Advanced Search found 3 item(s) featuring "Lanterne Sourde"

1924-03-29 Erik Satie te Brussel (Willem Putman)
  • . . . als humor. Wij leven in de twintigste eeuw. Satie zelf gaf een aardige beoordeeling over de critici gedurende zijn voordracht in de " Lanterne Sourde " 's Zondags vóór de auditie in het conservatorium. Hij vindt dat deze lui die alles weten in den grond zeer dwaas zijn en . . .
1925-01-09 Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door "Le Petit Théâtre" (Willem Putman)
  • . . . De " groupe Libre " is natuurlijk een onderneming zonder politieke strekking. Niettemin wordt ze, wegens haar avant-garde-karakter, veelal gerangschikt onder de eerder-links-getinte groepen als " La lanterne sourde " en " 7 Arts ". Het aldaar vertoonde stuk, "Rien qu'un homme" van Max Deauville , was trouwens van zulken aard dat . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
  • . . . Jules Delacre : HET THEATRE DU MARAIS Toen onlangs de jonge Brusselsche groep " La Lanterne sourde " hulde bracht aan Herman Teirlinck , wees een jong redenaar op het repertorium van den heer Poot, die in den