Advanced Search found 5 item(s) featuring "Helmuth Unger"

1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
  • . . . van J. K. Jerome "The Passing of the third Floor Back". "De Nacht" een spel van onderworpenheid aan den dood door Helmuth Unger , welk drama eveneens expressionistisch zou worden vertoond in zwart-gordijnen-décor. Van dit stuk verwierf het " Vlaamsche Volkstooneel " het uitsluitende vertooningsrecht. Nog wordt voorbereid: . . .
1924-12-06 Helmuth Unger : "De Nacht" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
  • . . . Helmuth Unger : "De Nacht" in " De Nieuwe Spieghel ". ...Duel tusschen dood en chirurgie. De beknopte inhoud van het programma leert ons dat . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
  • . . . van het verjongde Vlaamschen Volkstooneel waar hij als de oom in "Marieken van Nijmegen", als de Dichter in "De Nacht" van Dr Helmuth Unger , zich een heel gunstige faam verwierf. Om reden van ziekte weggegaan is de h. De Heyder naderhand gebleken ook een degelijk . . .
1925-01-04 Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door "de Noordster", Mechelen (Willem Putman)
  • . . . gloeit op een tafeltje een phosphoresceerende doodskop; dit tooneeltje scheen zoo waar overgenomen uit Johan De Meester 's enscèneering van De nacht ( Unger ) en dit verwonderde ons niet, daar juist de heele vertooning geleid werd door Karel De Heyder, die een der knapste spelers van het "
1938-11-30 Werk van vreemde auteurs (Willem Putman)
  • . . . Johan De Meester te handhaven, zij het dan al dadelijk op milderende wijze. Een typisch voorbeeld daarvan was «MOEDERLEGENDE», een werk van Helmuth Unger . Een tamelijk onevenwichtig werk. Zelfs in den geestelijken inhoud van dit tooneelstuk komen m. i. hiaten voor. Is het niet een beetje bevreemdend . . .