Advanced Search found 7 item(s) featuring "Georg Kaiser"

1926-03-14 "La Bonbonnière" (Willem Putman)
 • . . . Vaxelaire al de "eerste prijzen" der Belgische conservatoria scheen te hebben samengetrommeld. Wat waren wij ineens ver van het gemecaniseerd expressionisme van een Kaiser , van de dynamische tooneel-demonstratie's in Sowjet-Rusland. Dat wij nog deze salonkunst genieten kunnen bewijst vermoedelijk onze Westersche "decadentie". Twee duizend jaar beschaving werp je . . .
1924-12-06 Helmuth Unger : "De Nacht" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . literair en bombastisch -- want deze tekst was dat bij gelegenheid maar al te veel. Ik verwijs naar den dialoog in "Gaz" van Kaiser , om een expressionistisch voorbeeld te noemen. Dat is niet literatuur. Maar dat is tot stijl opgewerkte strakheid, bondigheid. Dat is "dialoog". 6, . . .
1925-12-20 Georg Kaiser : "Van s' morgens tot middernacht" (Willem Putman)
 • . . . Georg Kaiser : "Van s' morgens tot middernacht" 1. De kassier zit sinds vijf en twintig jaar in zijn hokje, ontvangt en betaalt aanzienlijke . . .
 • . . . is nog hel. Revolverschot. De kassier zijgt neer. Hier ging een rilling over de zaal -- de eenige van den avond. Kaiser heeft dit gegeven, waaruit de meest emotierijke draak kon ontstaan, zeer cerebraal uitgewerkt. Dat lijkt zelfs moedwillig en opzettelijk. Waar eenige gemoedsaandoening eventjes kop . . .
 • . . . algemeen-menschelijke waarde er van dient. Ik meen dat dit uit mijn beknopte samenvatting voldoende zal gebleken zijn, zoodat aandringen hierop overbodig is. Kaiser schreef sterkere tooneelstukken, o. m. "Gas", maar "Van 's morgens tot middernacht" lijkt me wel een typisch exempel van Duitsch expressionisme, omdat het al . . .
 • . . . maar ook al de ergste fouten van dat soort theater bevat. Het lijdt vooral aan een groot gebrek : het mist technische eenheid. Kaiser scheurt niet alleen de ziel stuk van zijn kassier, maar ook zijn drama rijt hij uiteen en biedt ons de flarden. Hij zal . . .
 • . . . een minimum van hulpmiddelen en materiaal beschikt. Gewoonlijk groeien, op de gala's, de gekozen stukken uit boven de bezetting. De dynamische dialoog van Kaiser vond hier niet de daarbijbehoorende dynamische vertolking. Het publiek heeft ternauwernood toegejuicht. Het werk van Kaiser , dat in Duitschland en over een . . .
 • . . . bezetting. De dynamische dialoog van Kaiser vond hier niet de daarbijbehoorende dynamische vertolking. Het publiek heeft ternauwernood toegejuicht. Het werk van Kaiser , dat in Duitschland en over een groot deel der wereld volstrekt burgerrecht heeft verworven (de jaarlijksche geldwinst van auteursrechten van Kaiser wordt . . .
 • . . . Kaiser , dat in Duitschland en over een groot deel der wereld volstrekt burgerrecht heeft verworven (de jaarlijksche geldwinst van auteursrechten van Kaiser wordt met honderd duizenden goud-mark berekend), werd hier ontvangen als een soort curiosum -- wat wel een eigenaardig licht werpt op den ontwikkelingsstand van . . .
1925-12-12 Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . me dat ditmaal kwijt. Het stuk kent gij, 'n waardebepaling zult ge wel niet weer van me eischen. Er zijn menschen die nu Georg Kaiser "ontdekken", en over diens "experimenten" 'n oordeel vellen als was hij een jongetje dat zijn eerste proefwerk indient. Idem voor Ibsen . . . .
 • . . . vooruit, eerst langs het fantastische van den droom tot een even fantastische werkelijkheid. Wij denken aan Teirlinck 's "Man zonder lijf", aan Georg Kaiser 's kassier in "Van 's morgens tot middernacht", aan Andrejew 's "Man, die de klappen krijgt". Had ik geen gelijk "Peer Gynt" modern . . .
1923-01 Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord) (Victor J. Brunclair)
 • . . . we er bijv. de bespreking op na van de D-journalist, dagblad de SCHELDE waar hij het heeft over DE MACHT DER VROUW VAN GEORG KAISER . We leren daaruit dat GEORG KAISER als HERMAN TEIRLINCK voor ongeveer 4/5 jaar de kwakzalver en de fumist uithing . . .
 • . . . de D-journalist, dagblad de SCHELDE waar hij het heeft over DE MACHT DER VROUW VAN GEORG KAISER . We leren daaruit dat GEORG KAISER als HERMAN TEIRLINCK voor ongeveer 4/5 jaar de kwakzalver en de fumist uithing en zich aan dezelfde domme fratsen vergreep, maar . . .
 • . . . gaf van wat aan expressionistiese smaak hoeft te beantwoorden. Het is natuurlik al te veel eer voor H. TEIRLINCK hem bij Kaiser te vergelijken, en wat met voormelde "domme fratsen" werd bedoeld is ofwel GAS ofwel HOLLE WEG ERDE. De journalist zegt daaromtrent jammer genoeg niets. . . .
 • . . . is van oude datum, en dat GAS met zijn beruchte telegramstijl en HOLLE WEG ERDE (klownerij volgens de D-journalist) de jongste produkten van Kaiser uitmaken, dus tiptop expressionisties zijn. Het is dus een komiese vergissing te beweren, dat Kaiser is teruggekomen tot de ernst van het . . .
 • . . . de D-journalist) de jongste produkten van Kaiser uitmaken, dus tiptop expressionisties zijn. Het is dus een komiese vergissing te beweren, dat Kaiser is teruggekomen tot de ernst van het Toneel, als we als maatstaf nemen wat de D-journalist daardoor verstaat, want DE MACHT DER VROUW staat . . .
 • . . . P. Veber en de Bouhelier , de Curel en Crommelynck voor Frankrijk en Sternheim en Kaiser voor Duitsland, alhoewel deze auteurs zich estheties als tegenvoeters verhouden. Een stukkenmaker staat tot een dramaturg als een rijmelaar tot een rasdichter. En er . . .
1926-02-09 Anton Van de Velde : "Tijl" in het Trocadero-paleis, Brussel (Willem Putman)
 • . . . van woorden en beelden te ontcijferen den lezer, en a fortiori den toeschouwer, een moeilijke zaak. De dynamische gang van een dialoog van Kaiser is nooit door troebelheid beneveld, maar elk woord er in is een klaar teeken. Hier lijkt soms de verwarring gewild; hier is meestal de . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . vertegenwoordigers van het expressionisme : Sternheim , Paul Kornfeld , Friederich Wolf , Kokoschka ... en de meest populaire Georg Kaiser , die het bizarre drama «Van morgenstond tot middernacht» schreef, gemonteerd door Reinhardt te Berlijn, ook te Londen opgevoerd en verder gefilmd. . . .