van «Ulenspiegel» door het «Nieuwe Volkstooneel» . Wij hebben allemaal iets van Ulenspiegel in ons; iets van zijn vlaamse schalksheid, iets van zijn vrome innigheid, iets van zijn bijna . . .
 • . . . het eerste deel het bindend rythme, dat evenwel in het twede deel, dat tot begeesterende hoogtepunten leidt, meesterlik wordt doorgevoerd. De opvoering door het « Nieuwe Volkstoneel » onder regie van Renaat Verheyen kunnen wij niet anders dan wonderlik noemen, zoals alles trouwens, wat wij van deze akteurs te zien hebben . . .
1930-02 "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen (Robert Erkens)
 • . . . Ibsen , In de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen . Voor de opvoering van dit stuk kon men zich afvragen hoe het Nieuwe Volkstooneel het ging klaar spelen de personnages ervan in moderne kleeding te doen optreden. Dat probleem werd, tot spijt van enkelen, doodeenvoudig opgelost: de . . .
 • . . . natuurlijk ruim zoo scherp op de prestatie van beide groepen gevestigd. Als wij de laatste opvoeringen van beide vergelijken, kan vooropgezet worden, dat het Nieuwe Volkstooneel een speler aan het hoofd heeft en het Vlaamsch Volkstooneel een dichter. Dat blijkt uit de vergelijking tusschen Tijl II en De . . .
 • . . . volks iets vlammender geweest, de halve zaal ware rechtgesprongen bij de vraag van Aslaksen; wie met de uiteenzetting van den dokter akkoord ging? Het Nieuwe Volkstooneel heeft weer een experiment gewaagd met trachten de toeschouwers te doen meespelen. De scène die de volksvergadering, door Stockman bijeengeroepen, verbeelden moet, . . .
1930-05-30 De krisis bij het Vlaamsche Volkstooneel (Herman Deckers)
 • . . . Deckers : «Ik zal er bij voegen dat een persoonlijke bestatigig, etc... mij toelaat zonder de minste vrees te bevestigen dat het zoogenaamde Nieuwe Volkstooneel geen recht heeft op den naam van katholiek volkstooneel». Verder lezen we «Dat het kath. Vlaanderen zich dus niet bedriege . . .
1930-01-30 De twee Volkstoneelen (Brunclair)
 • . . . geen stelling nemen in het konflikt dat de stichting van deze twee speelgezelschappen heeft veroorzaakt. Nochtans moet gezegd dat van artistiek standpunt uit het Nieuwe Volkstoneel beproefde krachten in lijn kan stellen daar waar het Vlaamse Volkstoneel is aangewezen op min of meer verdienstelike liefhebbers. Aan het
 • . . . Aan het Vlaamse Volkstoneel moet alzo de tijd worden gegund dit nieuwe door gebrek aan toneelervaring gehandikapeerde gezelschap degelik te vormen. Van het Nieuwe Volkstoneel mag anderzijds worden verwacht, dat het spelgehalte minstens blijven zal op de hoogte die tijdens Dr. De Gruyter en